slider1

joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

27.10.2021.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

J A V N I  P O Z I V

Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine
za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje opština Republike Srpske/ Federacije BiH.

Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine.

Tekst javnog poziva i prijavni obrazac možete preuzeti na sledećim linkovima:

JAVNI POZIV - REPUBLIKA SRPSKA

JAVNI POZIV - FEDERACIJA BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

25.10.2021.

Broj: 05-022-112/21

Milići, 25.10.2021. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Opštinske uprave Opštine Milići obavještava sve vlasnike kućnih ljubimaca, odnosno pasa da iste u skladu sa odredbama Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinom postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 5/21) i Pravilnika o identifikaciji i načinu vođenja Registra pasa na području opštine Milići mogu registrovati kod nadležne veterinarske stanice „Ve Tera d.o.o. Milići, koja će uspostaviti i voditi registar pasa za područje opštine Milići.

Krajnji rok za prijavu, odnosno registraciju pasa je 30.11.2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti na sledeće kontakt brojeve:

  • Ve Tera – 056/741-036 i
  • Komunalna policija – 056/745-530

Kako Komunalna policija i pripadnici MUP RS PS Milići ne bi bili prinuđeni da u narednom periodu izdaju prekršajne naloge pozivamo Vas da u ostavljenom roku registrujete Vaše kućne ljubimce kod nadležne veterinarske stanice.

NAČELNIK ODJELJENJA

   Slaviša Stanković s.r.

20.10.2021.

U skladu sa propisanim mjerama prevencije širenja virusa korona, u prostorijama amfiteatra SŠC „Milutin Milanković“ Milići, u četvrtak, 28. oktobra 2021. godine, biće održana Šesta redovna sjednica SO-e Milići.

Za Šestu redovnu sjednicu planirano je 30. tačaka za raspravu.

Odsjek za skupštinske poslove pripremio je dnevni red i materijal za 6. sjednicu skupštine, koje možete pogledati i preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Milići, u sekciji Skupština, pod kategorijom Materijal za sjednicu SO.

ODSJEK ZA
SKUPŠTINSKE POSLOVE

11.10.2021.

Na osnovu člana 8.Pravilnika o uslovima i načinu raspodjele sredstava za podsticaj povratka(“Službeni glasnik Opštine Milići ” broj: 6/18 ) Načelnik opštine raspisuje

J A V N I  P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA RASPORED SREDSTAVA ZA PODSTICAJ POVRATKA


Opština Milići na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu rasporeda sredstava za podsticaj povratka raspisuje javni poziv za podnošenje prijava:
1.Pravo apliciranja imaju fizička lica, ovlašteni predstavnici naseljenih mjesta sa pretežnom povratničkom populacijom kao i grupe građana navedenih naseljenih mjesta.

A) USLOVI UČEŠĆA ZA PROJEKTE INFRASTRUKTURE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

- Da su aplikanti ovlašteni predstavnici naseljenih mjesta ili grupe građana (spisak građana)
- Projekat sa predmjerom i predračunom radova
- Listu korisnika koji će ostvariti ekonomske ili druge koristi realizacijom projekta
- Obavezno navesti učešće građana


B) USLOVI UČEŠĆA ZA FIZIČKA LICA:

-Da je prijavljeno mjesto boravka nosioca domaćinstva na području opštine Milići
-Da domaćinstvo ima radno sposobne članove domaćinstva
-Da nosilac domaćinstva ima u posjedu nekretnine (objekte, zemljište ili zakupljeno zemljište koje su mu potrebne za obavljanje ili unapređenje neke djelatnosti
-Da je nosilac domaćinstva uredan poreski obveznik opštine Milići
-Da domaćinstvo nije koristilo isti podsticaj u prethodnom periodu
-Da je registrovan u APIF-u

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE FIZIČKIH LICA:

1. Zahtjev za dodjelu pomoći sa Planom utroška sredstava,
2. Prijava mjesta boravka za nosioca domaćinstva,
3. Kućnu listu,
4. Izvod iz katastra nekretnina,
5. Poresko uvjerenje da je izmirio obaveze,
6 .Kopiju lične karte i žiro računa,
7. Uvjerenje o registraciji domaćinstva u APIF-u.

Napomena:Sve dostavljene kopije moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave Javnog poziva. Prijave se mogu predati lično u zatvorenoj koverti u Šalter sali opštine Milići ili dostaviti putem pošte na adresu Opština Milići, ulica „Jovana Dučića“ broj 2. sa naznakom -Komisija za razmatranje prijava za dodjelu sredstava za podsticaj povratka.

Milići: 11.10.2021.godine
Broj:02-020-84/21

NAČELNIK OPŠTINE
Marko Savić s.r.