28.03.2019.

Na sedamnaestom redovnom zasjedanju odbornici SO-e Milići raspravljali su o trideset jednoj tački dnevnog reda.

Odbornici su donijeli Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Milići u iznosu od tri miliona KM, a namjena kreditnog zaduženja je isključivo za finansiranje kapitalnih investicija prema Planu investicija za 2019. godinu.

Na prijedlog Načelnika opštine, skupština je, većinom glasova, donijela Odluku o imenovanju zamjenika načelnika opštine.

Skupština je između ostalog prihvatila Izvještaj o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje, kao i Izvještaje o izvršenju Programa korišćenja sredstava od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, voda i šume.

Potrebnu većinu glasova dobili su i Informacija o realizaciji Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, Informacija o stanju u oblasti veterinarske zaštite i zdravstvenom stanju životinja na području opštine, te Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede i Plan za ovu godinu.

Svi akti sa 17. redovnog zasjedanja Skupštine opštine Milići, biće objavljeni u „Službenom glasniku opštine Milići“, broj: 2/19.


STRUČNA SLUŽBA
SKUPŠTINE OPŠTINE

21.03.2019.

Izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica opštine Milići održaće se 7.aprila 2019.godine u periodu od 8:00 do 16:00 časova.

Određuju se biračka mjesta za izbore za članove Savjeta mjesnih zajednica prema tabeli ispod:

NAZIV MJESNE ZAJEDNICE                                              LOKACIJA                
Milići PU "Poletarac"
Mišići Mjesna zajednica
Zaklopača Mjesna zajednica
Derventa Osnovna škola
Nova Kasaba Dom kulture
Dubnički Most Osnovna škola
Skugrići-Rovaši Kuća Alije Avdića

19.03.2019.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-400-38/19
Datum: 18.03.2019. godine


Na osnovu člana 62. stav (4) Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 71/12, 52/14 i 114/17), Načelnik opštine Milići


O B A V J E Š T A V A

Javnost da će se na Sedamnaestoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Milići, zakazanoj za 26.03.2019. godine, raspravljati o Odluci o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Milići za finansiranje kapitalnih investicija.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.

 

13.03.2019.

Na sjednici Kolegijuma Skupštine opštine Milići, koja je održana juče u opštinskoj sali za sastanke, dogovoren je termin održavanja narednog zasjedanja opštinskog parlamenta.

Odbornici će se sastati na sedamnaestom redovnom zasjedanju u utorak, 26. marta 2019.godine.

Kolegijum je za 17. redovno zasjedanje kandidovao 33. tačke dnevnog reda.


STRUČNA SLUŽBA
SKUPŠTINE OPŠTINE

25.02.2019.

Na osnovu člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 97/16), člana 53 b) i 58. Izbornog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 i 109/12), tačke 3. Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove Savjeta mjesne zajednice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 122/12 i 31/13), člana 38. stav (2) tačka 2) i člana 110. Statuta opštine Milići ( Službeni glasnik opštine Milići“, broj 5/17 i 10/17), Odluke o mjesnim zajednicama na području opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 4/14), Skupština opštine Milići na Šesnaestoj redovnoj sjednici održanoj 21.februara 2019.godine, d o n i j e l a   j e


O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove savjeta Mjesnih zajednica


Član 1.

Raspisuju se izbori za članove savjeta mjesnih zajednica u svih sedam mjesnih zajednica na području opštine Milići.
Izbori iz stava (1) ovog člana održaće se 07.04.2019. godine u periodu od 8,oo do 16,oo časova.
U mjesnim zajednicama Milići i Derventa bira se po sedam članova Savjeta, a u mjesnim zajednicama Dubnički Most, Zaklopača, Skugrići-Rovaši, Mišići i Nova Kasaba bira se po pet članova savjeta.

Član 2.

Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica sprovode se u skladu sa odredbama Izbornog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 i 109/12), Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 32/10), Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 122/12 i 31/13), Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17 i 10/17), Odluke o mjesnim zajednicama na području opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 4/14) i ove Odluke.

Član 3.

Opštinska izborna komisija Milići sprovodi izbore i nakon sprovođenja izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, podnosi izvještaj Skupštini opštine Milići.

Član 4.

Mandat izabranim članovima savjeta MZ. trajaće do konstituisanja vlasti na osnovu rezultata lokanih izbora koji će se održati u oktobru 2020. godine i Zakonom predviđenog roka za izbor i konstituisanje novih savjeta MZ. na području opštine Milići.

 
Član 5.Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.


REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI

Broj: 01-022-15/19
Milići, 21. februara 2019.godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Branislav Novaković s.r.

 

 

Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica, kao i Obrasce potrebne za sprovođenje izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica možete preuzeti u lijevom meniju sajta, kategorija Upoznajte Miliće > Mjesne zajednice.

22.02.2019.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE MILIĆI
-Radna grupa za praćenje javne rasprave o
Nacrtu Statuta o izmjenama i dopunama Statuta opštine Milići-
Broj: 02-020-24/19
Milići, 22.02.2019. godine


RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE JAVNE RASPRAVE
O NACRTU STATUTA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE MILIIĆI

   Radna grupa za praćenje Javne rasprave o Nacrtu Statuta o izmjenama i dopunama  Statuta opštine Milići (Službeni glasnik opštine Milići broj: 5/17 i 10/17) izdaje :

J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 21.02.2019. godine prihvatila je NACRT Statuta o izmjenama i dopunama Statuta opštine Milići na Šesnaestom redovnom zasjedanju održanom dana 21.02.2019. godine, o čemu je donesen Zaključak,  kojim je zadužen Načelnik opštine Milići da organizuje i sprovede Javnu raspravu o Nacrtu Izmjena i dopuna Statuta opštine Milići.

Javna rasprava po NACRTU Statuta o Izmjenama i dopunama Stauta opštine Milići provešće se u periodu od 21.02.2019 do 20.03.2019.godine.

Za praćenje postupka javne rasprave,  Načelnik opštine je imenovao Rješenjem broj 02-020-24/19 od 22.02.2019. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1.    Mirko Savić
2.    Slaviša Stanković
3.    Halil Jašić

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog Saopštenja.


Načelnik opštine poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Statuta o Izmjenama i dopunama Statuta opštine Milići. Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim subjektima odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Komisiji za statutarna pitanja poslovnik i propise,  radi izrade Prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Stauta opštine Milići  .
Konačnu odluku o prijedlogu Statuta o izmjenama i dopunama Stauta opštine Milići donijeće Skupština opštine Milići.
Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji.

                                                                                                                  Predsjednik radne grupe
                                                                                                                              Mirko Savić

 

U prilogu možete pogledati i preuzeti:


PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE


NACRT STATUTA


RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE


ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU NACRTA STATUTA


ODLUKA O PRISTUPANJU DONOŠENJA STATUTA