Miodrag Pantić

Starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice

Tel: 056-741-607 

 E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

U okviru Odjeljenja se obavljaju i poslovi Teritorijalne vatrogasne jedinice, koji su utvrđeni zakonom, Odlukom o osnivanju Teriotorijalne vatrogasne jedinice Milići, broj: 01-022-114/13 od 9.7.2013. godine i drugim aktima nadležnih republičkih organa i organa opštine.

Osnovni zadatak Teritorijalne vatrogasne jedinice je da učestvuje u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama, a naročito da:

- razvija, prati i usmjerava sistem zaštite od požara na području opštine;
- učestvuje u pružanju stručne pomoći u organizovanju zaštite od požara u preduzećima i ustanovama;
- vrši kontinuirano stručno osposobljavanje vatrogasaca, ostvaruje saradnju sa Vatrogasnim savezom Republike Srpske;
- preduzima mjere i radnje u cilju širenja protivpožarne kulture;
- održava objekte i protivpožarnu opremu u funkcionalnom stanju;
- brine o nabavci nove opreme, vozila i sredstava za gašenje požara prema materijalnim mogućnostima;
- organizuje servisiranje i kontrolu ispravnosti protivpožarnih aparata i opreme u preduzećima i ustanovama;
- organizuje provjeru znanja iz protivpožarne zaštite u preduzećima i ustanovama, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
- obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz njene osnovne djelatnosti zaštite od požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.