UVODNE NAPOMENE

U cilju da se informacija promoviše kao javno dobro,da se poveća transparentnost rada i odgovornost javnih organa, kao i da se obavežu javni organi da se svim građanima i pravnim licima omogući pristup informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama („Sl.gl.RS“br.20/01),opština Milići sačinila je ovaj Vodič za pristup informacijama.

Opština Milići nalazi se u Milićima, ulica Jovana Dučića br.2.
Sve dodatne informacije u vezi zahtejva za pristup informacijama možete dobiti od službenika za pristup informacijama Gordane Savić. Obaveza službenika za pristup informacijama je da u okviru zakonskih ovlaštenja udovolji Vašem zahtjevu za pristup bilo kojoj informaciji koja je u posjedu Opštine Milići.

Detaljni podaci o tome gdje se može pristupiti i kojim informacijama naleze se u publikaciji Indeks-registar informacija u Opštini Milići, koja je besplatna i stoji Vam na raspolaganju na Informativnom pultu Šalter sale Opštine Milići.

 

POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA

Vaše pravo na pristup informacijama možete ostvariti podnošenjem pismenog zahtjeva, koji treba ispunjavati sledeće uslove:

1. Da je u pisanoj formi i to na jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine.
2. Da sadrži dovoljno podataka o prirodi ili sadržaju informacije, kako bi se omogućilo da Opština Milići pronađe tu informaciju.
3. Da sadrži ime i prezime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu, a po mogućnsoti i broj telefona.
4. Način na koji se želi pristupiti informacijama.

Ako Vaš pisani zahtjev za pristup informacijama ne ispunajva jedan od navedenih uslova, Opština Milići će o tome odlučiti dopisom, a u protivnom odobriće Vam se pristup informacijama na način koji iskažete. Način pristupa informacijama može biti:
- Neposrednim uvidom u informaciju,
- Slanje informacije na kućnu adresu,
- Umnožavanje informacije.

U slučaju odbijanja pristupa informaciji, u cjelini ili djelimično, Opština Milići će donijeti odluku u formi dopisa, navodeći zakonske osnove za isto, kao i pouku o pravnom lijeku.
Zahtjev za pristup informaciji koja je Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj izuzeta od objavljivanja neće se udovoljiti, a razlozi će biti obrazloženi u dopisu.
Opština je obavezna Vaš zahtjev riješiti u roku od 15 dana. U slučaju da se ne riješi u ovom roku, Opština će Vas pismeno obavijestiti o razlozima.

 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

INDEKS REGISTAR INFORMACIJA