25.01.2017.

Načelnik opštine Milići obavještava žensku populaciju koja ima prebivalište na području opštine Milići, da je sklopio sa Kompanijom „ Boksit“ a.d. Milići Ugovor o preventivnom sistematskom pregledu žena , koji će se obaviti u Specijalističkom centru Kompanije „Boksit“ a.d. Milići .

Budžetom opštine Milići planirano je cca 40.000,00 KM za navedene preglede.

Pošto je Predsjednik Kompanije „Boksit“ odobrio rabat 25% ( cijena pregleda je smanjena sa 80,00 KM na 60,00 KM i mamografski pregled sa 50,00 KM na 30,00 KM ), te umjesto 500 žena, biće pregledano 670 žena sa područja naše opštine.

U ime Načelnika i kompletne ženske polulacije, zahvalni smo Predsjedniku Kompanije „Boksit“ a.d. mr Rajku Dukiću.

Pregled obuhvata sljedeće:

1.Osnovne antropometrijske mjere ( visina, težina, BMI ),
2.Ginekološki pregled,
3.Uzimanje, pregled i izdavanje PAPA,
4.Kolposkopija,
5.Palpatorni i ultrazvučni pregled dojki.
Po potrebi bi se radila ciljana mamografija (procjena ljekara).

Pregled je besplatan, troškove snosi lokalna zajednica.

Pregledom će se obuhvatiti ženska populacija uzrasta od 18 do 65 godina.

Za zaposlene u Opštini Milići i budžetskim korisnicima, pregledi će se obaviti 27. i 28.01.2017.god. , za ostalu žensku populaciju pregledi počinju od 30.01. do 10.02.2017.god. od 08-16 časova, i nastavljaju se u periodu od 17.04.2017.godine pa dalje.

Obavještavaju se zainteresovane žene da se što prije jave na kontakt telefon 056-490-240, radi zakazivanja pregleda, kako bi se izbjegla nepotrebna gužva i čekanje.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević s.r.

20.01.2017.

Opština Milići u saradnji sa UNDP i OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići organizovala je zimsku školu hobija.

Cilj organizacije radionica je pobuđivanje interesa i doprinos samospoznaji kod djece osnovnoškolskog uzrasta o sklonostima i mogućnostima za obavljanje tehničkih poslova. Prilikom izbora srednjih škola, djeca se mahom opredjeljuju za društvene i opšte smjereove, dok se mali broj usmjerava za tehničke profile. U svrhu prevazilaženja problema i stvaranja potrebnih kadrova za privredni razvoj, iskustva privredno razvijenih zemalja prenesena su kroz navedene radionice.

Oko 80 učenika ima priliku da kroz petodnevni program, uz pratnju instruktora i odgovarajuću opremu primjerenu njihovom uzrastu pohađa radionice iz oblasti:
- robotika,
- obrada drveta,
- obrada žice i metala i
- primjenjena geometrija-origami.

Prolaskom kroz ove radionice kod djece se razvija interes ali se i daje mogućnost da se sagledaju sposobnosti za obavljanje ovih poslova.
U radionice su uključeni kako učenici centralne, tako i učenici područnih škola sa područja opštine Milići.
Opremu, materijale, instruktore, obroke za djecu i dio prevoza finansirao je UNDP. OŠ „Aleksa Jakšić“ obezbijedila je prostor, logističku podršku za izbor i prijavu učenika, dok je Opština Milići sufinansirala prevoz učenika u iznosu od 30% sredstava.
Prevoz materijala i opreme pomoglo je preduzeće „Samatini“, preko klastera drvoprerade i šumarstva „Drina drvo“ Milići.
U ovom ciklusu obuhvaćeno je 80 djece, a plan je da se slična aktivnost provede i u toku ljetnjeg raspusta, ovog puta za učenike sa područja 3 opštine: Srebrenice, Bratunca i Milića.

skolahobija1

 

skolahobija2

skolahobija3

16.01.2017.

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Strategije razvoja opštine Milići za period 2017-2022. godina, dana 13.01.2017. godine izdaje :

J A V N O    S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 29.12.2016. godine prihvatila je Nacrt Strategije razvoja opštine Milići za period 2017-2022 godina i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja za period 2017-2022. godina provešće se u periodu od 16.01.2017. do 16.02.2017. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-175/17 od 11.01.2017. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Mile Lalović
2. Marko Savić
3. Zajim Mahmutović

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja .
Načelnik opštine poziva sve zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije razvoja opštine Milići za period 2017.-2022 godina . Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Strategije razvoja opštine Milići za period 2017.-2022 godina .
Konačnu odluku o nacrtu Strategije razvoja Opštine Milići donijeće skupština opštine Milići .
Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji .


Predsjednik radne grupe
Marko Savić s.r.


PROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE

- Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima Mjesnih Zajednica i privrednih subjekata dana 25.01.2017. godine u Sali za sastanke u zgradi opštine Milići sa početkom u 12:00 časova

- Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima korisnika budžetskih sredstava, javnih preduzeća, ustanova, NVO i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima dana 26.01.2017. godine u sali za sastanke opštine Milići sa početkom u 11:00 časova .

 

 PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE

NACRT - STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2017-2022.GOD.

