Predrag Sušić, predsjednik Skupštine opštine Milići

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ Предраг Сушић

Predrag Sušić rođen je 08.12.1985.godine u Zvorniku. Osnovnu i srednju školu završio je u Milićima. Studije je završio na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta na Palama i stekao zvanje Profesor fizičke kulture i sporta. Trener je košarkaškog kluba. Nosilac Povelje mladih u Milićima. Od 2010.do 2020.godine bio je direktor JU „Sportski centar Milići“. Nakon Lokalnih izbora 2020.godine izabran je za predsjednika Skupštine opštine Milići.
Oženjen je i otac jednog djeteta.

Poruka građanima: „Sigurnim i hrabrim koracima za neko bolje vrijeme! Kroz posvećenost pravim ljudskim vrijednostima, želim da očuvamo našu zavičajnu tradiciju, da stvorimo mjesto sa jasnim pravilima i sa socijalnom pravdom. Želim da budemo tim koji će zajedno napredovati u izgradnji bolje budućnosti za nas i našu djecu. Stvorimo viziju boljih i naprednijih Milića!“ 

Telefon: 056/745-432


Predsjednik Skupštine opštine - prava i dužnosti :

 • predstavlja Skupštinu opštine;
 • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine opštine;
 • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Kolegija Skupštine opštine ;
 • inicira stavljanje na dnevni red sjednice Skupštine opštine, Kolegija Skupštine opštine i radnih tijela pitanja iz nadležnosti Skupštine opštine ;
 • osigurava poštivanje načela i odredbi ovog Poslovnika, kao i poslovnika radnih tijela Skupštine opštine i Kolegija Skupštine opštine ;
 • osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova odbornika tokom pripreme
 • održavanja sjednice Skupštine opštine i Kolegija Skupštine opštine ;
 • osigurava realizovanje prava i dužnosti odbornika u pripremi sjednice Skupštine opštine i Kolegija Skupštine opštine, kao i tokom sjednice ;
 • vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredbama ovog Poslovnika ;
 • osigurava saradnju Skupštine opštine i opštinskih organa izvršne vlasti, te prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine opštine ;
 • radi na ostvarivanju saradnje sa Skupštinama drugih opština, te drugim organima i organizacijama ;
 • potpisuje akta usvojena od Skupštine opštine;
 • vrši druge poslove utvrdjene zakonom, Statutom i Poslovnikom.