15.08.2022.

Odjeljenje za finansije, privredu i društvene djelatnosti opštine Milići, na osnovu Odluke o mjerama za suzbijanje i uništavanje korovske biljlke Ambrozije – Ambrosia Artemisiifolia L. („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/07 i 63/20), obavještava vlasnike i korisnike površina poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, vlasnike i korisnike građevinskog zemljišta, subjekte koji održavaju javne površine, ali i druga fizička i pravna lica, da su dužni suzbijati i uništavati korovsku biljku- ambroziju, kako bi se spriječile neželjene posledice (alergije i slično).

Navedenom Odlukom su predviđene i novčane kazne u rasponu od 200,00 KM do 2.000,00 KM za subjekte koji ne preduzimaju mjere na suzbijanju i uništavanju ambrozije.
Napominjemo da će se u narednom periodu vršiti pojačane kontrole od strane poljoprivrednog inspektora i komunalne policije, po navedenom osnovu, kao i sankcionisanje nesavjesnih vlasnika i korisnika parcela.

 

NAČELNIK ODJELJENJA

Mladen Vidović s.r.
                    

10.08.2022.

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske objavilo je Javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća.

Obrasce za popunjavanje koji se odnose na zahtjev za dodjelu podsticaja, izjavu o primljenoj državnoj pomoći i specifikacije realizovanih i nerealizovanih projektnih aktivnosti obavezno preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva.

Javni poziv i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/jpn/Pages/default.aspx

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objave.

Za dodatne informacije pozvati na brojeve telefona: 051/338-909, 051/338-962 i 051 338 993, kao i uputiti elektronsku poštu na adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

10.08.2022.

NJegova Ekselencija gospodin Igor Kalabuhov, ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, 9.avgusta 2022.godine posjetio je opštinu Milići. Radnom sastanku u zgradi opštine Milići prisustvovali su Načelnik opštine Marko Savić, zamjenik načelnika Danijel Kukić i predsjednik Skupštine opštine Predrag Sušić. Uvaženim gostima dobrodošlicu na ruskom jeziku uputila je učenica SŠC „Milutin Milanković“ Nevena Mirović.

Načelnik opštine Marko Savić izrazio je veliko zadovoljstvo povodom posjete ruskog ambasadora gospodina Igora Kalabuhova opštini Milići. „Imali smo sastanak na kome smo razgovarali o mogućnostima širenja naše saradnje na obostrano zadovoljstvo, prije svega osvrćući se i na poslednji protokol koji je potpisala Privredna komora Republike Srpske o ulaganju ruskih investitora u Republiku Srpsku. Takođe, riječi je bilo o kulturnoj saradnji i razmjeni iskustava“, rekao je Načelnik opštine u svom obraćanju medijima.

„Za mene je velika čast i zadovoljstvo da budem ovde u Milićima. Prvi put imam sastanak sa rukovodstvom opštine Milići. Govorili smo o uspostavljanju dobrih i pragmatičnih odnosa između Milića i nekog sličnog grada u Ruskoj Federaciji, a naš zadatak će biti da to promovišemo. Raduje me činjenica da se ovde u školi izučava ruski jezik i zahvalan sam ljudima koji ga promovišu ovde u Milićima“, izjavio je NJegova Ekselencija gospodin Igor Kalabuhov.

Nakon radnog sastanka ambasador Rusije je posjetio hram Sv.Oca Nikolaja u Milićima.

Predsjednik kompanije „Boksit“, gospodin Rajko Dukić, idejni tvorac Parka ruskih velikana i nosilac odlikovanja Ruske Federacije, prisustvovao je obilasku Parka ruskih velikana. „Bila mi je velika čast što sam danas imao priliku da ispod ruske zastave i pored najvećeg čovjeka u istoriji, koji je stvarao i reformisao veliku Rusiju zaželim dobrodošlicu  u Park ruskih velikana NJegovoj Ekselenciji ambasadoru Kalabuhovu“, rekao je gospodin Dukić.

View the embedded image gallery online at:
https://opstinamilici.org/index.php/vijesti#sigFreeId5f96f3e8a4

08.08.2022.

Na osnovu člana 8.Pravilnika  o uslovima i načinu raspodjele sredstava za podsticaj povratka(“Službeni glasnik Opštine Milići ” broj: 6/18 ) Načelnik opštine raspisuje

J A V N I   P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA RASPORED SREDSTAVA ZA PODSTICAJ POVRATKA

Opština Milići na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu  rasporeda sredstava za podsticaj povratka  raspisuje javni poziv za podnošenje prijava:

1.Pravo apliciranja imaju fizička lica,ovlašteni predstavnici naseljenih mjesta sa pretežnom povratničkom populacijom kao i grupe građana navedenih naseljenih mjesta.