13.01.2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-020-122/16
Датум: 5.12.2016. године


На основу члана 59. став 21) и члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 59. тачка 21. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Mилићи“, број 4/14), Начелник општине д о н о с и


О Д Л У К У
о реорганизацији и рационализацији рада матичних послова


I

Овом Одлуком утврђује се дјелокруг и организација рада матичних послова за матична подручја за која се воде матичне књиге на подручју општине Милићи.
Дјелокруг рада матичних послова ће се обављати у матичној канцеларији Милићи.


II

У циљу постизања веће ефикасности, ефективности и економичности у процедури пружања услуга грађанима, сви послови вођења матичних књига, у складу са Законом о матичним књигама и Упутством о вођењу матичних књига, као и други послови матичара, ће се обављати у матичној канцеларији у Милићима.


III


Досадашњи послови вођења матичних књига из матичне канцеларије Дервента и матичне канцеларије Нова Kaсаба, као и остали послови матичара, се преузимају и водиће се у јединственој матичној канцеларији у Милићима, у Шалтер сали општинског Центра за пружање услугa грађанима.


IV

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању дјелокруга и организације рада матичних канцеларија на подручју општине Милићи, број 02-020-111/12 од 22.11.2012. године.


V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 16.01.2017. године и објавиће се у „Службеном гласнику општине Милићи“.


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Момир Лазаревић с.р.

 

10.01.2017.

Povodom 9.januara – Dana Republike Srpske, predstavnici opštine i opštinske Boračke organizacije Milići položili su cvijeće na centralno spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske.
Načelnik opštine Momir Lazarević tim povodom izjavio je da je Republika Srpska najveća tekovina odbrambeno-otadžbinskog rata, a naši poginuli borci su ugradili temelje u njeno postojanje.

polaganjecvijeca17

09.01.2017.

Četvrti Memorijalni turnir „Slobodan Radovanović“, koji se održavao u sportskoj dvorani u Milićima, završen je 5.januara 2017.godine.
Učešće je uzelo 18 ekipa iz Republike Srpske, BiH i Srbije. Pokrovitelj turnira bila je Opština Milići a generalni sponzori Kompanija „Boksit“ a.d. Milići i Drina osiguranje.
Prvo mjesto pripalo je ekipi Bilić Erić security Sarajevo, drugo mjesto osvojila je ekipa PP Zekerić Tuzla, a treće mjesto Sloga La Vita Gornje Crnjelovo.
Direktor Sportskog centra Predrag Sušić, istakao je da veliku zahvalnost za organizaciju ovog tradicionalnog turnira u fudbalu duguje generalnim sponzorima i predsjedniku Kompanije „Boksit“ mr Rajku Dukići, kao i Načelniku opštine Milići Momiru Lazareviću.

mturnir1

mturnir2

05.01.2017.

Obavještavaju se građani opštine Milići da u vrijeme snježnih padavina, ispune svoju građansku dužnost i od snijega očiste prilaze stambenim i poslovnim objektima.
U slučaju da padne veća količina snijega, isti treba skidati na vrijeme sa stambenih i pomoćnih objekata kako ne bi došlo do urušavanja i oštećenja krovova. Takođe treba pratiti formiranje ledenica i tamo gdje je moguće dok su manje, skidati ih.
Obavezu čišćenja snijega, ispoštovati iz bezbjednosnih i estetskih razloga.

Kontrolu čišćenja snijega vršiće Komunalna policija prema svojoj nadležnosti.

v.d. NAČELNIK ODJELJENJA
Gordana Sarić

04.01.2017.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02-020-112/16
Датум: 30.12.2016.године

На основу члана 72. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 59.став (1) тачка 21) Статута општине Милићи („Сл. гл. Општине Милићи“, бр.4/14), Начелник општине д о н о с и


О Д Л У К У
о резултатима Конкурса за додјелу стипендија за школску 2016/17. годину

 

I


У складу са Одлуком о стипендирању у 2017 години и Конкурсом за додјелу стипендија за школску 2016/17. годину, а на основу предлога Комисије за додјелу стипендија за школску 2016/17. gодину утврђена је ранг листа студената којима се додјељује стипендија.


Студенти Архитектонског факултета
1.Кандић (Небојше) Горана, студент IV године Факултета Техничких наука - област архитектура и урбанизам

Студенти Електротехничког и ФОН-модул Информациони системи и технологије
1.Митровић (Драге) Драгиша,студент II године Електротехничког факултета-рачунарство и информатика

II


Кандидатима који су прва година није одобрена стипендија, што је регулисано Правилником о додјели стипендија.


III


Са студентима којима је одобрена стипендија Начелник општине ће закључити Уговоре о додјели стипендија, којима се регулишу права и обавезе стипендитора и корисника студентске стипендије.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Момир Лазаревић с.р.

 

27.12.2016.

Predškolska ustanova „Poletarac“ u okviru svojih tematskih aktivnosti, danas je obilježila novogodišnje praznike, uz posjetu Deda Mraza.
Za ovu priliku mališani su pisali pisma sa željama, uz pjesmice i igru družili se sa Deda Mrazom, a kao nagradu dobili su paketiće koje je za njih obezbijedila ova predškolska ustanova.

poletarac2016 1

poletarac2016 2

poletarac2016 3