Gordana Savić - Načelnik Odjeljenja za opštu upravu

   
telefon: 056/ 745-211
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
_____________________________________________________________________________

Nadležnosti Odjeljenja:

Odjeljenje za opštu upravu ima zakonom propisane nadležnosti u okviru kojih obavlja stručne, upravne i administrativno-tehničke poslove, a koji se odnose na:

 •  poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive,
 •  upravno rješavanje u oblasti građanskih stanja,
 •  upravno rješavanje u oblasti boračko-invalidske zaštite,
 •  vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga,
 •  obavljanje vjenčanja,
 •  otpremu i dostavu pošte,
 •  ovjere potpisa, prepisa i rukopisa,
 •  radne knjižice,
 •  izdavanje uvjerenja iz javnih registara,
 •  postupak prijema službenika, pripravnika, volontera, pomoćnih i tehničkih radnika,
 •  izradu normativno-pravnih akata,
 •  izradu predloga akata za Skupštinu opštine i Načelnika opštine,
 •  upravljanje ljudskim resursima,
 •  personalne poslove, unos i ažuriranje podataka o zaposlenim u elektronsku bazu  podataka,
 •  pružanje besplatne pravne pomoći građanima,
 •  informisanje građana u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama,
 •  vojne evidencije,
 •  vođenje biračkih spiskova,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom iz djelokruga Odjeljenja,
 •  poslove održavanja informatičke opreme, administriranje i održavanje sistema i softvera,
 •  uređivanje web stranice opštine,
 •  sprovođenje postupka za prijem u radni odnos,
 •  izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike Srpske, čije je izvršenje  povjereno lokalnoj samoupravi, a odnose se na nadležnost rada Odjeljenja i
 •  druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja.