Potpredsjednik Skupštine opštine Milići

Zajim Mahmutović

 

Telefon: 056/ 745-520

E-mail: 

 

Prava i dužnosti:

  • Potpredsjednik Skupštine opštine ima pravo i obavezu da pomaže u radu predsjedniku Skupštine opštine i po njegovom ovlaštenju obavlja određene poslove iz njegovog djelokruga .
  • Potpredsjednik Skupštine opštine zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.
  • U slučaju odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednika Skupštine opštine, predsjednika Skupštine opštine zamjenjuje odbornik koga odredi Skupština opštine .