20.02.2018.

Deseta redovna sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 27.februara 2018.godine ( utorak ) u Sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10:00 časova.

19.02.2018.

O B A V J E Š T E Nj E


Na osnovu Odluke o pripajanju naseljenog mjesta Mišići naseljenom mjestu Milići na području opštine Milići („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/17), kod naseljenog mjesta Milići došlo je do promjena granica, samim tim stvorena je potreba da se imenuju neke nove ulice.

Ovim putem pozivaju se zainteresovani građani, privredni subjekti i institucije iz Milića da predlože imena za određene ulice. Uz predlog neophodno je dostaviti i adekvatno obrazloženje. Građani svoje predloge mogu dostaviti Opštinskoj upravi, u Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju ili u prostorije Mjesne zajednice Milići, najkasnije do 16. marta 2018. god.

Na području nekadašnjeg naseljenog mjesta Mišići, ustanovljeno je ukupno 11 ulica. Posmatrajući kartu tog područja uočeno je da 4 ulice, koje polaze od Milića i idu kroz Mišiće mogu biti produžene, odnosno neće dobijati novi naziv. Stoga predlažemo:

 1. regionalni put kroz Mišiće - ulica Cara Dušana,
 2. ulica koja počinje priključkom na ulicu Patrijarha Pavla ispod Parohijskog doma, prolazi kroz Mišiće,ide sve do nove granice naseljenog mjesta Milići – Semberska ulica,
 3. ulica koja počinje od Crkvenog mosta, ide desnom obalom Jadra, prolazi kroz Mišiće, sve do nove granice naseljenog mjesta Milići – Jadarska ulica,
 4. ulica ispod groblja u Mišićima, paralelna sa regionalnim putem – ulica Vojvode Stepe Stepanovića.Ulice koje treba imenovati – ukupno 7 naziva:

 1. počinje priključkom na Jadarsku ulicu, ide lijevo u pravcu Kokanovića sve do granice naseljenog mjesta Milići - (broj 5 na karti),
 2. ulica počinje priključkom na ulicu Cara Dušana, ide pravo ka obali Jadra, skreće lijevo i završava se kod parcele k.č. broj 2463 (kuća Ljubomira Petrovića – naselje Prepran) – (broj 6 na karti),
 3. ulica paralelna sa ulicom Cara Dušana (naselje Prepran) – (broj 7 na karti),
 4. ulica počinje priključkom na ulicu Cara Dušana, ide paralelno sa potokom, sječe Jadarsku ulicu i nastavlja pravo do granice naseljenog mjesta Milići – (broj 8 na karti),
 5. ulica počinje priključkom na Jadarsku ulicu kod parcele k.č. broj 3149 (kuća Pantić Milomira), i završava se kod parcele k.č. broj 3143/2 (kuća Sekulić Sekule) – (broj 9 na karti),
 6. ulica počinje od priključka na Jadarsku ulicu, ide u pravcu naseljenog mjesta Krajčinovići, račva se na dva kraka koja idu sve do granice naseljenog mjesta Milići – (broj 10 na karti),
 7. stari Mišići – ulica počinje priključkom na Romanijsku ulicu iznad rezervoara (Goločevina), ide u pravcu naseljenog mjesta Donje Vrsinje i završava se na granici naseljenog mjesta Milići – (broj 11 na karti).

Prilog: GRAFIČKI PRIKAZ ULICA U MIŠIĆIMA


NAČELNIK ODJELjENjA

Slađana Todorović s.r.

15.02.2018.

Na osnovu člana 59. stav (1) tačka 18) i člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. stav (1) tačka 29) Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17) i člana 18. Pravilnika o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 8/17), Načelnik opštine Milići d o n o s i

O D L U K U
o rezultatima Javnog poziva o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada
na stambenim zgradama u opštini Milići

I

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići, a na osnovu prijedloga Komisije za razmatranje zahtjeva za dodijelu novčanih sredstava za sufinansiranje rekonstrukcije krovova i fasada na stambenim zgradama utvrđena je rang lista ZEV-a kojima se dodjeljuje subvencija:

