15.11.2017.

U prostorijama Omladinskog centra u Milićima, Opština Milići u saradnji sa Regionalnom savjetodavnom službom „Regios“ iz Bratunca, 14.novembra 2017.godine organizovala je edukaciju poljoprivrednih proizvođača na temu : „Uticaj klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju “.

Predavanju je prisustvovao značajan broj proizvođača iz raznih sektora poljoprivrede.

Prema riječima Dejana Golića, samostalnog stručnog saradnika za poljoprivredu, ovo predavanje će olakšati rad poljoprivrednim proizvođačima i u velikoj mjeri uticati na razvoj poljoprivredne proizvodnje.

uticajklimatskihpromjena poljoprivreda

10.11.2017.

Osma redovna sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 16.novembra 2017.godine ( četvrtak ) u Sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10:00 časova.

10.11.2017.

U Sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, Načelnik opštine Momir Lazarević 9.novembra 2017.godine održao je sastanak sa ministrom dr Edinom Ramićem.

Cilj sastanka je bila mogućnost zajedničke saradnje Opštine Milići i Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica. Prema riječima ministra Ramića, dosadašnja saradnja sa Opštinom Milići je bila na zadovoljavajućem nivou, i to u oblasti infrastrukture, izgradnje stambenih objekata, projektima zapošljavanja povratnika kroz poljoprivredu i malu privredu. Trenutno se rade dva putna pravca na području Opštine Milići, u MZ Skugrići-Rovaši i MZ Derventa, a u narednih 7 dana očekuje se završetak tih radova.

Načelnik opštine Momir Lazarević istakao je da ulaganja Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica u Opštinu Milići iznose oko 500.000 KM godišnje, kroz razne projekte.

posjetaministraramica

09.11.2017.

9.novembra 2017.godine održan je sastanak predstavnika Udruženja žena „Priroda“ iz Bratunca, predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica s područja opštine Milići, kao i predstavnika iz Opštine Milići.

UŽ „Priroda“ iz Bratunca, zajedno sa opštinama Milići, Bratunac i Srebrenica provodi projekat pod nazivom „Monitoring rada lokalnih skupština - primjena mehanizama građana u donošenju odluka“. Fokus grupa u opštini Milići su članovi Savjeta mjesnih zajednica, s ciljem finansiranja mjesnih zajednica, a u narednom periodu planiran je i sastanak s odbornicima iz Skupštine opštine Milići.

Neki od zaključaka sa sastanka su:

  • veći stepen samostalnosti u radu MZ, posebno kod aktivnosti koje zahtjevaju manja finansijska sredstva ;
  • da se organizuje, najmanje na tromjesečnom nivou, sastanak Načelnika sa saradnicima i predstavnicima javnih preduzeća i institucija sa predstavnicima mjesnih zajednica na temu „Problemi u mjesnim zajednicama“.

mz uzprirodabratunac

09.11.2017.

U Skupštinskoj sali Opštine Vlasenica, 8.novembra 2017.godine održan je Multisektorski sastanak za predstavnike iz opština Han Pijesak, Milići i Vlasenica, u organizaciji Udruženja „Proslavi Oporavak“ iz Sarajeva.

Cilj sastanka je bio predstavljanje trogodišnjeg regionalnog projekta „Biram Oporavak“, koji će do kraja 2019.godine biti realizovan u BiH, Srbiji i Crnoj Gori, a u partnerstvu sa Svjetskom Federacijom Protiv Droge ( WFAD ).

Projekat se realizuje s ciljem da se unaprijede servisi za osobe s problematikom zavisnosti. Uspostavljena je besplatna i anonimna telefonska linija 0800 – 28000, te besplatno savjetovalište za problematiku zloupotrebe droga.

proslavioporavak

03.11.2017.

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA MILIĆI

Komisija za dodjelu retroaktivnih sredstava za podršku privrednim subjektima

za stvaranje novih radnih mjesta u prerađivačkoj industriji i poljoprivredi

 

Broj: 02-020-135/17

Milići, 03.11.2017. godine

                                     

Spisak privrednih subjekata, odnosno korisnika koji su ispunili uslove utvrđene Javnim pozivom:

1.         Kompanija „BOKSIT“ a. d. Milići

2.         DOO „WOOD-IMPEX“ Milići

3.         Uslužna radnja „AGRO-DŽS“ Slađana Pavlović, s.p., Milići

4.         Farma za uzgoj pilića „PILCE“ Murat Avdić, s.p., Milići

5.         Farma za uzgoj pilića  „EMRE“ Halid Dedić, s.p., Milići

6.         „SAMATINI“ d.o.o., Milići

 

Spisak privrednih subjekata, odnosno korisnika koji nisu ispunili uslove utvrđene Javnim pozivom iz razloga što se bave djelatnošću izvan okvira propisanih uslovima Javnog poziva:

1.         Ugostiteljska radnja: Internet cafe „JADAR“ Mehmed Čizmić s.p., Milići

2.         Uslužna radnja: Kozmetički salon „DARIJA“ Biljana Avramović, s.p., Milići

 

Visina iznosa podsticajnih sredstava za privredne subjekte koji ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom, nakandno će biti utvrđena Odlukom.

