Zdravstvenu zaštitu građani opštine Milići dobijaju u JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“, koji pruža primarni nivo zdravstvene zaštite. Objekat je renoviran i rekonstruisan prostor sa moderno opremljenim ambulantama porodične medicine.

View the embedded image gallery online at:
http://opstinamilici.org/index.php/zdravstvo#sigFreeId6f6328ccd7

Pored osnovnih pregleda, ova ustanova pruža i stomatološke usluge, obavlja laboratorijske preglede, rentgenska snimanja, higijenskoepidemiološku zaštitu, sanitetski prevoz. Cenar za zaštitu mentalnog zdravlja i Služba medicine rada registrovan je 2007. godine.

Sve veća pažnja posvećuje se i prevenciji i promociji zdravlja. U cilju podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite stanovništva, u Domu zdravlja angažuju se spoljni saradnici : Dr.Nikola Ždrakanović - specijalista pedijatar, Dr.Mile Krivokuća - za ocjenu radne sposobnosti pacijenata (jednom sedmično), Dr.Stoja Stijepić (dva puta mjesečno u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja).