23.08.2016.

U novoj školskoj 2016/2017.godini u prvi razred Osnovne škole „Aleksa Jakšić“ u Milićima, upisano je ukupno 57 učenika, i to:

Centralna škola – 40,
Područne škole – 17.

U područnoj školi u Dubnici nastavu će pohađati 8 učenika, po 4 učenika u školama u Derventi i Skugrićima i 1 učenik u područnoj školi u Raševu.

U Srednjoškolski centar „Milutin Milanković“ Milići, upisano je u prvi razred 80 učenika, i to:

Gimnazija – 24,
Ekonomski tehničar – 34,
Autoelektričar/električar – 22.

19.08.2016.

Napravite prvi korak i prijavite se na takmičenje za najbolje poslovne ideje koje
organizuje Udruženje „Prijatelji Srebrenice“ u okviru projekta „Mladi preduzetnici za
društvene promjene.“

Naučite kako se piše poslovni plan i procijenite svoju poslovnu ideju uz savjetodavnu
podršku Poslovnog savjetovališta Udruženja „Prijatelji Srebrenice.“ Najuspješniji
polaznici treninga imaće priliku da predstave svoje poslovne ideje na
8. regionalnom Sajmu poslovnih ideja koji će se održati u septembru.

Za najperspektivnije poslovne ideje predstavljene na Sajmu obezbjeđena su grant i
beskamatna kreditna sredstva, sa rokom otplate do tri godine, kao i nagrade.


Prijave su otvorene za mlade sa područja opština
Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica i grada Zvornika, starosti od 18-35 godina.


Krajnji rok za prijavu je 31.8.2016. godine


Aplikacioni obrazac možete preuzeti OVDJE.


Za više informacija kontaktirajte nas putem telefona 056/440-165 i
putem maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

12.08.2016.

Komisija za odabir korisnika za dodjelu plastenika, kroz projekat „Ekonomsko osnaživanje povratnika i mladih nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima – Milići 2016.“, objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za donaciju plastenika.
U prilogu možete pogledati preliminarnu rang listu kandidata.

PRELIMINARNA RANG LISTA

12.08.2016.

Dana 10.08.2016.godine u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, održana je sjednica Opštinske izborne komisije Milići, na kojoj je obavljena dodjela pozicija u Biračkim odborima za izbornu jedinicu 185 Milići, za političke subjekte koji su ovjereni za učešće na Lokalnim izborima 2016.godine, u ovoj izbornoj jedinici.

Ukupno je ovjereno 17.političkih subjekata za učešće na Lokalnim izborima, u ovoj izbornoj jedinici, od kojih je sjednici prisustvovalo 14.predstavnika.

Tom prilikom su prisutni predstavnici političkih subjekata upoznati, da je rok za dostavu prijedloga za članove Biračkih odbora 17.avgust 2016.godine, a rok za dostavu prijedloga za posmatrače 17.septembar 2016.godine.

Na upit prisutnih predstavnika, isti su upoznati da će predsjednike Biračkih odbora imenovati Opštinska izborna komisija.

Predsjednik OIK Milići

Zdravko Plazačić s.r.

1.8.2016.

U amfiteatru SŠC „Milutin Milanković“ Milići, 29.jula 2016.godine održana je Konferencija omladinskog rada i aktivizma regije Birač – KORA 2016. Ovom konferencijom Omladinski savjet iz Milića obilježio je završetak realizacije projekta „Jačanje strukture i kapaciteta mladih, omladinskih organizacija i centara u regiji Birač“.

Predsjednik Omladinskog savjeta Milići Stefan Milić istakao je da je projekat realizovan u okviru Lokalne akcione grupe „Drina-Birač“, a vrijednost projekta je oko 45.000 KM, od čega je 33.000 KM doprinos LAG razvojnog fonda, 8.400 KM opština Milići i 3.000 KM Ministarstvo porodice, omladine i Sporta RS. Partneri na ovom projektu su Omladinski savjet Zvornik, Omladinski savjet Srebrenica i Omladinska organizacija „Odisej“ Bratunac.

Na Konferenciji su učestvovali predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinog sektora u regiji Birač, državnih institucija i opština.

Načelnik opštine Milići Momir Lazarević u svom obraćanju istakao je da opština podržava aktivnosti Omladinskog savjeta Milići, te da mladi predstavljaju veliki potencijal i energiju.

