joomla backup

04.01.2017.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02-020-112/16
Датум: 30.12.2016.године

На основу члана 72. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 59.став (1) тачка 21) Статута општине Милићи („Сл. гл. Општине Милићи“, бр.4/14), Начелник општине д о н о с и


О Д Л У К У
о резултатима Конкурса за додјелу стипендија за школску 2016/17. годину

 

I


У складу са Одлуком о стипендирању у 2017 години и Конкурсом за додјелу стипендија за школску 2016/17. годину, а на основу предлога Комисије за додјелу стипендија за школску 2016/17. gодину утврђена је ранг листа студената којима се додјељује стипендија.


Студенти Архитектонског факултета
1.Кандић (Небојше) Горана, студент IV године Факултета Техничких наука - област архитектура и урбанизам

Студенти Електротехничког и ФОН-модул Информациони системи и технологије
1.Митровић (Драге) Драгиша,студент II године Електротехничког факултета-рачунарство и информатика

II


Кандидатима који су прва година није одобрена стипендија, што је регулисано Правилником о додјели стипендија.


III


Са студентима којима је одобрена стипендија Начелник општине ће закључити Уговоре о додјели стипендија, којима се регулишу права и обавезе стипендитора и корисника студентске стипендије.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Момир Лазаревић с.р.