2024.godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka peleta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reprezentacija čajna kuhinja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - montiranje konstrukcije mosta N.Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - most Zeleni Jadar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - lokalni putevi 2024.god.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje službenih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje čistoće kancelarija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje javne rasvjete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje fotokopir aparata i štampača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje softvera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje imovine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - idejno rješenje prečistač otpadnih voda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - deratizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - udomljavanje pasa lutalica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka kancelarijskog materijala

Odluka o planu javnih nabavki za 2024.godinu

Plan javnih nabavki za 2024.godinu

____________________________________________________________________________

2023.godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada projektne dokumentacije kulturnog centra

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada projektne dokumentacije pješačkog mosta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uređenje sankališta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - krpljenje udarnih rupa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - radovi putara na održavanju lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija tribina na stadionu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - adaptacija stambenog objekta Buljevići

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uređenje lijeve obale Jadra Kaldrmica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje Maćesi - Tumače

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje čistoće službenih prostorija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - javna rasvjeta Rajići

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka peleta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka ogrevnog drveta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - okvirni sporazum

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija tribina i terena SC

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izgradnja vodovodne mreže Zaklopača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje Dubnički Most - Pavkovići

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - adaptacija prostora Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - vertikalna saobraćajna signalizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reprezentacija čajna kuhinja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka jagnjadi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sistemska deratizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje softvera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje javne rasvjete

Odluka o poništenju javne nabavke - adaptacija stambenog objekta Buljevići

Odluka o poništenju javne nabavke - adaptacija prostora Nova Kasaba

Odluka o poništenju javne nabavke - sanacija tribina i terena SC

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - udomljavanje pasa lutalica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada projekte dokumentacije Jatarište

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - horizontalna saobraćajna signalizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje fotokopir aparata i štampača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje službenih automobila

Odluka o Planu javnih nabavki za 2023.godinu

Plan javnih nabavki za 2023.godinu

______________________________________________________________________

2022.godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka kancelarijskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - deratizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka radova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - proizvodna hala Podgora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - projekat S.Jadar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje softvera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje javne rasvjete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje lokalnih puteva 2022.god.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ugradnja el.instalacija za napajanje el.motora Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje čistoće kancelarija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - udomljavanje pasa lutalica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - regulacioni plan poslovna zona Podgora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - projektna dokumentacija Z.Jadar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje imovine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje fotokopir aparata i štampača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje službenih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka radova putara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - el.razvodne instalacije Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pripremni radovi u poslovnoj zoni Podgora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reprezentacija u čajnoj kuhinji

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sadnice maline

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o Planu javnih nabavki za 2022.godinu

Plan javnih nabavki za 2022.godinu