REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI

-PREDSJEDNIK

Broj 01-022-130-3/16
Milići, 16.03.2017.godine


Na osnovu člana 78.Poslovnika Skupštine opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 7/04, 5/05, 6/05, 1/06, 7/06, 10/11 i 1/15), s a z i v a m Četvrtu redovnu sajednicu Skupštine opštine Milići za dan 23. MART 2017.godine. (četvrtak)
Sjednica će se održati u Sali za sastanke u zgradi Opštine Milići sa početkom rada u 10,00 časova.
Za Četvrtu redovnu sjednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED


1.Usvajanje Zapisnika sa Treće redovne sjednice Skupštine opštine Milići održane 23.februara 2017.godine.
2.Informacija o aktivnostima Načelnika opštine Milići između dvije sjednice Skupštine opštine Milići.
3.Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja opštine Milići za period 2017-2022.godina.
4.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana.
5.Prijedlog Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti:
6.Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje.
7.Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine na području opštine Milići.
8.Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu u Opštinskoj upravi opštine Milići.
9.Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije, privredu i društvene djelatnosti u Opštinskoj upravi opštine Milići.
10.Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju u Opštinskoj upravi opštine Mlići.
11.Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu u Opštinskoj upravi opštine Milići.
12.Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije, privredu i društvene djelatnosti u Opštinskoj upravi opštine Milići.
13.Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju u Opštinskoj upravi opštine Milići.
14.Prijedlog Plana utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara za 2017.godinu.
15.Izvještaj o radu za 2016.godinu Civilne zaštite i zaštite od požara opštine Milići.
16.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana aktivnosti za jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije na području opštine Milići za period 2017-2018.godine.
17.Analiza stanja u oblasti zdravstvene zaštite stanovnika opštine Milići.
18.Informacija o stanju u oblasti veterinarske zaštite i zdravstvenom stanju životinja na području opštine Milići.
19.Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na području opštine Milići i Plan za tekuću godinu.
20.Analiza stanja u oblasti zapošljavanja na području opštine Milići.
21.Odbornička pitanja.


PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Branislav Novaković

 

 

MATERIJAL ZA SJEDNICU SO-e MILIĆI