U panel diskusiji o položaju mladih u regiji Birač učestvovali su Marko Savić, službenik za mlade u opštini Milići, Dragana Jovanović, direktor Udruženja „Prijatelji Srebrenice“, Dragana Spasić iz Omladinskog savjeta Zvornik i Čedomir Glavaš iz Omladinske organizacije „Odisej“Bratunac.

Konferencija omladinskog rada i aktivizma regije Birač realizuje se u okviru projekta „Razvoja i saradnje u regiji Birač“, koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNHCR.kora16

27.07.2016.

Pošto je već otpočela nabavka ogrevnog drveta, obavještavaju se građani urbanog dijela naseljenog mjesta Milići, da ispoštuju odredbe Odluke o komunalnom redu opštine Milići i to:

  • Drvo dovesti već spremno za slaganje u podrume i to učiniti istog dana po dovozu u što je moguće kraćem roku,
  • Kao manipulativnu površinu prilikom istovara i ubacivanja u podrume/boksove, koristiti betonirani dio a nikako zelenu javnu površinu i to tako da se ne ugrožava redovno odvijanje saobraćaja i korišćenje drugih objekata,
  • Zabranjeno je korišćenje motornih pila, cikulara i sl.

 

NAČELNIK ODJELJENJA

Gordana Sarić s.r.

27.07.2016.

OPŠTINA MILIĆIJAVNI OGLAS

Aktivnost “Razvoja podsektora voćarstva i jagodičastog voća – maline i kupine“


Javni poziv za izražavanje interesa o učešću u projektu opštine Milići.

Opština Milići, poziva poljoprivredne proizvođače da izraze svoj interes o učešću u projektima razvoja voćarstva u opštini Milići.

Svrha projekta je promovisanje komercijalizacije i diverzifikacije proizvodnje voća i jagodičastog voća u opštini Milići.


Sve relevantne informacije, uključujući i obrazac za prijavu, o potrebnoj dokumentaciji i uputstvima možete preuzeti svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova, na šalter sali opštine Milići.


Kontakt osoba : 056/ 745-561, samostalni stručni saradnik za poljoprivredu Golić Dejan.


Popunjene prijave isključivo predati na šalter sali opštine.

Rok za predaju prijava je
od 20.7. do 20.8. 2016. godine do 15 časova.

 

25.07.2016.

Trideseta sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 26.jula 2016.godine (utorak) u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10:00 časova.

15.07.2016.

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje povratnika i mladih nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima „ – Milići 2016 i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Milići, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“, broj: 02-122-11/16 od 29.03.2016. godine, kojim su osigurana donatorska sredstva (od strane Humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“ 40 %, Ministarstva 40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %) u cilju pružanja podrške održivom povratku i razvoju plasteničke proizvodnje na području opštine Milići, Načelnik opštine raspisuje:

JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju povratnici i mlade nezaposlene osobe sa područja opštine Milići koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište ustupljeno na korištenje u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava sljedeće uslove:

1.Da pripada povratničkoj populaciji
2.Da je nezaposlena osoba,
3.Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
4.Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
5.Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (490,00 KM),
6.Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Odsjek zajedničkih poslova Opštine Milići je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

a)pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja
(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),

b)dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje),

- za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice,

- za svakog izdržavanog člana porodice,

povratnički status podnosioca zahtjeva

podnosilac zahtjeva samohrani roditelj,

mlada osoba životne starosti do 35 godina,

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status povratnika i mlade osobe.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

1. zahtjev za sufinansiranje projekata u poljoprivredi ,
2. CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija
3. ovjerena kopija lične karte
4. ovjerena kućna lista,
5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik
6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje
7. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva
8. Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva
9. vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista),
10. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 490,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
11. dokaz da je podnosilac zahtjeva povatnik
12. dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista),
13. kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od APIF-a prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2016.godini (nije obavezno).


V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa Ministarstvom i humanitarnim organizacijama čine: predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, predstanik organizacije Muslim Aid i predstavnik Opštine Milići.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika:
•pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavlja uviđaj na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Načelniku opštine.

Odluku o dodjeli plastenika donosi Načelnik opštine na prijedlog Komisije za dodjelu plastenika.

NAPOMENA:

•Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na šalter sali Opštine Milići i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Opštine Milići sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za zajedničke poslove Opštine Milići, ili na broj telefona 056/745-561 svakim radnim danom od 07:00-15:00 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do 05.08.2016. godine do 15:00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJUMA I POSTUPAKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU PLASTENIKA

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević