27.07.2016.

OPŠTINA MILIĆIJAVNI OGLAS

Aktivnost “Razvoja podsektora voćarstva i jagodičastog voća – maline i kupine“


Javni poziv za izražavanje interesa o učešću u projektu opštine Milići.

Opština Milići, poziva poljoprivredne proizvođače da izraze svoj interes o učešću u projektima razvoja voćarstva u opštini Milići.

Svrha projekta je promovisanje komercijalizacije i diverzifikacije proizvodnje voća i jagodičastog voća u opštini Milići.


Sve relevantne informacije, uključujući i obrazac za prijavu, o potrebnoj dokumentaciji i uputstvima možete preuzeti svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova, na šalter sali opštine Milići.


Kontakt osoba : 056/ 745-561, samostalni stručni saradnik za poljoprivredu Golić Dejan.


Popunjene prijave isključivo predati na šalter sali opštine.

Rok za predaju prijava je
od 20.7. do 20.8. 2016. godine do 15 časova.

 

25.07.2016.

Trideseta sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 26.jula 2016.godine (utorak) u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10:00 časova.

15.07.2016.

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje povratnika i mladih nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima „ – Milići 2016 i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Milići, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“, broj: 02-122-11/16 od 29.03.2016. godine, kojim su osigurana donatorska sredstva (od strane Humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“ 40 %, Ministarstva 40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %) u cilju pružanja podrške održivom povratku i razvoju plasteničke proizvodnje na području opštine Milići, Načelnik opštine raspisuje:

JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju povratnici i mlade nezaposlene osobe sa područja opštine Milići koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište ustupljeno na korištenje u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava sljedeće uslove:

1.Da pripada povratničkoj populaciji
2.Da je nezaposlena osoba,
3.Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
4.Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
5.Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (490,00 KM),
6.Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Odsjek zajedničkih poslova Opštine Milići je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

a)pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja
(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),

b)dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje),

- za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice,

- za svakog izdržavanog člana porodice,

povratnički status podnosioca zahtjeva

podnosilac zahtjeva samohrani roditelj,

mlada osoba životne starosti do 35 godina,

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status povratnika i mlade osobe.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

1. zahtjev za sufinansiranje projekata u poljoprivredi ,
2. CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija
3. ovjerena kopija lične karte
4. ovjerena kućna lista,
5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik
6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje
7. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva
8. Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva
9. vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista),
10. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 490,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
11. dokaz da je podnosilac zahtjeva povatnik
12. dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista),
13. kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od APIF-a prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2016.godini (nije obavezno).


V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa Ministarstvom i humanitarnim organizacijama čine: predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, predstanik organizacije Muslim Aid i predstavnik Opštine Milići.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika:
•pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavlja uviđaj na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Načelniku opštine.

Odluku o dodjeli plastenika donosi Načelnik opštine na prijedlog Komisije za dodjelu plastenika.

NAPOMENA:

•Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na šalter sali Opštine Milići i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Opštine Milići sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za zajedničke poslove Opštine Milići, ili na broj telefona 056/745-561 svakim radnim danom od 07:00-15:00 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do 05.08.2016. godine do 15:00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJUMA I POSTUPAKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU PLASTENIKA

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević

7.7.2016.

Komisija za etički kodeks Skupštine opštine Milići u saradnji sa OSCE-om BiH i uz prisustvo predstavnika OSCE-a, održala je sastanak sa predstavnicima političkih partija sa područja opštine Milići, 7.jula 2016.godine u 12:00 časova u zgradi opštine Milići.
Sastanku je prisustvovalo 6 predstavnika političkih partija. Cilj sastanka je promovisanje Pravila ponašanja političkih subjekata u izbornoj kampanji, a sve prisutne partije izrazile su opredjeljenost za potpisivanje ovog Pravila.

Svečano potpisivanje održaće se 18.jula 2016.godine u 11:00 časova u zgradi opštine Milići.

Pozivaju se predstavnici i ostalih političkih partija i nezavisnih kandidata da uzmu učešće u realizaciji ovog projekta, a sve u duhu demokratske atmosfere u provođenju izbora.

 

PREDSJEDNIK
KOMISIJE ZA ETIČKI KODEKS
SO MILIĆI
Tatjana Pantić

30.06.2016.

U Omladinskom centru u Milićima, 29.juna 2016.godine, otvoreni su „Susreti mladih regije Birač“, na kojima će se narednih dana kroz koncerte demo bendova u Srebrenici, predstave Pozorišta mladih Zvornik i ekološke akcije, družiti mladi iz Milića, Zvornika, Vlasenice, Bratunca i Srebrenice. Susreti su počeli u Sportskom centru Milići, nadmetanjem mladih u trčanju na 30 i 50 metara, skoku u dalj i basketu.
Prema riječima koordinatora projekta iz Omladinskog savjeta Milići Stefana Milića, Susreti mladih su dio projekta „Jačanje strukture i kapaciteta mladih, omladinskih organizacija i centara u regiji Birač“ koji finansira Vlada Kraljevine Holandije, a provode agencije Ujedinjenih nacija UNDP, UNICEF i UNHCR.

