slider1

joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

29.10.2021.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 29.10.2021.god.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Nakon održane 35. sjednice, Opštinski štab za vanredne situacije, usvojio je sledeće zaključke:
1. Opštinski štab za vanredne situacije poziva građane da se ponašaju odgovorno i poštuju mjere za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona (covid-19) propisane zaključkom Štaba za vanredne situacije Republike Srpske od 11.10.2021. godine.

2. Epidemiološka situacija na području opštine Milići je stabilna u odnosu na period od prošle godine i početak ove godine, te apelujemo na građane kako bi se spriječilo dalje širenje bolesti da se vakcinišu.

3. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na građane koji imaju simptome virusa korona (covid-19) da navedene simptome prijave porodičnom ljekaru, te da se izoluju, kao i da prijave primarne kontakte.


KOMANDANT ŠTABA
ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE MILIĆI

Marko Savić s.r.

 

29.10.2021.

U skladu sa propisanim mjerama prevencije širenja virusa korona, u prostorijama amfiteatra SŠC „Milutin Milanković“ Milići, održana je Šesta redovna sjednica SO-e Milići.

Na dnevnom redu Šeste sjednice našlo se ukupno 29. tema za raspravu.

Odbornici su, između ostalog, razmatrali Prijedlog Odluke o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01.-30.06.2021.godine, Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta rebalansa Budžeta za 2021. godinu, Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta Plana investicija za 2022. godinu, Prijedlog Zaključka o prihvatanju Nacrta Budžeta Opštine Milići za 2022.godinu, Prijedlog Zaključka o prihvatanju Nacrta Programa rada Skupštine opštine Milići za 2022.godinu, te Prijedlog Odluke o usvajanju Plana održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima za 2022.godinu i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa zimskog održavanja puteva na području opštine Milići.

Na sjednici se raspravljalo o realizaciji godišnjih programa rada u predškolskoj i školskim ustanovama, kao i Informacije o radu javnih ustanova i organizacija.

Svi akti sa Šestog redovnog zasjedanja Skupštine opštine Milići, biće objavljeni u „Službenom glasniku opštine Milići“, broj: 6/21.


ODSJEK ZA
SKUPŠTINSKE POSLOVE

6. sjednica SO Milici 2

27.10.2021.

Opština Milići zajedno sa Jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih projekata realizovala je projekat "Plastenička proizvodnja", kojim je obuhvaćeno 30 korisnika sa područja opštine Milići koji su dobili plastenike veličine 100 m2.

Prema riječima načelnika opštine Marka Savića, ukupna vrijednost projekta je oko 78.000 KM, od kojih je 44.500 KM finansirala Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata, opština Milići je finansirala 20.000 KM a učešće građana je bilo 13.500 KM.

Pored plastenika, korisnici su dobili i sisteme za navodnjavanje, foliju i rasadni materijal.

plastenici 27.10