26.03.2018.

Nacrt Urbanističkog plana Milići 2017-2037.g. će biti izložen u prostorijama Opštine Milići radi javnog uvida koji će trajati od 9. marta do 9. aprila 2018.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Urbanističkog plana Milića svakog radnog dana u terminu od 7 do 15 časova, u skupštinskoj sali opštine Milići.

Pismene primjedbe, sugestije i prijedlozi na Nacrt Urbanističkog plana Milića mogu se dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju do 9. aprila 2018. godine.


S poštovanjem,


Načelnik Opštine

Momir Lazarević, s.r.

06.03.2018.

RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE JAVNE RASPRAVE
O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA MALIH I
SREDNJIH PREDUZEĆA OPŠTINE MILIĆI

Broj :02-022-23/18
Datum : 06.03.2018. godine

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023. godine, dana 06.03.2018. godine izdaje :

J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 27.02.2018. godine prihvatila je Nacrt Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023 godina i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava o Nacrtu Strategije za razvoj malihi srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023. godina provešće se u periodu od 28.02.2018 do 15.03.2018. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-23/18 od 06.03.2018. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Marko Savić
2. Gordana Savić
3. Mirjana Sarić

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja .
Načelnik opštine poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018.-2023 godina . Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023 godina .
Konačnu odluku o prijedlogu Startegije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023 donijeće Skupština opštine Milići .
Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji .

Predsjednik radne grupe
Marko Savić

 

PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA 2018-2023.GOD.

AKCIONI PLAN STRATEGIJE RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

01.03.2018.


Nacrt Urbanističkog plana Milići 2017-2037.g. će biti izložen u prostorijama Opštine Milići radi javnog uvida koji će trajati od 9. marta do 9. aprila 2018.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Urbanističkog plana Milića svakog radnog dana u terminu od 7 do 15 časova, u skupštinskoj sali opštine Milići.

Pismene primjedbe, sugestije i prijedlozi na Nacrt Urbanističkog plana Milića mogu se dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju do 9. aprila 2018. godine.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević, s.r.

28.02.2018.

Na osnovu člana 59. stav (1) tačka 21) i člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. stav (1) tačka 33) Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17) i člana 18. Pravilnika o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 8/17), Načelnik opštine Milići d o n i o  j e

O D L U K U
o izmjeni Odluke
o rezultatima Javnog poziva o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada
na stambenim zgradama u opštini Milići

I

U članu I Odluke o rezultatima Javnog poziva o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići u stavu 2) umjesto naziva Zajednica etažnih vlasnika S-19 ul. Vuka S. Karadžića br. 50A., treba da stoji naziv Zajednica etažnih vlasnika S-23 ul. Vuka S. Karadžića br. 50A.

II

U ostalom dijelu Odluka o rezultatima Javnog poziva o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići se ne mijenja.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Opštine Milići i na internet stranici Opštine Milići.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.

26.02.2018.

Povodom proslave 15 godina uspješnog rada Omladinskog savjeta Milići, 24.februara 2018.godine Opštinu Milići posjetili su zamjenik austrijskog ambasadora u BiH Volfgang Til, kao i ambasador Republike Indije Raul Čabra.

Pored opštinskog rukovodstva sastancima su prisustvovali narodni poslanik Radovan Višković, predstavnici opština Srebrenica i Vlasenica, predsjednik Omladinskog savjeta Stefan Milić i predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Praštalo.

Tema ovih sastanaka bila je mogućnost investiranja u opštinu Milići, kao i u susjedne opštine, a ambasadorima su predstavljeni privredni potencijali kojima regija Birač raspolaže. Prema riječima Načelnika opštine Milići Momira Lazarevića, svim zainteresovanim investitorima mogu se ponuditi olakšice koje su u nadležnosti opštine, a sve u cilju što većeg zapošljavanja građana.

Ovom prilikom u amfiteatru SŠC „Milutin Milanković“ održan je okrugli sto na temu „Bogatstvo različitosti kultura i tradicija – društvena uloga mladih“ a nakon toga Indijsko kulturno veče u Sali Doma rudara.

osm15 1

osm15 2

osm15 3

20.02.2018.

Radi preventivne zaštite zdravlja žena od karcinoma dojke i materice, u skladu sa Pravilnikom i Ugovorom o pružanju usluga sa Kompanijom „Boksit „ a.d. Milići Opština Milići će u 2018.godini finansirati preventivne preglede žena u Specijalističkom centru Milići.

Prema Pravilniku o uslovima i načinu dodjele sredstava nefinansijsksim subjektima u oblasti zdravstva , za prevenciju i liječenje ženske populacije od raka materice i dojke i za vantjelesnu oplodnju („ Službeni glasnik opštine Milići „ broj :4/17 ) pravo na navedene preventivne preglede o trošku opštine imaju sve žene starosti od 18 do 65 godina života koje su prijavljene i žive na području opštine Milići.

Za ostvarivanja ovog prava sve zainteresovane korisnice treba da se jave opštini Milići, kontakt osoba Mirjana Sarić , radi formiranja spiskova prema kojim će se odobravati i zakazivati pregledi. Za prijavljivanje obavezno ponijeti kopiju lične karte , ili drugi dokument za identifikaciju kao i potvrdu od MUP-a o mjestu boravka.


Broj telefona kontakt osobe :056/745-222


NAČELNIK ODJELjENjA
Ljiljana Lalović s.r.

ODLUKA - VANTJELESNA OPLODNJA 2018.GOD.

ODLUKA - SPECIJALISTIČKI CENTAR 2018.GOD.

OBAVJEŠTENJE ZA VANTJELESNU OPLODNJU 2018.GOD.

