05.10.2018.

U okviru manifestacije Dječija nedjelja, mališani iz Predškolske ustanove "Poletarac" i učenici nižih razreda Osnovne škole "Aleksa Jakšić" Milići bili su u posjeti Narodnoj biblioteci, Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici, Muzeju rudarstva, Rajkovom tornju, Parku velikana.

Manifestacija je završena maskenbalom koji je održan na Ljetnoj pozornici.

Dječija nedjelja obilježava se od 1. do 5. oktobra pod sloganom "Vjerujem u sebe".

nedeljadjeteta1

nedeljadjeteta2

nedeljadjeteta3

27.09.2018.

Opštinska uprava opštine Milići – Odjeljenje za prostorno uređenje,stambeno-komunalne poslove i ekologiju, obavještava investitore odnosno vlasnike bespravno izgrađenih objekata da je dana 19.07.2018. godine stupio na snagu Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata („Službeni glasnik Republike Srpske br.62/18).

Skupština opštine Milići na Trinaestoj redovnoj sjednici usvojila je Odluku o subvenciji troškova obračunatih u postupku legalizacije bespravno izgrađenih individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata („Službeni glasnik opštine Milići“ br.6/18), kojom su predviđena umanjenja naknada koje se obračunavaju u postupku legalizacije (renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta) za bespravno izgrađene objekte čiji su vlasnici:

  1. Lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe – umanjenje 20%
  2. Porodice poginulih boraca – umanjenje 20%
  3. Ratni vojni invalidi I i II kategorije i članovi njihovog porodičnog domaćinstva - umanjenje 20%
  4. Civilna lica sa invaliditetom koja su potpuno zavisna od pomoći i njege drugog lica - umanjenje 20%
  5. Civilna lica sa invaliditetom koja su djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica - umanjenje 10%
  6. Borci od I do III kategorije - umanjenje 20%
  7. Borci od IV do VII kategorije - umanjenje 15%
  8. Ratni vojni invalidi od III do X kategorije - umanjenje 15%
  9. Izbjeglice,raseljena lica i povratnici - umanjenje 15%
  10. Žene žrtve rata - umanjenje 15%


Obrazac zahtjeva za legalizaciju zainteresovana lica mogu preuzeti u šalter sali u zgradi opštinske uprave opštine Milići.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je 6 (šest) mjeseci računajući od dana stupanja na snagu ovog Zakona odnosno 19.01.2019. godine.

Stranka koja ne podnese zahtjev u navedenom roku gubi pravo na gore navedeno umanjenje naknada koje se obračunavaju u postupku legalizacije a osim toga dodatno plaća i naknadu za legalizaciju koja iznosi 20% od obračunatog iznosa navedenih naknada.

 

NAČELNIK ODJELJENJA
Slađana Todorović s.r.

24.09.2018.

U sali za sastanke u zgradi opštine Milići, 21.septembra 2018.godine održan je sastanak predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović i rukovodstva opštine.

Prema riječima predsjednice Cvijanović, Vlada Republike Srpske je ove godine u opštinu Milići uložila 1.400.000 KM, a u ranijem periodu 15.000.000 KM kroz važne projekte.

Načelnik opštine Momir Lazarević istakao je da su najvažnija dva projekta ove godine izrada prečistača pitke vode i uređenje korita Studenog Jadra, dok će se u narednom periodu raditi na uređenju ulice Vuka Stefanovića Karadžića kao i na zamjeni azbestnih cijevi PVC cijevima.

predsjednicaVladeCvijanovic

20.09.2018.

U sali za sastanke u zgradi opštine Milići, 19.septembra 2018.godine Načelnik opštine Momir Lazarević potpisao je ugovore sa 4 pripravnika, koji će pripravnički staž obavljati u opštinskoj upravi.

Prema riječima Načelnika opštine, pripravnički staž po Vladinom Programu podrške zapošljavanju mladih sa VSS na području opštine Milići obavljaće 18 pripravnika, koji su pored opštinske uprave raspoređeni i u JU OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići, JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići, PU „Poletarac“ Milići, Narodnu biblioteku, Centar za socijalni rad, Šumsko gazdinstvo „Milići“ idr.

pripravnici2018

18.09.2018.

Dana 17.septembra 2018.godine u 12 časova, u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići Načelnik opštine Momir Lazarević potpisao je Ugovore o stipendiranju učenika JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići . Ugovori su potpisani za učenike upisane u prvi razred u školskoj 2018-2019.godini , smjer Elektrotehnike-tehničari informacionih tehnologija.

U školskoj 2018-2019.godini Opština Milići stipendiraće ukupno 63 učenika, 36 učenika drugog razreda, smjerovi: Elektrotehnike-tehničari informacionih tehnologija i Šumarstvo i obrada drveta-stolari, kao i 24 učenika prvog razreda smjer Elektrotehnike-tehničari informacionih tehnologija.


NAČELNIK ODJELjENjA
Ljiljana Lalović s.r.

stipendije2018

17.09.2018.

Obavještavamo građane koji se snabdijevaju vodom za piće sa gradskog vodovoda Milići da će AD „Komunalno“ Milići u narednom periodu u noćnim satima vršiti ispiranje transportnog azbest cementnog cjevovoda koji se prostire od izvorišta Nikoline vode kroz Zaklopaču, Podgoru, Supač Polje do rezervoara u Goločevini, usljed čega će doći do varijacija pritiska vode.

 

14.09.2018.

Opština Milići u školskoj 2018-2019.godini , u skladu sa Pravilnikom i Odlukom o stipendiranju učenika srednje škole, nastavlja stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja, odnosno zanimanja za koja tržište rada iskazuje interesovanje.

Dana 17.septembra 2018.godine u 12 časova, u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići Načelnik opštine Momir Lazarević potpisaće Ugovore o stipendiranju učenika JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići . Ugovori se potpisuju za učenike upisane u prvi razred u školskoj 2018-2019.godini , smjer Elektrotehnike-tehničari informacionih tehnologija.

Pozivaju se roditelji-zakonski zastupnici učenika prvog razreda Elektrotehnike-tehničari informacionih tehnologija da dođu na najavljeni događaj radi potpisivanja i preuzimanja Ugovora o stipendiranju učenika.


NAČELNIK ODJELjENjA
Ljiljana Lalović s.r.