joomla backup

21.12.2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
Комисија за додјелу стипендија
за школску 2016/17 годину

Број: 02-020-112/16
Датум: 21.12.2016.године

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА


Cacтанак Комисије одржан је дана 05.12.2016 године са почетком у 10,00 часова.Комисија је приступила бодовању пријављнеих кандидата, у складу са Правилником о додјели студентских стипендија.

Састанку присуствују чланови Комисије:

1. Љиљана Лаловић-предсједник
2. Мирко Савић-члан
3. Биљана Дукић-члан

Комисија предлаже прелиминарну ранг листу студената Архитектонског факултета:

1.Кандић (Небојше) Горана 65 бодова

-Конкурсом се додјељује стипендије за 1 кандидата, кандидат испуњава услове.

Комисија предлаже прелиминарну ранг листу студената Електротехничког и ФОН модул-информациони системи и технологије:

1. Митровић (Драге) Драгиша 40 бодова

-Конкурсом се додјељују стипендије за 3 кандидата, пријављен један кандидат- испуњава услове.

Комисија је завршила са радом у 12,45 часова.

Остали кандидати не испуњавају услове прописане Конкурсом.

Напомена:У року од 8 дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе, подносиоци пријава имају право приговора на исту Начелнику општине.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ :

1. Љиљана Лаловић
2. Мирко Савић
3. Биљана Дукић