joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

27.12.2023.

U organizaciji Opštinske uprave Milići, 26.decembra 2023.godine, u Domu rudara u Milićima održana je novogodišnja zabava za djecu. Mališani su imali priliku da se zabave uz maskote medu Lakija i patrolnu šapu Maršala, a nakon toga Deda Mraz im je uručio paketiće.

Новогодишња забава 2023

26.12.2023.

Predškolska ustanova „Poletarac“, u okviru svojih redovnih aktivnosti, danas je organizovala  tradicionalno druženje sa Deda Mrazom. Povodom novogodišnjih praznika djeca su učila pjesmice, pravila čestitke, ukrašavala jelku, a danas su predali pisma sa svojim željama i crtežima Deda Mrazu.

Predsjednik Kompanije „Boksit“ Milići mr Rajko Dukić obezbijedio je paketiće za mališane, koji će im sutra biti uručeni.

PU „Poletarac“ će u četvrtak, 28.decembra 2023.godine, u periodu od 10 do 11 časova organizovati Novogodišnji bazar na Trgu rudara u Milićima.

Дружење са Деда Мразом 2023

 

25.12.2023.

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/07), člana 2. Zakona o Danu Republike Srpske, člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. stav (1), tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), Načelnik opštine Milići, d o n o s i

N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu januaru 2024.godine

Član 1.

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznici u mjesecu januaru 2024.godine su :
-    Nova godina 01. i 02. januar i
-    Dan Republike Srpske 09. januar.


Član 2.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 01.,02. i 09. januara 2024. godine dužni su da rade:

1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom;
2. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva);
3. Komunalno preduzeće – kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo;
4. ZU apoteka „ Galen“ Milići: 01.,02. i 09. januar - od 08,00 do 14,00 časova.
5. ZU apoteka “Moja apoteka“: 09. januar u vremenu od 08,00 do 14,00 časova., 01. i 02. januar - dežurstvo (obavezno isticanje broja telefona za kontakt u slučaju potrebe)        
6. Veterinarska ambulanta „Vetera“ d.o.o. Milići (dežurstvo ili pripravnost), gdje raspored pripravnosti mora biti vidljivo istaknut  na veterinarskoj ambulanti.

Član 3.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 01.,02. i 09. januara. 2024. godine mogu  da rade:

1. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redom vožnje;
2. Benzinske pumpe sa redovnim radnim vremenom.

Ugostiteljski objekti za vrijeme novogodišnjih praznika mogu raditi u neograničenom radnom vremenu u skladu sa članom 11. Stav 2) Odluke o određivanju radnog vremena u ugostiteljskih objekata na području opštine Milići.
Subjekti koji se bave proizvodnjom i prodajom prehrambenih proizvoda (pekare, pekoteke) mogu raditi u vremenu od 00,00-24,00 časova, s tim da je u vremenu od 00,00-06,00 časova dozvoljena samo šalterska prodaja.
Trgovine koje se bave prodajom pretežno prehrambenih proizvoda i zanatsko preduzetničke radnje za obavljanje svoje djelatnosti u dane republičkog praznika navedenih članom 1. ove Naredbe, dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići.    
Za predstojeće vjerske praznike, Badnji dan i Pravoslavni Božić 06.01. i 07.01.2024. godine, zaposleni vjernici imaju pravo plaćenog odsustvovanja sa radnog mjesta, a poslodavci sami određuju obim poslovanja u navedene  dane.
                            

Član 4.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se za dan 01.,02. i 09. januar 2024. godine.


   Broj :    02-020-78/23                                             
   Datum: 25.12.2023.godine                                                          

NAČELNIK OPŠTINE
Marko Savić s.r.