„ Nama je posebno drago da smo danas domaćini mladima iz četiri opštine regije Birač, koji zajedno učestvuju na jednoj ovakvoj sportskoj manifestaciji“, rekao je Načelnik Opštine Milići Momir Lazarević.

susretimladih

28.06.2016.

U sali za sastanke u zgradi opštine Milići, 28.juna 2016.godine održana je završna radionica na edukaciji pčelara u proizvodnji sporednih pčelinjih proizvoda. Obrađene su teme o proizvodnji pčelinjeg otrova i diversifikaciji pčelinjeg meda i proizvoda. Edukatori su angažovani sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu.

Edukacije su održane u sklopu projekta „Razvoj pčelarstva u opštinama Milići, Vlasenica i Bratunac“. Projekat je podržan od strane UNDP i navedene tri opštine, a ukupan budžet projekta iznosi 50.560 KM, od čega UNDP finansira 40.750 KM.

Kroz projekat podršku je dobilo ukupno 42 pčelara ili 14 po svakoj projektnoj opštini. Projektom je predviđeno opremanje pčelara opremom za proizvodnju sporednih pčelinjih proizvoda, edukacijom o proizvodnji istih, te plasmanom meda i pčelinjih proizvoda kroz domaće markete.

pcelariedukacija

pcelariderventa

28.06.2016.

Na osnovu člana 72. Stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 59.stav (1) tačka 21) Statuta opštine Milići („Sl. gl. Opštine Milići“, br.4/14), Načelnik opštine d o n o s i


O D L U K U
o rezultatima Konkursa za dodjelu stipendija za školsku 2015/16. godinu

I

U skladu sa Odlukom o stipendiranju u 2016. godini i Konkursom za dodjelu stipendija za školsku 2015/16. godinu, a na osnovu prijedloga Komisije za dodjelu stipendija za školsku 2015/16. godinu utvrđena je rang lista studenata kojima se dodjeljuje stipendija.

Studenti mašinskog fakulteta
1.Njegoslav (Budimir) Đokić, student IV godine Mašinskog fakulteta
2.Radojka (Mile) Ružičić , student II godine Mašinskog fakulteta

Studenti Elektrotehničkog i FON-modul Informacioni sistemi i tehnologije
1.Igor (Zvjezdan) Petković, student III godine Fakultet tehničkih nauka
2.Ognjen (Boško) Divljanović, student III godine Tehničkog fakulteta

Studenti Građevinskog fakulteta
1.Marija (Borislav) Kretija, student III godine Građevinskog fakulteta

Studenti Elektrotehničkog fakulteta
1.Suzana (Miloš) Jolović,student III godine Elektrotehničkog fakulteta

II

Kandidatima koji su prva godina nije odobrena stipendija, što je regulisano Pravilnikom o dodjeli stipendija.


III

Sa studentima kojima je odobrena stipendija Načelnik opštine će zaključiti Ugovore o dodjeli stipendija, kojima se regulišu prava i obaveze stipenditora i korisnika studentske stipendije.

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.

16.06.2016.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
Komisija za dodjelu stipendija
za školsku 2015/16. godinu

Broj: 02-020-73/16
Datum: 10.06.2016.godine

PRELIMINARNA RANG LISTA


Komisija predlaže preliminarnu rang listu studenata Mašinskog fakulteta:

1. Njegoslav Đokić 80 bodova
2. Radojka Ružičić 50 bodova

-Konkursom se dodjeljuju stipendije za 2 kandidata, oba ispunjavaju uslove.


Komisija predlaže preliminarnu rang listu studenata Elektrotehničkog i FON modul-informacioni sistemi i tehnologije:

1. Igor Petković 50 bodova
2. Ognjen Divljanović 50 bodova

-Konkursom se dodjeljuju stipendije za 2 kandidata, oba ispunjavaju uslove.

Komisija predlaže preliminarnu rang listu studenata Građevinskog fakulteta:

1. Marija Kretija 55 bodova
2. Miloš Klještan 55 bodova

-Konkursom se dodjeljuje stipendija 1 kandidatu.U skladu sa Pravilnikom ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova ,stipendija se dodjeljuje kandidatu sa većim prosjekom ocjena, tj. Mariji Kretiji.

Komisija predlaže preliminarnu rang listu studenata Elektrotehničkog fakulteta:

1. Suzana Jolović 55 bodova

-Konkursom se dodjeljuje jedna stipendija, kandidat ispunjava uslove.

Napomena: U roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste, podnosioci prijava imaju pravo prigovora na istu Načelniku opštine.


ČLANOVI KOMISIJE :

1. Ljiljana Lalović
2. Mirko Savić
3. Biljana Dukić

16.06.2016.

U srednjoškolskom centru „Milutin Milanković“ u Milićima, 15.juna 2016.godine, najboljim učenicima sedamnaeste generacije maturanata uručene su nagrade i priznanja.
Tom prilikom Načelnik opštine Milići Momir Lazarević uručio je đaku generacije novčanu nagradu, kao i rješenje o stipendiranju. Kompanija „Boksit“ a.d. Milići obezbijedila je novčane nagrade za đaka generacije i odlične učenike, a nagrade je uručio predsjednik Kompanije Rajko Dukić.
Đak generacije za školsku 2015/2016.godinu je Anja Mirović.

sscdodjeladiploma