joomla backup

15.11.2016.

Načelnik opštine, Momir Lazarević, izvršio je izmjenu unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta Opštinske uprave.
Umjesto dosadašnjih sedam osnovnih organizacionih jedinica ( 4 odjeljenja i 3 službe ), od sada će Opštinska uprava da funkcioniše kroz tri odjeljenja i jednom službom za poslove Skupštine opštine.

OPŠTINSKA UPRAVA - ORGANIZACIONI DIJAGRAM