MARINA MIŠIĆ - Načelnik Odjeljenja za opštu upravu

Telefon: 056/745-211
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Odjeljenje za opštu upravu u okviru svoje nadležnosti obavlja poslove koji se odnose na:

• organizaciju prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i dostavne službe;
• lična stanja građana i poslove matičara;
• unapređenje organizacije rada i modernizacije Opštinske uprave;
• normativno - pravne poslove;
• pružanje pravne pomoći građanima;
• slobodan pristup informacijama koje su u posjedu organa lokalne samouprave;
• ostvarivanje prava i obaveza zaposlenih;
• kontrolu nad primjenom propisa o kancelarijskom poslovanju;
• vođenje biračkog spiska;
• evidenciju radnih knjižica;
• ostvarivanje prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite;
• vojnu evidenciju;
• ovjere potpisa, prepisa i rukopisa;
• koordinaciju, pripremu i ažuriranje informacija za potrebe internet prezentacije opštine;
• unapređenje primjene informatičkih tehnologija;
• održavanje i razvoj računarske i komunikacione mreže;
• administriranje baze podataka;
• održavanje i razvoj aplikativnog softvera;
• organizaciju obuke zaposlenih u Opštinskoj upravi;
• personalne poslove i vođenje Registra zaposlenih;
• sprovođenje procesa upravljanja ljudskim resursima;
• otpremu i dostavu pošte;
• postupak izrade i uništavanja pečata i vođenja Knjige pečata;
• upravljanje sistemom kvaliteta u skladu sa standardom ISO 9001;
• praćenje rada i pružanje pomoći mjesnim zajednicama i vođenje Registra mjesnih zajednica;
• poslove civilne zaštite;
• stručne i administrativno - tehničke poslove vezano za rad Načelnika opštine;
• izradu projekata od značaja za lokalnu zajednicu;
• saradnju sa nevladinim organizacijama i udruženjima građana;
• posticanje aktivizma mladih i drugi poslovi.