O životu na ovim prostorima svjedoče jako prisutni stećci koji se nalaze na cijeloj teritoriji opštine . Iznad sela Gerovi postoje ostaci grada – tvrđave koji je, po predanju,polovinom petnaestog vijeka izgradila Jerina (Irina), Srpska despotica grčkog porijekla iz porodice kantakuzena, žena despota Đurada Brankovića .

 Milici80  istorija

Turski putopisac Elvija Ćelebi opisuje ove prostore u periodu turske okupacije oko 1460. godine . Prespavavši u Novoj Kasabi, Ćelebi je zapisao : „To je divna i krasna kasaba na jednom dolovitom, prostranom i močvarnom terenu s baščama i vinogradima . Ima oko 170 kuća koje su u dobrom stanju .“

Opština Milici postojala je od 1945. godine u sastavu sreza Vlasenica . Teritorijalnom reorganizacijom Socijalističke republike Bosne i Hercegovine ukinuta je 1962. godine, da bi nakon izrade studije ekonomske opravdanosti, ponovo bila formirana 1992. godine.

Opštinsko središte Milići intenzivniji razvoj bilježi u poslednjih pedesetak godina . Prepoznatljivo po lokaciji na dvije rijeke, prvi privredni kapacitet iz oblasti prerade drveta, koristio je energiju rijeke Jadar .

Eksploatacija rude boksita odredila je da mjesto prvobitno liči na rudarsko naselje, a daljnim razvojem izgrađeni su svi potrebni sadržaji koji grad čine vrlo ugodnim za život.