20.02.2018.

Deseta redovna sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 27.februara 2018.godine ( utorak ) u Sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10:00 časova.

19.02.2018.

O B A V J E Š T E Nj E


Na osnovu Odluke o pripajanju naseljenog mjesta Mišići naseljenom mjestu Milići na području opštine Milići („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/17), kod naseljenog mjesta Milići došlo je do promjena granica, samim tim stvorena je potreba da se imenuju neke nove ulice.

Ovim putem pozivaju se zainteresovani građani, privredni subjekti i institucije iz Milića da predlože imena za određene ulice. Uz predlog neophodno je dostaviti i adekvatno obrazloženje. Građani svoje predloge mogu dostaviti Opštinskoj upravi, u Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju ili u prostorije Mjesne zajednice Milići, najkasnije do 16. marta 2018. god.

Na području nekadašnjeg naseljenog mjesta Mišići, ustanovljeno je ukupno 11 ulica. Posmatrajući kartu tog područja uočeno je da 4 ulice, koje polaze od Milića i idu kroz Mišiće mogu biti produžene, odnosno neće dobijati novi naziv. Stoga predlažemo:

 1. regionalni put kroz Mišiće - ulica Cara Dušana,
 2. ulica koja počinje priključkom na ulicu Patrijarha Pavla ispod Parohijskog doma, prolazi kroz Mišiće,ide sve do nove granice naseljenog mjesta Milići – Semberska ulica,
 3. ulica koja počinje od Crkvenog mosta, ide desnom obalom Jadra, prolazi kroz Mišiće, sve do nove granice naseljenog mjesta Milići – Jadarska ulica,
 4. ulica ispod groblja u Mišićima, paralelna sa regionalnim putem – ulica Vojvode Stepe Stepanovića.Ulice koje treba imenovati – ukupno 7 naziva:

 1. počinje priključkom na Jadarsku ulicu, ide lijevo u pravcu Kokanovića sve do granice naseljenog mjesta Milići - (broj 5 na karti),
 2. ulica počinje priključkom na ulicu Cara Dušana, ide pravo ka obali Jadra, skreće lijevo i završava se kod parcele k.č. broj 2463 (kuća Ljubomira Petrovića – naselje Prepran) – (broj 6 na karti),
 3. ulica paralelna sa ulicom Cara Dušana (naselje Prepran) – (broj 7 na karti),
 4. ulica počinje priključkom na ulicu Cara Dušana, ide paralelno sa potokom, sječe Jadarsku ulicu i nastavlja pravo do granice naseljenog mjesta Milići – (broj 8 na karti),
 5. ulica počinje priključkom na Jadarsku ulicu kod parcele k.č. broj 3149 (kuća Pantić Milomira), i završava se kod parcele k.č. broj 3143/2 (kuća Sekulić Sekule) – (broj 9 na karti),
 6. ulica počinje od priključka na Jadarsku ulicu, ide u pravcu naseljenog mjesta Krajčinovići, račva se na dva kraka koja idu sve do granice naseljenog mjesta Milići – (broj 10 na karti),
 7. stari Mišići – ulica počinje priključkom na Romanijsku ulicu iznad rezervoara (Goločevina), ide u pravcu naseljenog mjesta Donje Vrsinje i završava se na granici naseljenog mjesta Milići – (broj 11 na karti).

Prilog: GRAFIČKI PRIKAZ ULICA U MIŠIĆIMA


NAČELNIK ODJELjENjA

Slađana Todorović s.r.

15.02.2018.

Na osnovu člana 59. stav (1) tačka 18) i člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. stav (1) tačka 29) Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17) i člana 18. Pravilnika o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 8/17), Načelnik opštine Milići d o n o s i

O D L U K U
o rezultatima Javnog poziva o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada
na stambenim zgradama u opštini Milići

I

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići, a na osnovu prijedloga Komisije za razmatranje zahtjeva za dodijelu novčanih sredstava za sufinansiranje rekonstrukcije krovova i fasada na stambenim zgradama utvrđena je rang lista ZEV-a kojima se dodjeljuje subvencija:

1. Zajednica etažnih vlasnika S-80/B, ul. Solunskih Junaka br. 22. - 5.307,00 KM
2. Zajednica etažnih vlasnika S-19, ul. Vuka S. Karadžića br. 50 A. - 6.043,05 KM
3. Zajednica etažnih vlasnika S-3, ul. Solunskih Junaka br. 3. - 7.686,00 KM
4. Zajednica etažnih vlasnika S-2, ul. Vuka S. Karadžića br. 1. - 3.300,00 KM
5. Zajednica etažnih vlasnika S-13, ul. Solunskih Junaka br. 1A. - 2.100,00 KM
6. Zajednica etažnih vlasnika S-1, ul. Vuka S. Karadžića br. 3.  - 515,49 KM.


II

Sa Zajednicama etažnih vlasnika kojima je dodjeljena subvencija, Načelnik opštine će zaključiti ugovore o dodjeli subvencija kojima se regulišu prava i obaveze davaoca i korisnika subvencije.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Opštine Milići i na internet stranici Opštine Milići.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.

01.02.2018.

U Sali za sastanke u zgradi opštine Milići, 31.januara 2018.godine sa početkom u 10 časova održana je stručna rasprava o prednacrtu Urbanističkog plana Milića.

Prijedloge, mišljenja i sugestije potrebno je dostaviti nosiocu izrade plana „URBIS CENTRU“ iz Banja Luke ili Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju opštine Milići najkasnije do 10.februara 2018.godine, da bi nacrtna forma Urbanističkog plana bila spremna za februarsku sjednicu Skupštine opštine Milići.

prednacrt urbplana