Marina Mišić - Načelnik Odjeljenja za opštu upravu

   
telefon: 056/ 745-211
e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
_____________________________________________________________________________

Nadležnosti Odjeljenja:

Odjeljenje za opštu upravu ima zakonom propisane nadležnosti u okviru kojih obavlja stručne, upravne i administrativno-tehničke poslove, a koji se odnose na:

 •  poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive,
 •  upravno rješavanje u oblasti građanskih stanja,
 •  upravno rješavanje u oblasti boračko-invalidske zaštite,
 •  vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga,
 •  obavljanje vjenčanja,
 •  otpremu i dostavu pošte,
 •  ovjere potpisa, prepisa i rukopisa,
 •  radne knjižice,
 •  izdavanje uvjerenja iz javnih registara,
 •  postupak prijema službenika, pripravnika, volontera, pomoćnih i tehničkih radnika,
 •  izradu normativno-pravnih akata,
 •  izradu predloga akata za Skupštinu opštine i Načelnika opštine,
 •  upravljanje ljudskim resursima,
 •  personalne poslove, unos i ažuriranje podataka o zaposlenim u elektronsku bazu  podataka,
 •  pružanje besplatne pravne pomoći građanima,
 •  informisanje građana u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama,
 •  vojne evidencije,
 •  vođenje biračkih spiskova,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom iz djelokruga Odjeljenja,
 •  poslove održavanja informatičke opreme, administriranje i održavanje sistema i softvera,
 •  uređivanje web stranice opštine,
 •  sprovođenje postupka za prijem u radni odnos,
 •  izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike Srpske, čije je izvršenje  povjereno lokalnoj samoupravi, a odnose se na nadležnost rada Odjeljenja i
 •  druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja.