slider1

joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

21.11.2021.

Vlada Republike Srpske donijela je zaključak da je sutra (ponedeljak, 22.11.2021. godine) neradni dan.

Toga dana neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove.

17.11.2021.

Opština Milići je danas organizovala podjelu sadnica voća za 80 korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za izražavanje interesovanja o djelatnostima u svim oblastima poljoprivrede.

Prema riječima Dejana Golića, samostalnog stručnog saradnika za poljoprivredu, podijeljeno je 2.300 sadnica lješnika, 500 sadnica ruske džanarike i 3.500 sadnica šljive.

Vrijednost ovog projekta je oko 30.000 KM.

podjela sadnica 2021

17.11.2021.

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/07), člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. stav (1),tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), Načelnik opštine Milići, d o n o s i

N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu novembru 2021.godine


U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznik 21.11.2021. godine je :

- Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.


Tekst naredbe možete pogledati putem sledećeg linka:

NAREDBA 21.11.2021.