12.10.2017.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-020-127/17
Datum: 12.10.2017 godine

Na osnovu člana 59.stav (1).Tačka 18) Zakona o lokalnoj samoupravi Službeni glasnik Republike Srpske „broj 97/16), člana 68 stav (1), tačka 29) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 5/17 ), člana 7. Pravilnika o stipendiranju studenata, broj 02-020-67/14 od 16.09.2014.godine, i na osnovu Odluke o stipendiranju studenata broj 02-020-127/17 od 03.10 2017 godine , Načelnik opštine r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu 15 opštinskih stipendija
za školsku 2017/2018 godinu

Član 1.

U skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata u 2018 godini, dodjeljuju se :

- 3 stipendije Elektrotehnički fakultet-modul računarska tehnika i informatika (državni)
- 2 stipendije Mašinski fakultet (državni)
- 2 stipendije Mašinski ili Šumarski fakultet – smjer drvoprerada (državni)
- 1 stipendija Rudarski fakultet –smjer podzemna eksploatacija (državni)
- 1 stipendija Arhitektonski fakultet (državni)
- 1 stipendija Građevinski fakultet – smjer hidraš (državni)
- 1 stipendija Građevinski fakultet II godina (državni)
- 1 stipendija Elektrotehnički fakultet – smjer jake struje (državni
- 1 stipendija Filološki fakultet –kineski jezik IV godina (državni)
- 1 stipendija Medicinski fakultet –opšti smjer V godina (državni)
- 1 stipendija Poljoprivredni fakultet-odsjek šumarstvo IV godina (državni)

11.10.2017.

U srijedu, 11.oktobra 2017.godine u kabinetu načelnika opštine, ugovor o izradi Urbanističkog plana Opštine Milići potpisali su Načelnik opštine Momir Lazarević i predstavnici firme „URBIS“ iz Banja Luke.

Izradu Urbanističkog plana, čija je vrijednost oko 33.000 KM, finansiraće UNDP.

Rok za izradu Urbanističkog plana je maj 2018.godine.

urbanisticki

10.10.2017.

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Strategije razvoja poljoprivrede na području opštine Milići za period 2017-2022. godine, izdaje :

J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 28.09.2017. godine prihvatila je Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede na području opštine Milići za period 2017-2022 godina i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja za period 2017-2022. godina provešće se u periodu od 29.09.2017 do 20.10.2017. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-115/17 od 29.09.2017. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Milijana Vasiljević, predsjednik Radne grupe
2. Dejan Golić, član
3. Rada Đokanović, član

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja .

Načelnik opštine poziva sve zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede na području opštine Milići za period 2017.-2022 godina . Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Strategije razvoja opštine Milići za period 2017.-2022 godina .

Konačnu odluku o prijedlogu plana investicija donijeće Skupština opštine Milići .

Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji .Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima MZ i privrednim subjektima dana 19.10.2017. godine u sali za sastanke u zgradi opštine Milići sa početkom u 12:00 časova

Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika, NVO i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima dana 20.10.2017. godine u sali za sastanke opštine Milići sa početkom u 11:00 časova .

Prijedloge, primjedbe i sugestije dostaviti radnoj grupi u pisanoj formi do 25.10.2017. gdoine . Prijedlog obavezno treba da sadrži osnovne informacije o predloženoj mjeri, sugestiji ili projektu. Prijedlozi koji ne sadrže minimum informacija za uvrštavanje, neće se uzeti u razmatranje .

 

PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI 2017-2022.GOD.

Predsjednik radne grupe

Milijana Vasiljević

05.10.2017.

U okviru manifestacije Dječija nedjelja, učenici petog razreda Osnovne škole „Aleksa Jakšić“ danas su posjetili Opštinu Milići. U Sali za sastanke učenicima se obratio predsjednik Skupštine opštine Branislav Novaković, a prijemu su prisustvovali i potpredsjednik SO Zajim Mahmutović, sekretar SO Mirko Savić i službenik u Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Biljana Dukić.

U svom obraćanju, predsjednik Skupštine opštine Branislav Novaković istakao je da posjeta učenika predstavlja veliko zadovoljstvo i da je cilj posjete da se učenici upoznaju sa funkcionisanjem lokalne vlasti. Učenicima je poručio da rade na sebi, da stiču nova znanja kako bi u budućnosti i sami mogli biti dio lokalne vlasti.

Učenicima je prikazana projekcija monografije „Naših 25 godina“, koja je izrađena povodom 25 godina postojanja Opštine Milići. Ovom prilikom, biblioteka osnovne škole na poklon je dobila štampano izdanje pomenute monografije.

osnovci1

osnovci2

 

03.10.2017.

U okviru manifestacije Dječija nedjelja, mališani iz Predškolske ustanove „Poletarac“ danas su bili u posjeti Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju, koji radi u sklopu Centra za socijalni rad u Milićima.

Direktor PU „Poletarac“ Ljubinka Savić istakla je da su ovogodišnje aktivnosti usmjerene na unapređenje društvenog položaja lica i djece sa invaliditetom. Planirano je da tokom sedmice mališani posjete i Dom zdravlja „Sveti Nikola“, kao i Narodnu biblioteku Milići.

Psiholog u Centru za socijalni rad Marijana Gligorović smatra da je današnje druženje korisno kako za djecu iz obdaništa, tako i za djecu korisnike Dnevnog centra, koji već u četvrtak planiraju da uzvrate posjetu.