Privredni subjekt, odnosno korisnik kojem se dodjeljuju finansijska sredstva kao nakanda za zapošljavanje osoba, odnosno stvaranje novih radnih mjesta dužan je prije isplate istih dostaviti i potvrdu Poreske uprave za svakog zaposlenog kojom se potvrđuje da isti nema prethodnog radnog iskustva, o čemu će biti naknadno obaviješteni.

 

Predsjednik komisije

      Marina Mišić s.r.

  

31.10.2017.

U toku je postupak izrade Urbanističkog plana Milića i s tim u vezi Opština Milići je već uputila pozive svim najznačajnijim privrednim subjektima i javnim ustanovama na području opštine Milići, a ovim putem pozivaju se i sva ostala zainteresovana lica da najkasnije do 20.novembra 2017.godine dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu.

Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti putem pošte, na adresu Jovana Dučića broj 2 ili lično na šalter salu opštine Milići.

Karta sa granicama obuhvata Urbanističkog plana je istaknuta u holu zgrade Opštine Milići.

 

NAČELNIK ODJELJENJA

Slađana Todorović s.r.

20.10.2017.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-020-42/17
Datum, 19.10.2017. godine

Na osnovu člana 59. Stav (1) tačka 18). Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), i člana 68. stav (1) alineja 29), Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“broj 5/17), i člana 18. Pravilnika o uslovima i načinu ostvrivanja subvencija za razvoj zanatstva i male privrede - zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima („Službeni glasnik Opštine Milići“broj 4/17) Načelnik opštine Milići d o n o s i


O D L U K U
o rezultatima ponovnog Javnog poziva za dodjelu subvencija za razvoj zanatstva i male privrede -zapošljavanje novih radnika
i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim
djelatnostima u 2017. godini

I

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za razvoj zanatstva i male privrede- zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima i ponovnim Javnim pozivom za dodjelu subvencija za razvoj zanatstva i male privrede -zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima u 2017. godini a na osnovu prijedloga Komisije za dodjelu subvencija za razvoj zanatsva i male privrede utvrđena je rang lista preduzetnika kojima se dodjeljuje subvencija:

1. Krojačka radnja „MODA“ Slađana Bijić, s.p. Milići -

    (samozapošljavanje)

  2.700,00 KM

2. Vulkanizer i autopraonica „R-1“ Rajko Milić, s.p. Milići –

    (samozapošljavanje)

  2.700,00 KM

3. Uslužna radnja „LKW SERVICE“ Predrag Lalović, s.p. Milići –

    (samozapošljavanje)

  2.700,00 KM

4. STUDIO „VASKE“, Milan Vasić, s.p. Milići –

    (novo zapošljavanje)

  2.700.00 KM

5. AUTOMEHANIČAR „PIŽON“ Aleksandar Petrović, s.p. Milići – 

    (novo zapošljavanje)

  2.700,00 KM

II

Sa preduzetnicima kojima je dodjeljena subvencija, Načelnik opštine će zaključiti ugovore o dodjeli subvencija kojima se regulišu prava i obaveze davaoca i korisnika subvencije.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Opštine Milići i na internet stranici Opštine Milići


NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.

17.10.2017.

Opština Milići u saradnji sa kancelarijom UNDP-a 17.oktobra 2017.god. raspisala je Javni poziv za dodjelu retroaktivnih naknada za podršku privrednim subjektima za stvaranje novih radnih mjesta u prerađivačkoj industriji ili poljoprivredi.

Ukupan budžet za podsticajna sredstva je 150.000,00 KM, a jedna firma može dobiti sredstva maksimalno u iznosu od 25.000,00 KM.

Rok za podnošenje prijava je 27.10.2017.godine do 12 časova.

Prijave se predaju u šalter Sali Opštine Milići, Jovana Dučića br.2.

Kontakt osoba: Marina Mišić, tel: 056-745-211.

 

Tekst Javnog poziva kao i obrazac za prijavu možete preuzeti putem sledećih linkova:


JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

12.10.2017.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-020-127/17
Datum: 12.10.2017 godine

Na osnovu člana 59.stav (1).Tačka 18) Zakona o lokalnoj samoupravi Službeni glasnik Republike Srpske „broj 97/16), člana 68 stav (1), tačka 29) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 5/17 ), člana 7. Pravilnika o stipendiranju studenata, broj 02-020-67/14 od 16.09.2014.godine, i na osnovu Odluke o stipendiranju studenata broj 02-020-127/17 od 03.10 2017 godine , Načelnik opštine r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu 15 opštinskih stipendija
za školsku 2017/2018 godinu

Član 1.

U skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata u 2018 godini, dodjeljuju se :

- 3 stipendije Elektrotehnički fakultet-modul računarska tehnika i informatika (državni)
- 2 stipendije Mašinski fakultet (državni)
- 2 stipendije Mašinski ili Šumarski fakultet – smjer drvoprerada (državni)
- 1 stipendija Rudarski fakultet –smjer podzemna eksploatacija (državni)
- 1 stipendija Arhitektonski fakultet (državni)
- 1 stipendija Građevinski fakultet – smjer hidraš (državni)
- 1 stipendija Građevinski fakultet II godina (državni)
- 1 stipendija Elektrotehnički fakultet – smjer jake struje (državni
- 1 stipendija Filološki fakultet –kineski jezik IV godina (državni)
- 1 stipendija Medicinski fakultet –opšti smjer V godina (državni)
- 1 stipendija Poljoprivredni fakultet-odsjek šumarstvo IV godina (državni)