Vaspitno-obrazovni proces na području opštine Milići obavlja se u predškolskoj ustanovi „Poletarac“, 3 funkcionalno raspoređene područne petogodišnje škole koje djeluju u okviru Osnovne škole „Aleksa Jakšić“, te u Srednjoškolskom centru „Milutin Milanković“.

poletarciPredškolska ustanova „Poletarac“
Predškolska ustanova „Poletarac“ Milići počela je sa radom 1983.godine. Objekat je devastiran tokom ratnih dešavanja i u periodu od 1992. do 1998. godine nije bio u funkciji. Uz pomoć NVO „Mesters per Bosnia“ izvršena je rekonstrukcija, a 2002. godine ova je ustanova ponovo zaživjela. U objektu od 680 kvadratnih metara, vaspitno-obrazovni proces realizovan je u tri vaspitne grupe: jaslički uzrast od 1 do 3 godine, mješoviti uzrast od 3 do 6 godina i program pripreme za školu. U jasličkoj i mješovitoj grupi vaspitni program pohađa trideset do četrdeset mališana. Program pripreme za školu, u dvije grupe u trajanju od tri mjeseca, uz finansijsku podršku Ministarstva za prosvjetu i kulturu RS., godišnje pohađa oko sedamdesetoro djece. "Poletarac" danas uz stručne vaspitače pruža kvalitetno vaspitanje i odrastanje mališana u Milićima.

osnovnaskolaOsnovna škola „Aleksa Jakšić“
Prva osnovna škola u Milićima osnovana je 1909. godine, kao jedna od najstarijih u regiji. Danas centralna devetogodišnja škola u Milićima djeluje pod imenom „Aleksa Jakšic“ i u njenom sastavu egzistiraju tri područna petogodišnja odjeljenja u naseljenim mjestima Skugrići, Dubnica i Derventa. U okviru ove obrazovne institucije znanje stiče oko 486 učenika. Centralna škola opremljena je u skladu sa standardima i normativima tehničko-tehnoloških sredstava i učila propisanih za osnovne škole, kao i područna odjeljenja koja imaju solidno građene i opremljene objekte.

 


srednjaSrednjoškolski centar „Milutin Milanković“
Srednjoškolski centar „Milutin Milanković“ osnovan je 1996/97. godine. Nastava je do izgradnje novog objekta prvobitno izvođena u objektu osnovne škole u Derventi. Novi objekat sagrađen je 2005. godine u Milićima, kao jedan od najsavremenijih u državi. Nastava je oraganizovana u pet struka: Gimnazija - opšti smjer, Ekonomija, pravo i trgovina, Elektrotehnika, Šumarstvo i obrada drveta i Mašinstvo i obrada metala. Centar na 3.300 kvadratnih metara korisne površine raspolaže sa 14 kabineta, amfiteatrom, čitaonicom, bibliotekom, radionicama za praktičnu nastavu, restoranom, kancelarijama.
Vaspitno - obrazovni program se odvija u jednoj smjeni. Danas u ovoj ustanovi znanje stiče 295 učenika, koji sa kvalitetnim obrazovanjem i usmjeravanjem postižu zapažene rezultate na brojnim regionalnim, republičkim te međunarodnim takmičenjima.