17.02.2017.

Treća redovna sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 23.februara 2017.godine ( četvrtak ) u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10:00 časova.

15.02.2017.

Napravite prvi korak i prijavite se na takmičenje za najbolje poslovne ideje koje organizuje Udruženje „Prijatelji Srebrenice“ u okviru projekta „Mladi preduzetnici za društvene promjene.“
Naučite kako se piše poslovni plan i procijenite svoju poslovnu ideju uz savjetodavnu podršku Poslovnog savjetovališta Udruženja „Prijatelji Srebrenice.“ Najuspješniji polaznici treninga imaće priliku da predstave svoje poslovne ideje na
IX regionalnom Sajmu poslovnih ideja koji će biti održan u aprilu.

Za najperspektivnije poslovne ideje predstavljene na Sajmu obezbjeđena su grant i beskamatna kreditna sredstva, sa rokom otplate do tri godine, kao i nagrade.

Prijave su otvorene za mlade sa područja opština Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica i grada Zvornika, starosti od 18-35 godina.

Presjek broja prijava će biti napravljen 28.02. Javni poziv je stalno otvoren.

Za više informacija kontaktirajte nas putem telefona 056/440-165 i putem maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

09.02.2017.

 

Поштовани грађани, корисници комуналних услуга,

Обавјештавамо Вас да је Управа АД „Комунално“ Милићи због неплаћања рачуна за комуналне услуге од стране једног броја неодговорних грађана присиљена да предузме радикалне мјере као што су искључења корисника-неплатиша са водоводне мреже и покретање тужби.

Да би избјегли трошкове поновног прикључења на водоводну мрежу и трошкове судског поступка у случају рјешавања проблематике судским путем, позивамо грађане који имају неизмирене рачуне за комуналне услуге да у што краћем року дођу у просторије АД „Комунално“ Милићи како бисмо договорили начин измирења дуговања.

УПРАВА
АД „КОМУНАЛНО“ МИЛИЋИ

03.02.2017.

У мотелу у Милићима, 02. фебруара, одржан је радни састанак на тему „Примједбе и приједлози на трасу ауто-пута Сарајево - Београд“, којег су организовали народни посланик у Народној скупштини Републике Српске, др Радован Вишковић, начелник општине Милићи, др Момир Лазаревић, и предсједник Компаније „Боксит“ Милићи, мр Рајkо Дукић.

Састанку су присуствовали народни посланици, начелници општина и градова, те привредници Романијско-Бирчанске регије.

На састанку је усаглашено да је наоптималнији, најцјелисходнији и најекономичнији приједлог да траса ауто-пута повеже регију и општине Романијско-Бирчанске регије и да обухвата правац Сарајево-Соколац-Зворник-Рума-Београд.

Приједлог ће бити упућен Владама Републике Српске и Србије.

25.01.2017.

Načelnik opštine Milići obavještava žensku populaciju koja ima prebivalište na području opštine Milići, da je sklopio sa Kompanijom „ Boksit“ a.d. Milići Ugovor o preventivnom sistematskom pregledu žena , koji će se obaviti u Specijalističkom centru Kompanije „Boksit“ a.d. Milići .

Budžetom opštine Milići planirano je cca 40.000,00 KM za navedene preglede.

Pošto je Predsjednik Kompanije „Boksit“ odobrio rabat 25% ( cijena pregleda je smanjena sa 80,00 KM na 60,00 KM i mamografski pregled sa 50,00 KM na 30,00 KM ), te umjesto 500 žena, biće pregledano 670 žena sa područja naše opštine.

U ime Načelnika i kompletne ženske polulacije, zahvalni smo Predsjedniku Kompanije „Boksit“ a.d. mr Rajku Dukiću.

Pregled obuhvata sljedeće:

1.Osnovne antropometrijske mjere ( visina, težina, BMI ),
2.Ginekološki pregled,
3.Uzimanje, pregled i izdavanje PAPA,
4.Kolposkopija,
5.Palpatorni i ultrazvučni pregled dojki.
Po potrebi bi se radila ciljana mamografija (procjena ljekara).

Pregled je besplatan, troškove snosi lokalna zajednica.

Pregledom će se obuhvatiti ženska populacija uzrasta od 18 do 65 godina.

Za zaposlene u Opštini Milići i budžetskim korisnicima, pregledi će se obaviti 27. i 28.01.2017.god. , za ostalu žensku populaciju pregledi počinju od 30.01. do 10.02.2017.god. od 08-16 časova, i nastavljaju se u periodu od 17.04.2017.godine pa dalje.

Obavještavaju se zainteresovane žene da se što prije jave na kontakt telefon 056-490-240, radi zakazivanja pregleda, kako bi se izbjegla nepotrebna gužva i čekanje.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević s.r.

20.01.2017.

Opština Milići u saradnji sa UNDP i OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići organizovala je zimsku školu hobija.