1. Zajednica etažnih vlasnika S-80/B, ul. Solunskih Junaka br. 22. - 5.307,00 KM
2. Zajednica etažnih vlasnika S-19, ul. Vuka S. Karadžića br. 50 A. - 6.043,05 KM
3. Zajednica etažnih vlasnika S-3, ul. Solunskih Junaka br. 3. - 7.686,00 KM
4. Zajednica etažnih vlasnika S-2, ul. Vuka S. Karadžića br. 1. - 3.300,00 KM
5. Zajednica etažnih vlasnika S-13, ul. Solunskih Junaka br. 1A. - 2.100,00 KM
6. Zajednica etažnih vlasnika S-1, ul. Vuka S. Karadžića br. 3.  - 515,49 KM.


II

Sa Zajednicama etažnih vlasnika kojima je dodjeljena subvencija, Načelnik opštine će zaključiti ugovore o dodjeli subvencija kojima se regulišu prava i obaveze davaoca i korisnika subvencije.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Opštine Milići i na internet stranici Opštine Milići.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.

01.02.2018.

U Sali za sastanke u zgradi opštine Milići, 31.januara 2018.godine sa početkom u 10 časova održana je stručna rasprava o prednacrtu Urbanističkog plana Milića.

Prijedloge, mišljenja i sugestije potrebno je dostaviti nosiocu izrade plana „URBIS CENTRU“ iz Banja Luke ili Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju opštine Milići najkasnije do 10.februara 2018.godine, da bi nacrtna forma Urbanističkog plana bila spremna za februarsku sjednicu Skupštine opštine Milići.

prednacrt urbplana

16.01.2018.

Na osnovu Odluke o pripajanju naseljenog mjesta Mišići naseljenom mjestu Milići na području opštine Milići („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/17), kod naseljenog mjesta Milići došlo je do promjena granica, samim tim stvorena je potreba da se imenuju neke nove ulice.

Ovim putem pozivaju se zainteresovani građani, privredni subjekti i institucije iz Milića da predlože imena za određene ulice. Uz predlog neophodno je dostaviti i adekvatno obrazloženje. Građani svoje predloge mogu dostaviti Opštinskoj upravi, u Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju ili u prostorije Mjesne zajednice Milići, najkasnije do 10. februara 2018. god.

Na području nekadašnjeg naseljenog mjesta Mišići, ustanovljeno je ukupno 11 ulica. Posmatrajući kartu tog područja uočeno je da 4 ulice, koje polaze od Milića i idu kroz Mišiće mogu biti produžene, odnosno neće dobijati novi naziv. Stoga predlažemo:

 1. regionalni put kroz Mišiće - ulica Cara Dušana,
 2. ulica koja počinje priključkom na ulicu Patrijarha Pavla ispod Parohijskog doma, prolazi kroz Mišiće,ide sve do nove granice naseljenog mjesta Milići – Semberska ulica,
 3. ulica koja počinje od Crkvenog mosta, ide desnom obalom Jadra, prolazi kroz Mišiće, sve do nove granice naseljenog mjesta Milići – Jadarska ulica,
 4. ulica ispod groblja u Mišićima, paralelna sa regionalnim putem – ulica Vojvode Stepe Stepanovića.


Ulice koje treba imenovati – ukupno 7 naziva:

 1. počinje priključkom na Jadarsku ulicu, ide lijevo u pravcu Kokanovića sve do granice naseljenog mjesta Milići - (broj 5 na karti),
 2. ulica počinje priključkom na ulicu Cara Dušana, ide pravo ka obali Jadra, skreće lijevo i završava se kod parcele k.č. broj 2463 (kuća Ljubomira Petrovića – naselje Prepran) – (broj 6 na karti),
 3. ulica paralelna sa ulicom Cara Dušana (naselje Prepran) – (broj 7 na karti),
 4. ulica počinje priključkom na ulicu Cara Dušana, ide paralelno sa potokom, sječe Jadarsku ulicu i nastavlja pravo do granice naseljenog mjesta Milići – (broj 8 na karti),
 5. ulica počinje priključkom na Jadarsku ulicu kod parcele k.č. broj 3149 (kuća Pantić Milomira), i završava se kod parcele k.č. broj 3143/2 (kuća Sekulić Sekule) – (broj 9 na karti),
 6. ulica počinje od priključka na Jadarsku ulicu, ide u pravcu naseljenog mjesta Krajčinovići, račva se na dva kraka koja idu sve do granice naseljenog mjesta Milići – (broj 10 na karti),
 7. stari Mišići – ulica počinje priključkom na Romanijsku ulicu iznad rezervoara (Goločevina), ide u pravcu naseljenog mjesta Donje Vrsinje i završava se na granici naseljenog mjesta Milići – (broj 11 na karti).

