2021.godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - udomljavanje pasa lutalica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - jesenja sistemska deratizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada idejnog rešenja obala Zelenog Jadra

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bankarske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pripremni radovi Opštinski administrativni centar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - adaptacija fiskulturne sale Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - adaptacija prostora Derventa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka vatrogasne opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka peleta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje košarkaškog terena u Rajićima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ogrevno drvo TVJ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - udomljavanje pasa lutalica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uklanjanje stambeno-poslovnog objekta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje imovine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje javne rasvjete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - radovi putara na održavanju lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija ograde stadion Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje Jovići

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - adaptacija prostora škole Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - zamjena stolarije FK Jadar Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka vodovodne cijevi Koprivno

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje fotokopir aparata i štampača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka kanc.materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje službenih automobila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reprezentacija čaj.kuhinja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje čistoće

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje softvera

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2021.godinu

Plan javnih nabavki za 2021.godinu

___________________________________________________________________________

2020.godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka peleta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reklamni materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - novogodišnja dekoracija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uređenje Milića 3.faza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sistem centralnog grijanja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izgradnja sekundarne mreže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija pristupnog stepeništa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - adaptacija prostora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - zaštita od bujičnih voda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija vodovodne mreže i dijela fekalne i oborinske kanalizacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sistemska deratizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - projekat M19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - horizontalna saobraćajna signalizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača . sanacija odrona- Vitići

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - geodetsko snimanje vodovoda Derventa-Lukić Polje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje imovine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rad putara na održavanju lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - revizija Glavnog projekta za izgradnju vodovoda Derventa-Lukić Polje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada 3D modela za trim stazu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje javne rasvjete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka sadnica šljive

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka sjemenskog krompira

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reprezentacija u čajnoj kuhinji

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge održavanja softvera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje fotokopir aparata i štampača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje službenih automobila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka robe za održavanje čistoće službenih prostorija

Odluka o planu Javnih nabavki za 2020.godinu

Plan javnih nabavki za 2020.godinu

______________________________________________________________________

2019.godina

Odluka o Planu javnih nabavki za 2019.godinu

Plan javnih nabavki za 2019.godinu

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Opština Milići 2019.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LED rasvjeta u sportskoj dvorani

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - novogodišnja dekoracija

Odluka o planu javnih nabavki za 2019.godinu

Plan javnih nabavki za 2019.godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prateće vatrogasno vozilo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - stručno mišljenje i UTU

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pelet

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva i ulica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - saobraćajna signalizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - materijal za vodovod Jama-Derventa-Goločevina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izgradnja ograde na stadionu FK Jadar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka fotokopir aparata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uređenje obala rijeke Studeni Jadar II faza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uređenje Milića II faza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija odrona i potoka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija mostova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ogrevno drvo za potrebe TVJ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dugoročno kreditno zaduženje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sistemi za navodnjavanje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gl.projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ulazna vrata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje javne rasvjete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje imovine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - razvalni alat

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sadnice maline

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ograda na stadionu FK Jadar Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - oprema za kontrolu pristupa i evidenciju r.vremena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-svečani ručak

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gorivo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - saobraćajna signalizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje službenih automobila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada Glavnog projekta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje fotokopir aparata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - materijal za održavanje čistoće

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje softvera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - radne vatrogasne uniforme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reprezentacija za čajnu kuhinju

Odluka o Planu javnih nabavki za 2019.godinu

Plan javnih nabavki za 2019.godinu

 ____________________________________________________________________

2018.godina

OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA - 2018.GODINA

Odluka o Planu javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018.godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - oprema za servisiranje vatrogasnih aparata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole - Nikoline vode

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - novogodišnja dekoracija 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - deratizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pelet

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ogrevno drvo za TVJ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uređenje obale S.Jadar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uklanjanje pomoćnih objekata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uređenje Milića i okolnih naselja

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki

Plan javnih nabavki za 2018.godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki

Plan javnih nabavki za 2018.godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - vozilo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - saobraćajna signalizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - navodnjavanje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ulica P.Kočića

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - filtersko postrojenje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - put Derventa Kostrača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - javna rasvjeta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje j.rasvjete

Odluka o izmjenama i dopunama Plana JN za 2018.

Plan JN za 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje imovine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Dan opštine-ručak

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - most za Ristijeviće

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018.godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.god.

Plan javnih nabavki za 2018.god.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - iskop kanalizacione mreže ulica J.J.Zmaj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluga reprezentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje fotokopir aparata i štampača

Odluka o poništenju postupka nabavke robe - razvalni alat

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje službenih automobila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reprezentacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje čistoće

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje softvera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Projekat saobraćajne signalizacije 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o Planu javnih nabavki za 2018.godine

Plan javnih nabavki za 2018.godinu