СТАЛНА РАДНА ТИЈЕЛА

КОМИСИЈЕ:

1. Комисија за избор, именовања и мандатно-имунитетска питања;

2. Комисија за статутарна питања, Пословник и прописе;

3. Комисија за буџет и финансије;

4. Комисија за вјерска питања;

5. Комисија за награде и признања;

6. Комисија за младе;

7. Комисија за оцјену етичности;

8. Комисија за једнакост и равноправност полова;

9. Верификациона комисија.

ОДБОРИ:

1. Одбор за друштвени надзор, представке и заштиту људских права;

2. Одбор за мјесне заједнице, међуопштинску, регионалну и међународну сарадњу.

САВЈЕТИ:

1. Савјет за спорт;

2. Савјет за културу;

3. Савјет за заштиту животне околине, културног и природног наслеђа

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМИСИЈЕ

 

Комисија за избор, именовања и мандатско-имунитетска питања

Одлука број:01-022-112/20 од 28.12.2020.године

1. Зоран Кипић

2. Бојан Црногорац

3. Зајим Махмутовић

4. Тања Сушић

5. Здравко Маринковић

 

Комисија за статутарна питања, Пословник и прописе

Одлука број:01-022-131/20 од 28.12.2020.године

1. Чедомир Брајковић

2. Неђељко Шалипуревић

3. Медин Шабановић

4. Слађана Павловић

5. Сања Ђурић                  

 

Комисија за буџет и финансије

Одлука број:01-022-132/20 од 28.12.2020.године

1. Миле Лаловић

2. Мурат Авдић

3. Драго Џинкић

4. Милош Марјановић

5. Гина Јовановић

 

Комисија за вјерска питања

Одлука број:01-022-134/20 од 28.12.2020.године

1. Мирослав Димитрић

2. Исмир Ибрић

3. Михајло Јовић

 

Комисија за награде и признања

Одлука број:01-022-133/20 од 28.12.2020.године

1. Игор Голић

2. Бошко Димитрић

3. Бјелун Перендић

 

Комисија за младе

Одлука број:01-022-136/20 од 28.12.2020.године

1. Зорана Петковић

2. Ранко Марковић

3. Сања Крсмановић

4. Маријана Џинкић

5. Бранко Шалипуревић

 

Комисија за оцјену етичности

Одлука број:01-022-135/20 од 28.12.2020.године

1. Татјана Петричевић

2. Тања Сушић

3. Бојан Вуковић

4. Мијат Кандић

5. Ријана Јурошевић

 

Комисија за једнакост и равноправност полова

Одлука број:01-022-137/20 од 28.12.2020.године

1. Бранко Перишић

2. Низама Сејменовић

3. Данијел Кукић

 

ОДБОРИ

 

Одбор за друштвени надзор, представке и заштиту људских права

Одлука број:01-022-138/20 од 28.12.2020. године.

1. Предраг Сушић

2. Данијела Симеуновић

3. Бего Увалић

4. Маријана Љубичић

5. Милан Драгичевић

 

Одбор за мјесне заједнице, међуопштинску, регионалну и међународну сарадњу

Одлука број:01-022-139/20 од 28.12.2020. године.

1. Миленко Бачић

2. Ненад Новаковић

3. Жељко Крсмановић

4. Раденко Симић

5. Здравко Жугић

 

САВЈЕТИ

 

Савјет за спорт

Одлука број:01-022-140/20 од 28.12.2020.године

1. Раденко Борић

2. Ивана Јовановић

3. Саша Сушић

 

Савјет за културу

Одлука број:01-022-141/20 од 28.12.2020.године

1. Марко Голић

2. Љиљана Живковић

3. Ријана Јурошевић

 

Савјет за заштиту животне околине, културног и природног наслеђа

Одлука број:01-022-142/20 од 28.12.2020.године

1. Милојица Лалић

2. Драгослав Кипић

3. Младен Кандић