Cilj organizacije radionica je pobuđivanje interesa i doprinos samospoznaji kod djece osnovnoškolskog uzrasta o sklonostima i mogućnostima za obavljanje tehničkih poslova. Prilikom izbora srednjih škola, djeca se mahom opredjeljuju za društvene i opšte smjereove, dok se mali broj usmjerava za tehničke profile. U svrhu prevazilaženja problema i stvaranja potrebnih kadrova za privredni razvoj, iskustva privredno razvijenih zemalja prenesena su kroz navedene radionice.

Oko 80 učenika ima priliku da kroz petodnevni program, uz pratnju instruktora i odgovarajuću opremu primjerenu njihovom uzrastu pohađa radionice iz oblasti:
- robotika,
- obrada drveta,
- obrada žice i metala i
- primjenjena geometrija-origami.

Prolaskom kroz ove radionice kod djece se razvija interes ali se i daje mogućnost da se sagledaju sposobnosti za obavljanje ovih poslova.
U radionice su uključeni kako učenici centralne, tako i učenici područnih škola sa područja opštine Milići.
Opremu, materijale, instruktore, obroke za djecu i dio prevoza finansirao je UNDP. OŠ „Aleksa Jakšić“ obezbijedila je prostor, logističku podršku za izbor i prijavu učenika, dok je Opština Milići sufinansirala prevoz učenika u iznosu od 30% sredstava.
Prevoz materijala i opreme pomoglo je preduzeće „Samatini“, preko klastera drvoprerade i šumarstva „Drina drvo“ Milići.
U ovom ciklusu obuhvaćeno je 80 djece, a plan je da se slična aktivnost provede i u toku ljetnjeg raspusta, ovog puta za učenike sa područja 3 opštine: Srebrenice, Bratunca i Milića.

skolahobija1

 

skolahobija2

skolahobija3

16.01.2017.

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Strategije razvoja opštine Milići za period 2017-2022. godina, dana 13.01.2017. godine izdaje :

J A V N O    S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 29.12.2016. godine prihvatila je Nacrt Strategije razvoja opštine Milići za period 2017-2022 godina i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja za period 2017-2022. godina provešće se u periodu od 16.01.2017. do 16.02.2017. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-175/17 od 11.01.2017. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Mile Lalović
2. Marko Savić
3. Zajim Mahmutović

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja .
Načelnik opštine poziva sve zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije razvoja opštine Milići za period 2017.-2022 godina . Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Strategije razvoja opštine Milići za period 2017.-2022 godina .
Konačnu odluku o nacrtu Strategije razvoja Opštine Milići donijeće skupština opštine Milići .
Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji .


Predsjednik radne grupe
Marko Savić s.r.


PROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE

- Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima Mjesnih Zajednica i privrednih subjekata dana 25.01.2017. godine u Sali za sastanke u zgradi opštine Milići sa početkom u 12:00 časova

- Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima korisnika budžetskih sredstava, javnih preduzeća, ustanova, NVO i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima dana 26.01.2017. godine u sali za sastanke opštine Milići sa početkom u 11:00 časova .

 

 PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE

NACRT - STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2017-2022.GOD.

13.01.2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-020-122/16
Датум: 5.12.2016. године


На основу члана 59. став 21) и члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 59. тачка 21. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Mилићи“, број 4/14), Начелник општине д о н о с и


О Д Л У К У
о реорганизацији и рационализацији рада матичних послова


I

Овом Одлуком утврђује се дјелокруг и организација рада матичних послова за матична подручја за која се воде матичне књиге на подручју општине Милићи.
Дјелокруг рада матичних послова ће се обављати у матичној канцеларији Милићи.


II

У циљу постизања веће ефикасности, ефективности и економичности у процедури пружања услуга грађанима, сви послови вођења матичних књига, у складу са Законом о матичним књигама и Упутством о вођењу матичних књига, као и други послови матичара, ће се обављати у матичној канцеларији у Милићима.


III


Досадашњи послови вођења матичних књига из матичне канцеларије Дервента и матичне канцеларије Нова Kaсаба, као и остали послови матичара, се преузимају и водиће се у јединственој матичној канцеларији у Милићима, у Шалтер сали општинског Центра за пружање услугa грађанима.


IV

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању дјелокруга и организације рада матичних канцеларија на подручју општине Милићи, број 02-020-111/12 од 22.11.2012. године.


V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 16.01.2017. године и објавиће се у „Службеном гласнику општине Милићи“.


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Момир Лазаревић с.р.

 

10.01.2017.

Povodom 9.januara – Dana Republike Srpske, predstavnici opštine i opštinske Boračke organizacije Milići položili su cvijeće na centralno spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske.
Načelnik opštine Momir Lazarević tim povodom izjavio je da je Republika Srpska najveća tekovina odbrambeno-otadžbinskog rata, a naši poginuli borci su ugradili temelje u njeno postojanje.

polaganjecvijeca17