Javni poziv za prodaju automobila putem otvorene licitacije

23.09.2016.

Na osnovu Odluke načelnika opštine Milići o prodaji putničkog automobila marke Golf 3, Komisija za sprovođenje postupka prodaje , objavljuje :

JAVNI POZIV
za prodaju automobila putem otvorene licitacije

Predmet prodaje je putnički automobil marke Golf 3 1.9 cl sledećih karakteristika :

Marka/tip – „Volkswagen“ Golf limuzina
Količina (kom) – 1 komad
Broj šasije - WVWZZZ1HZNW371529
Broj motora - AA7134404
Godina proizvodnje – 1992
Snaga motora – 85 kW
Zapremina - 1896cm³
Gorivo – Dizel
Početna cijena – 250 KM.

Predmetno vozilo je putnički automobil tipa M1, proizvođač „Volkswagen, 1HO, GOLF 1.9 CL, AA“ – Limuzina, broj šasije WVWZZZ1HZNW371529, broj motora AA7134404, bijele boje, godine proizvodnje 1992, dizel motor snage 85 kW i radne zapremine motora 1896 cm3 .

Pomenuto vozilo je rješenjem MUP PS Milići broj 0-1-8/04-222-6-176/12 od 08.10.2012 godine, odjavljeno iz evidencije registrovanih vozila .

Javna licitacija održaće se dana 30.09.2016. godine u 12:00 časova u krugu Boksitovog servisa (Transport) . Zainteresovani će moći pregledati vozilo uz prisustvo komisije u periodu od 09 od 11:00 časova a samostalno svakog radnog dana od 7-15 časova uz dopuštenje portira .

Kriterij za prodaju biće najviša ponuđena cijena . Sredstva je potrebno uplatiti istog dana u roku od 1 časa po provedenoj licitaciji a sa najuspješnijim ponuđačem zaključiće se ugovor o kupoprodaji automobila .

Pravo učešća na licitacji imaju sva pravna i fizička lica koja se na vrijeme prijave za proces licitacije i dostave na uvid potrebnu dokumentaciju (LK ili JIB, adresa i kontakt telefon) .

Prijava za učešće na licitaciji može se izvršiti svakog radnog dana od dana objave poziva u periodu od 07:00 -15:00 časova do dana licitacija putem tel : 056/745-561 ili 065/168-484 kao i na sam dan licitacije do 11 :00 časova. Sve informacije vezane za prodaju mogu se dobiti na navedene brojeve telefona ili u prostorijama opštine Milići kod Marka Savića .

UPUTSTVO PONUĐAČIMA O POSTUPKU LICITACIJE ZA PRODAJU AUTOMOBILA GOLF 3

Javno saopštenje - Opštinska komisija za sprovođenje referenduma

13.09.2016.

Opštinska komisija za sprovođenje referenduma obavještava građane opštine Milići da će se republički referendum o Danu Republike Srpske, sa referendumskim pitanjem: „Da li podržavate da se 09.januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske“, održati 25.septembra 2016.godine. Period izjašnjavanja je od 07:00 do 19:00 časova na svim predviđenim glasačkim mjestima, uz alternativno pokriveno područje za glasače koji su se izjasnili za glasanje putem mobilnog tima ( nisu u mogućnosti pristupiti redovnim glasačkim mjestima, biće angažovana dva mobilna tima ).
Odluka o glasačkim mjestima nalazi se na oglasnim tablama mjesnih zajednica.
Molimo sve građane opštine Milići koji imaju aktivno biračko pravo da iskoriste svoju građansku dužnost i pravo i izađu na referendum o Danu Republike Srpske.

Odluku o određivanju glasačkih mjesta za izjašnjavanje građana o sprovođenju republičkog referenduma u opštini Milići možete pogledati OVDJE.


PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirko Savić s.r.

Pravila ponašanja političkih subjekata u predizbornom i izbornom periodu

07.09.2016.

Skupština opštine Milići na 30.redovnoj sjednici održanoj 26.jula 2016.godine, usvojila je dokument pod nazivom Pravila ponašanja političkih subjekata u predizbornom i izbornom periodu. Definisano je 7 pravila ponašanja koja se zasnivaju na već postojećim odredbama zakona i podzakonskih akata.

Pravila ponašanja potpisali su predstavnici SNSD-a, SDS-a, PDP-a, DNS-a, SRPSKE RADIKALNE STRANKE, SOCIJALISTIČKE PARTIJE, SDA, SBB-a i SRPSKE NAPREDNE STRANKE.

Dokument možete pogledati u prilogu.

PRAVILA PONAŠANJA POLITIČKIH SUBJEKATA U PREDIZBORNOM I IZBORNOM PERIODU

 

Poziv za učešće na 8.regionalnom Sajmu poslovnih ideja

5.9.2016.

U vezi Javnog poziva za učešće na 8.regionalnom Sajmu poslovnih ideja, koji je objavljen na našoj web stranici 19.08.2016.godine, Udruženje „Prijatelji Srebrenice“ obavještava sve zainteresovane da je produžen rok za prijavu.

Obavještenje iz Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno - komunalne poslove i ekologiju o asfaltiranju parkinga

1.09.2016.

U petak, 2.septembra 2016.godine u ulici Vuka Karadžića ( između zgrada S-1 i S-3 ), vršiće se polaganje asfalta na postojećim betonskim parkinzima.
Obavještavaju se građani da u vremenu od 7 do 15 časova ne vrše parkiranje na tim parking mjestima, kako bi izvođač radova mogao nesmetano da izvrši radove.
Policija i komunalna policija će vršiti nadzor i po potrebi prinudno izmjestiti parkirana auta kako bi se omogućilo nesmetano vršenje radova.

NAČELNIK ODJELJENJA
Gordana Sarić