joomla backup

03.07.2020.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 03.07.2020.god.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Nakon održane 22. sjednice, Opštinski štab za vanredne situacije, usvojio je sledeće zaključke:

  1. Opštinski štab za vanredne situacije poziva građane da se ponašaju odgovorno i poštuju mjere za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona (covid-19) propisane zaključcima Štaba za vanredne situacije Republike Srpske, odnosno da održavaju fizičku distancu, koriste zaštitne maske i izbjegavaju veća okupljanja.
  2. Inspekcijske službe opštine Milići da pojačaju nadzor nad sprovođenjem propisanih mjera.

 

  KOMANDANT ŠTABA
                                                                  ZA VANREDNE SITUACIJE
                                                        OPŠTINE MILIĆI
                            
                                                                                                                Momir Lazarević s.r.

30.06.2020.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 29.06.2020.god.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Nakon održane 21. sjednice, Opštinski štab za vanredne situacije, usvojio je sledeće zaključke:

  1. Povodom informacije da će se primarni kontakti zaraženih lica testirati na virus korona samo u slučaju da imaju simptome, Opštinski štab za vanredne situacije, apeluje na nadležne organe da se nastavi sa praksom testiranja svih primarnih kontakata.
  2. Preduzeti mjere da se za zdravstvene ustanove sa područja opštine Milići omoguće brzi testovi na virus korona za sve one koji se hospitalizuju.


KOMANDANT ŠTABA
ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE MILIĆI

Momir Lazarević s.r.

24.06.2020.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 24.06.2020.god.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Nakon održane 20. sjednice, Opštinski štab za vanredne situacije, usvojio je sledeće zaključke:

  1. Na području opštine Milići utvrđeno je prisustvo virusa korona kod tri lica. Primarni kontakti zaraženih lica su testirani na virus. Do pribavljanja rezultata testiranja primarni i sekundarni kontakti zaraženih lica će biti pod nadzorom u kućnoj izolaciji.
  2. Opštinski štab za vanredne situacije poziva građane da se ponašaju odgovorno i poštuju mjere za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona (covid-19) propisane zaključcima Štaba za vanredne situacije Republike Srpske, odnosno da održavaju fizičku distancu, koriste zaštitne maske i izbjegavaju veća okupljanja.
  3. Inspekcijske službe opštine Milići da pojačaju nadzor nad sprovođenjem propisanih mjera.

 

KOMANDANT ŠTABA
ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE MILIĆI

Momir Lazarević s.r.