Ljiljana Lalović

Načelnik Odjeljenja za finansije

telefon: 056/745-450
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
_____________________________________________________________________________

Nadležnosti Odjeljenja:

 • Planiranje i predlaganje višegodišnjeg okvirnog budžeta opštine,godišnjeg budžeta opštine i opretivnog budžeta opštine,
 • provođenje izvršenja budžeta prema usvojenim aktima,
 • praćenje realizacije budžeta i izvještavanje propisano zakonima,pravilnicima ,uredbama,naredbama i drugim aktima Vlade i Skupštine RS,
 • naplata,kontrola naplate i prinudna naplata izvornih prihoda opštine,organizovanje i provođenje poslova lokalnog trezora opština,
 • obračuni i isplate svih vrsta ličnih primanja zaposlenih i angažovanih lica i vođenje službene evidencije na propisan način,
 • izrada i predlaganje planova investicija godišnjih i višegodišnjih,
 • izrada i predlaganje godišnjeg i operativnog plana nabavki,
 • izrada i predlaganje akata čiji je donosilac Načelnik opštine i Skupština opštine,
 • provođenje i evidentiranje svih finansijskih transakcija opštine i korisnika budžetskih sredstava,
 • kontrola finansijskog poslovanja korisnika budžetskih sredstava,
 • vođenje službene evidencije iz svoje nadležnosti i izrada,
 • usaglašavanje i podnošenjee različite vrste izvještaja i prijava;
 • finansijski izvještaji,statistički izvještaj,poreske prijave,prijave fondu PIO ,
 • upravni i neupravni postupci iz nadležnosti odjeljenja i predlaganje akata po istim,
 • izdavanje uvjerenja, potvrde i drugih akata iz službenih evidencija iz svoje nadležnosti,
 • svi drugi poslovi koji zakonom ili drugim aktima budu stavljeni u nadležnost odjeljenja.