Dječija nedjelja obilježava se od 2. do 8. oktobra pod sloganom „Dječiji svijet – moj svijet.“

djecijanedjelja2017

djecijanedjelja2017a

02.10.2017.

Napravite prvi korak i prijavite se na takmičenje za najbolje poslovne ideje koje organizuje Udruženje „Prijatelji Srebrenice“ u okviru projekta „Mladi preduzetnici za društvene promjene.“

Naučite kako se piše poslovni plan i procijenite svoju poslovnu ideju uz savjetodavnu podršku Poslovnog savjetovališta Udruženja „Prijatelji Srebrenice.“

Najuspješniji polaznici treninga imaće priliku da predstave svoje poslovne ideje na XI regionalnom Sajmu poslovnih ideja.

Za najperspektivnije poslovne ideje predstavljene na Sajmu obezbjeđena su grant i beskamatna kreditna sredstva, sa rokom otplate do tri godine, kao i nagrade.


Prijave su otvorene za mlade sa područja opština Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica i Grada Zvornika, starosti od 18 do 35 godina.
Prvi presjek broja prijava za učešće na XI Sajmu poslovnih ideja biće napravljen 10.10.2017. godine.

Pravo prijave imaju i učesnici prethodnih sajmova koji nisu osvojili prve nagrade.


Aplikacioni obrazac možete preuzeti OVDJE


Za više informacija kontaktirajte nas putem telefona 056/440-165 i putem maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

29.09.2017.

Odbornici skupštine opštine Milići sastali su se juče na sedmom redovnom zasjedanju. Na dnevnom redu našlo se 38. tačaka dnevnog reda.

U nešto više od devet sati, koliko je zasjedanje trajalo, odbornici su izmedju ostalog informisani o aktivnostima u javnim ustanovama, preduzećima i organizacijama za prvih šest mjeseci ove godine.

Pred odbornicima se našao i Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta opštine Milići za prvih šest mjeseci ove godine, te nacrt Strategije razvoja poljoprivrede opštine Milići za period od 2017. do 2022. godine.

Na ovom zasjedanju skupština je usvojila i izmjene Odluke o komunalnom redu na području opštine, te izmjene Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama.

Skupština opštine donijela je Odluku o načinu formiranja cijena i prodaji grobnih mjesta i načinu formiranja i plaćanja troškova za održavanje grobalja koja su u vlasništvu opštine Milići.

Zbog isteka mandata skupština je donijela Odluku o razrješenju direktora JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“ Milići, te imenovala novog direktora ove zdravstvene ustanove.

Sve odluke koje je skupština opštine donijela biće objavljene u „Službenom glasniku opštine Milići“ broj:9/17, početkom oktobra mjeseca.

 

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE

Branislav Novaković

28.09.2017.

Juče, 27.septembra 2017.godine u OŠ “Aleksa Jakšić“ počela je obuka za rad na računaru za 15 polaznika. Obuka se realizuje putem projekta „Druga šansa“ koju realizuje JU Centar za socijalni rad Milići u saradnji sa Opštinom Milići, OŠ „Aleksa Jakšić“ i Biroom Milići. Donator projekta je UNICEF BiH.

Za potrebe projekta nabavljeno je 9 računara i 1 mašina za pranje suđa. Računari će nakon završene obuke biti donirani OŠ „Aleksa Jakšić“ za potrebe nastave iz informatike, a mašina za suđe je namjenjena za potrebe Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, pri JU Centru za socijalni rad Milići.

Polaznici su definisani Planom aktivnosti za jačanje sisteme socijalne zaštite i inkluzije na području opštine Milići, a to su: Porodice sa djecom, posebno sa djecom sa smetnjama u razvoju u kojima su oba roditelja nezaposlena i imaju nisku stručnu spremu (uglavnom NK i KV radnici), punoljetna lica sa invaliditetom i žene starosti 30-40 godina koje imaju uglavnom srednje obrazovanje ekonomskog usmjerenja i žive u zajednici u ruralnim dijelovima opštine.

Obuka od 48 časova će ukupno trajati 2 mjeseca, nakon čega će polaznici koji su zadovoljili kriterijume dobiti sertifikate.

projekatdrugasansa

27.09.2017.

U prostorijama Omladinskog centra u Milićima, 27.septembra 2017.godine u 11 časova, održano je predavanje na temu „Organska proizvodnja maline“.

Prisutnima se obratio Načelnik opštine Momir Lazarević, koji je istakao da će lokalna zajednica pomoći da se malinarstvo što više razvija i da će kroz javne pozive biti dodijeljene sadnice i sistemi za navodnjavanje za one koji to ranije nisu dobili.

Predavanje o organskoj proizvodnji i postupku certifikacije održao je Ešref Maksumić, diplomirani inženjer poljoprivrede, koji ima 20 godina iskustva u organskoj proizvodnji. Predavanju je prisustvovao i direktor firme „Voćar piramida“ iz Visokog Sulejman Selimović, koji je upoznao prisutne o prodaji organskih proizvoda i uslovima za dobijanje certifikata.

organskaproizmaline1

organskaproizmaline2

25.09.2017.

Odjeljenje za finansije, privredu i društvene djelatnosti obavještava proizvođače maline da će 27.septembra 2017.godine ( srijeda ) u Omladinskom centru u Milićima, sa početkom u 11 časova, biti održano predavanje na temu „ Organska proizvodnja mailne“.