Opština Milići locirana je u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj . Proteže se na površini od 285 km 2 brdovitog terena, nadmorske visine od 250 do 1500 m . Umjerena klima, mnoštvo vodotokova, obilje zelenila i privrednih dobara , vrijedni i inventivni građani omogućili su da se opština svrsta u razvijene opštine u Republici Srpskoj . Lokacija na magistralnom putu Sarajevo – Beograd posebna je referensa za tranzitne aktivnosti .

Spada u srednje naseljene opštine sa oko 10.445 stanovnika koliko je imala po popisu 2013. godine .

Na opštini je kontinuirano rađena putna infrastruktura prema svim dijelovima opštine, a u poslednje vrijeme puno se radi na popravljanju kvaliteta putne mreže i otvaranju novih putnih pravaca .
Opština je organizovana u sedam mjesnih zajednica sa solidnom mrežom objekata u kojima se odvija lokalna samouprava .Opštinsko središte Milići locirano je u samom centru teritorije opštine što je posebna pogodnost za potrebe građana .
Mjesto je prepoznatljivo po infrastrukturi iz oblasti školstva , zdravstva , kulture, sporta, komunalnoj i privrednoj .

Milići su smješteni na dvije rijeke, Zelenom i Studenom Jadru . Mjesto je prepoznatljivo po održavanju zelenih površina .

Stanovništvo opštine zaposleno je u rudarstvu, šumarstvu, drvnoj preradi i industriji ,komunalnim, trgovačkim, obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim i državnim ustanovama na teritoriji opštine .
Postojanje nalazišta rude boksita , čija eksploatacija je posebno uticala na ubrzan razvoj mjesta i opštine u cjelini .
Značajne zalihe i eksploatacija nemetalnih sirovina, kao i eksploatacija šumskog bogatstva odredile su pravce razvoja privrede opštine .
Poljoprivredno zemljište na teritoriji opštine tipično je za razvoj stočarstva i voćarstva, što na ovom području ima značajnu tradiciju .
Obrazovanje na opštini Milići odvija se u predškolskoj ustanovi „Poletarac“, solidno izgrađenoj infrastrukturi osnovnih škola i modernom srednjoškolskom centru .
Dom zdravlja udovoljava potrebama građana, a reforma zdravstva doprinijeće još većem kvalitetu ove vrste usluga .
Kulturne i sportske potrebe odvijaju se u Domu rudara, kao centralnom objektu kulture i sportskom centru .