A) USLOVI UČEŠĆA ZA PROJEKTE INFRASTRUKTURE I POTREBNA  DOKUMENTACIJA:
-    Da su aplikanti ovlašteni predstavnici naseljenih mjesta ili grupe građana (spisak građana)
-    Projekat sa predmjerom i predračunom radova
-    Listu korisnika koji će ostvariti ekonomske ili druge koristi realizacijom projekta
-    Obavezno navesti učešće građana
B) USLOVI UČEŠĆA ZA FIZIČKA LICA:

-Da je prijavljeno mjesto boravka nosioca domaćinstva na području opštine Milići
-Da domaćinstvo ima radno sposobne članove domaćinstva
-Da nosilac domaćinstva ima u posjedu nekretnine (objekte, zemljište ili zakupljeno zemljište koje su mu potrebne za obavljanje ili unapređenje neke djelatnosti
-Da je nosilac domaćinstva uredan poreski obveznik opštine Milići
-Da domaćinstvo nije koristilo isti podsticaj u prethodnom periodu
-Da je registrovan u APIF-u

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE FIZIČKIH LICA:

1. Zahtjev za dodjelu pomoći sa Planom utroška sredstava,
2. Prijava mjesta boravka za nosioca domaćinstva,
3. Kućnu listu,
4. Izvod iz katastra nekretnina,
5. Poresko uvjerenje da je izmirio obaveze,
6 .Kopiju lične karte i žiro računa,
7. Uvjerenje o registraciji domaćinstva u APIF-u.

Napomena:Sve dostavljene kopije moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave Javnog poziva.Prijave se mogu predati lično u zatvorenoj koverti u Šalter sali opštine Milići ili dostaviti putem pošte na adresu Opština Milići,ulica „Jovana Dučića“ broj 2. sa naznakom -Komisija za razmatranje  prijava za dodjelu sredstava za podsticaj povratka.

Milići: 08.08.2022.godine                                                
Broj:02-020-74/22      


NAČELNIK OPŠTINE
Marko Savić s.r.

05.08.2022.

U Sali za sastanke u zgradi opštine Milići 4.avgusta 2022.godine potpisani su ugovori sa korisnicima programa Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Ugovore sa korisnicima potpisali su direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić i Načelnik opštine Milići Marko Savić. Priliku za zapošljavanje i samozapošljavanje po ovom programu dobili su demobilisani borci, djeca poginulih boraca, kao i pripravnici.

Načelnik opštine Marko Savić zahvalio se gospodinu Miroslavu Vujičiću na posjeti opštini Milići, a povodom realizacije programa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. „Kroz ove programe otvoren je značajan broj radnih mjesta u opštini Milići. Ukupno za sve programe izdvojeno je oko 500.000 KM i to je stvarno velika pomoć za našu opštinu. Istakao bih da smo kroz ovaj program omogućili da svi koji su izrazili interes odrade pripravnički staž“, rekao je Načelnik Marko Savić.

„Danas smo potpisali ugovore za preostale demobilisane borce, kroz projekat Zajedno do posla zbrinuli smo 22 korisnika, dok 2 korisnika nisu ispunila uslove. Takođe, potpisani su ugovori sa pripravnicima, gdje zajedno sa opštinom Milići dijelimo troškove, 70% finansira Zavod za zapošljavanje, a 30 % opština Milići. Pored ovih programa imamo i program koji je namijenjen isključivo privredi. Ukupno u ovoj godini zaposlili smo 76 lica sa područja opštine Milići“, rekao je direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić u svom obraćanju medijima.

View the embedded image gallery online at:
https://opstinamilici.org/index.php/vijesti#sigFreeId8cf9826294

03.08.2022.

Obavještavaju se sva zainteresovana lica koja su registrovana za promet hrane i pića da mogu podnijeti zahtjev za zauzimanje javne površine u okviru kompleksa Sportskog centra Milići za dan 06.08.2022. godine.
Navedenog datuma na pomenutoj lokaciji u okviru julsko-avgustovskih dana kulture i sporta planirano je da se održi narodno veselje.
Sva zainteresovana lica mogu zahtjev za zauzimanje javne površine podnijeti Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju i isti će biti oslobođeni od plaćanja komunalne takse.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Marko Savić s.r.

02.08.2022.

Lomljenjem slavskog kolača u crkvi sv.proroka Ilije u Novoj Kasabi, danas je obilježena krsna slava opštine Milići.

Tim povodom, Načelnik opštine Marko Savić čestitao je krsnu slavu sv. proroka Iliju  svim građanima opštine Milići. “Prošle godine smo započeli tu tradiciju da u hramu sv.proroka Ilije u Novoj Kasabi obavljamo vjerski obred lomljenja slavskog kolača. Svima bih poželio dobro zdravlje, sreću, da nas gospod Bog čuva i blagoslovi u ovim teškim vremenima. Nadam se da ćemo konačno dočekati ta bolja vremena”, rekao je Načelnik Marko Savić u svom obraćanju medijima.

View the embedded image gallery online at:
https://opstinamilici.org/index.php/vijesti#sigFreeId19c2b2e284

25.07.2022.

U Sali za sastanke u zgradi opštine Milići, danas su potpisani ugovori sa 5 povratnika sa područja opštine Milići, koji su korisnici donacije u građevinskom materijalu.

Riječ je o korisnicima koji su ispunili uslove iz javnog poziva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, kojima je za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica dodijeljen građevinski materijal.

povratnici fmroi