joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

20.10.2021.

U skladu sa propisanim mjerama prevencije širenja virusa korona, u prostorijama amfiteatra SŠC „Milutin Milanković“ Milići, u četvrtak, 28. oktobra 2021. godine, biće održana Šesta redovna sjednica SO-e Milići.

Za Šestu redovnu sjednicu planirano je 30. tačaka za raspravu.

Odsjek za skupštinske poslove pripremio je dnevni red i materijal za 6. sjednicu skupštine, koje možete pogledati i preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Milići, u sekciji Skupština, pod kategorijom Materijal za sjednicu SO.

ODSJEK ZA
SKUPŠTINSKE POSLOVE

11.10.2021.

Na osnovu člana 8.Pravilnika o uslovima i načinu raspodjele sredstava za podsticaj povratka(“Službeni glasnik Opštine Milići ” broj: 6/18 ) Načelnik opštine raspisuje

J A V N I  P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA RASPORED SREDSTAVA ZA PODSTICAJ POVRATKA


Opština Milići na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu rasporeda sredstava za podsticaj povratka raspisuje javni poziv za podnošenje prijava:
1.Pravo apliciranja imaju fizička lica, ovlašteni predstavnici naseljenih mjesta sa pretežnom povratničkom populacijom kao i grupe građana navedenih naseljenih mjesta.

A) USLOVI UČEŠĆA ZA PROJEKTE INFRASTRUKTURE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

- Da su aplikanti ovlašteni predstavnici naseljenih mjesta ili grupe građana (spisak građana)
- Projekat sa predmjerom i predračunom radova
- Listu korisnika koji će ostvariti ekonomske ili druge koristi realizacijom projekta
- Obavezno navesti učešće građana


B) USLOVI UČEŠĆA ZA FIZIČKA LICA:

-Da je prijavljeno mjesto boravka nosioca domaćinstva na području opštine Milići
-Da domaćinstvo ima radno sposobne članove domaćinstva
-Da nosilac domaćinstva ima u posjedu nekretnine (objekte, zemljište ili zakupljeno zemljište koje su mu potrebne za obavljanje ili unapređenje neke djelatnosti
-Da je nosilac domaćinstva uredan poreski obveznik opštine Milići
-Da domaćinstvo nije koristilo isti podsticaj u prethodnom periodu
-Da je registrovan u APIF-u

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE FIZIČKIH LICA:

1. Zahtjev za dodjelu pomoći sa Planom utroška sredstava,
2. Prijava mjesta boravka za nosioca domaćinstva,
3. Kućnu listu,
4. Izvod iz katastra nekretnina,
5. Poresko uvjerenje da je izmirio obaveze,
6 .Kopiju lične karte i žiro računa,
7. Uvjerenje o registraciji domaćinstva u APIF-u.

Napomena:Sve dostavljene kopije moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave Javnog poziva. Prijave se mogu predati lično u zatvorenoj koverti u Šalter sali opštine Milići ili dostaviti putem pošte na adresu Opština Milići, ulica „Jovana Dučića“ broj 2. sa naznakom -Komisija za razmatranje prijava za dodjelu sredstava za podsticaj povratka.

Milići: 11.10.2021.godine
Broj:02-020-84/21

NAČELNIK OPŠTINE
Marko Savić s.r.

05.10.2021.

U okviru manifestacije Dječija nedjelja, mališani iz Predškolske ustanove „Poletarac“ danas su boravili u dječijem parku koji se nalazi pored Policijske stanice u Milićima. Tom prilikom su recitovali pjesmice, govorili o svojim pravima, razgovarali sa pripadnicima Policijske stanice Milići i rukovodstvom opštine Milići.

Direktor PU „Poletarac“ LJubinka Savić zahvalila se rukovodstvu opštine Milići, koje ima sluha za potrebe predškolske ustanove i uvijek se odazove ovakvim manifestacijama.

Obilježavanju Dječije nedjelje prisustvovali su načelnik opštine Marko Savić, načelnik Odjeljenja za opštu upravu Marina Mišić i šef Odsjeka za privredu i društvene djelatnosti Milka Todorović.

„Svi znamo da je prva nedjelja oktobra Dječija nedjelja, kada se promovišu prava djeteta. Ono što smo mogli čuti i ovdje, kroz edukativni dio koji su pripremili vaspitači i djeca, je to da su prava djece pravo na sigurnost, učenje, igru, smještaj i naravno na tome svi treba da radimo, da se ta prava poštuju i da to nije slogan kog se sjetimo samo kad je Dječija nedjelja“, rekao je načelnik Marko Savić.

Dječija nedjelja obilježava se od 4. do 10. oktobra pod sloganom „Zajedno možemo sve“.

djecija nedjelja2021

20.09.2021.

Preduzeće AD "Komunalno" Milići dostavilo je Izvještaje o uzorkovanju vode za piće u septembru 2021.godine, na tri ispitivana uzorka:

1. Gradski vodovod Milići (Srednja škola Milići),
2. Gradski vodovod Milići (Osnovna škola Milići) i
3. Lokalni vodovod Derventa (Osnovna škola Derventa).

Putem sledećih linkova možete pogledati:

Uzorkovanje vode – Septembar 2021.god.
Obavještenje o ispravnosti vode

20.09.2021.

Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije LJubo Ninković i načelnik opštine Milići Marko Savić potpisali su danas ugovore o realizaciji dva projekta na području opštine Milići.

Riječ je o ugovoru o sufinansiranju i realizaciji projekta asfaltiranja putnog pravca Sebiočina – Bišina, kao i projekat izgradnje individualnog stambenog objekta u naselju Vukšić Polje. Vrijednost ovih projekata je 80.000 KM.

Sastanku su prisustvovali i načelnik Odjeljenja za opštu upravu Marina Mišić i predsjednik Skupštine opštine Predrag Sušić.

republicki sekretarijat raseljena lica 20.09.2021