 Na sledećem linku možete preuzeti:

GRAFIČKI PRIKAZ ULICA U MIŠIĆIMA

Takođe, grafički prikaz ulica u Mišićima izložen je u holu zgrade opštine.

 

NAČELNIK ODJELjENjA

Slađana Todorović s.r.

15.01.2018.

RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE JAVNE RASPRAVE
O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE OPŠTINE MILIĆI

Broj : 02-022-1/18
Datum : 10.01.2018. godine

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Strategije za mlade opštine Milići za period 2018-2023. godina, dana 10.01.2018. godine izdaje:

J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 28.12.2017. godine prihvatila je Nacrt Strategije za mlade opštine Milići za period 2018-2023 godina i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava po Nacrtu Strategije za mlade opštine Milići za period 2018-2023. godina provešće se u periodu od 10.01.2018 do 31.01.2018. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-1/18 od 10.01.2018. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Marko Savić
2. Marina Mišić
3. Slađana Todorović

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja.

Načelnik opštine poziva sve zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije za mlade opštine Milići za period 2018.-2023 godina. Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Strategije za mlade opštine Milići za period 2018-2023 godina.
Konačnu odluku o prijedlogu Startegije za mlade opštine Milići za period 2018-2023 donijeće Skupština opštine Milići.

Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji.


Predsjednik radne grupe
Marko Savić s.r.

 

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2018-2023.GOD.

NACRT STRATEGIJE ZA MLADE OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2018-2023.GOD.

10.01.2018.

Dana 8.januara 2018.godine u organizaciji Kompanije „Boksit“ a.d. i Opštine Milići, održana je svečana akademija povodom Dana Republike Srpske.

Pored nastupa kamernog hora i folklorne sekcije KUD-a „Boksit“, video prezentacije ispričane kroz Park srpskih velikana i citate iz knjige „Nesalomljiv“ mr Rajka Dukića, prisutnima se obratio Načelnik opštine Momir Lazarević koji je tom prilikom čestitao Dan Republike Srpske uz želju da ga još dugo proslavljaju.

Nakon akademije na Trgu rudara održan je zabavni program uz muziku uživo i vatromet.

DanRS 2018

DanRS 2018 1

10.01.2018.

Memorijalni turnir „Slobodan Radovanović“ 2017/18, koji se održavao u sportskoj dvorani u Milićima, završen je 5.januara 2018.godine.

Prvo mjesto pripalo je ekipi „Drina osiguranje“ iz Milića, drugo mjesto osvojila je ekipa „Sloga la vita“ iz Gornjeg Crnjelova, a treće mjesto „Tri lipe“ iz Milića.

Prema riječima Predraga Sušića, direktora Sportskog centra, na turniru koji je trajao od 27.12.2017. do 5.1.2018.godine učestvovalo je dvanaest ekipa iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Nagradni fond turnira bio je 10.000 KM, a posebnu zahvalnost duguje pokrovitelju turnira opštini Milići, kao i sponzorima. Načelnik opštine Momir Lazarević uručio je nagrade najboljim ekipama i pojedincima.

turnir2017 2018

turnir2017 2018 1

05.01.2018.

U Sali za sastanke u zgradi opštine Milići, 4.januara 2018.godine Načelnik opštine Momir Lazarević i Predsjednik Skupštine opštine Branislav Novaković zajedno sa načelnicima Odjeljenja u Opštinskoj upravi i drugim saradnicima, organizovali su skroman prijem povodom odlaska u penziju dugogodišnjeg radnika opštine Milići, Mila Lalovića.

slika040118

slika04012018