slider1

joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

24.12.2021.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-67-1/21
Datum:24.12.2021.godine

Na osnovu člana 59. stav (1) tačka 18) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ ,broj:97/16, 36/19 i 61/21),člana 68.stav (1) tačka 29) Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“ broj: 5/17 , 10/17 i 2/19) člana 12.stav (1) Pravilnika o stipendiranju učenika srednje škole i studenta prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Opštine Milići“ broj: 6/18) Načelnik opštine d o n o s i

O D L U K U
o dodjeli stipendija studenatima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se broj dodjeljenih stipendija studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama iz budžeta opštine u školskoj 2021-2022.godini.

Član 2.

U školskoj 2021-2022.godini obezbjediće se sredstva iz budžeta opštine za dvanaest stipendija za studente prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama, prema Konačnoj rang listi kako slijedi:


KONAČNA RANG LISTA DODJELJENIH STIPENDIJA

Naziv fakulteta-studijskog programa za koji se dodjeljuje stipendija Prezime i ime studenta                         
Medicinski fakultet Dukić Tamara
Hemijsko procesno inženjerstvo Cvetković Milica
FTN - Inženjerstvo informacionih sistema Stanišić Vukašin
Saobraćajni fakultet Dukić Marijana
FTN - Računarstvo i automatika Bošković Marko
Mašinski fakultet Milinković Anastasija
FTN - Inženjer menadžmenta Marković Anđela
FTN - Građevinski fakultet Mimić Dušan
FTN - Mehatronika Vujadinović Natalija
FTN - Inženjerstvo informacionih sistema Dragičević Luka
FTN - Proizvodno mašinstvo Cvetković Nevena
FTN - Proizvodno mašinstvo DŽinkić Ognjen

Član 3.

Sredstva za realizaciju ove Odluke obezbjeđuju se u budžetu opštine u okviru potrošačke jedinice 00010140- Odjeljenje za finansije,privredu i društvene djelatnosti, budžetska pozicija 4161- tekuće pomoći učenicima i studentima,stipendije i nagrade.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, za njeno izvršenje zadužuje se Odjeljenje za finansije, privredu i društvene djelatnosti, a objaviće se na web-stranici opštine Milići.


NAČELNIK OPŠTINE
Marko Savić s.r.

 

21.12.2021.

U skladu sa propisanim mjerama prevencije širenja virusa korona, u prostorijama amfiteatra SŠC „Milutin Milanković“ Milići, održana je Sedma Redovna sjednica SO-e Milići.

Na dnevnom redu Sedme sjednice našle su se ukupno 24. teme za raspravu.

Odbornici su, između ostalog, razmatrali Prijedloge Programa i Planova za 2022. godinu, a većinom glasova usvojeni su Rebalans Budžeta za 2021. godinu i Budžet opštine Milići za 2022. godinu.

Potrebnu većinu glasova dobili su i predloženi Programi rada za 2022. godinu Javnih ustanova “Centar za socijalni rad, “Poletarac” i “Sportski centar Milići”.

Svi akti sa Sedmog Redovnog zasjedanja Skupštine opštine Milići, biće objavljeni u „Službenom glasniku opštine Milići“, broj: 7/21.


ODSJEK ZA
SKUPŠTINSKE POSLOVE

 

Sedma sjednica SO Milici 21.12

17.12.2021.

U Sali za sastanke u zgradi opštine Milići, 16.decembra 2021.godine, Načelnik opštine Marko Savić, predstavnik Udruženja pčelara „Matica“ Milići Radomir Dimitrić i predstavnik Udruženja za razvoj i afirmaciju društva NODAS Šemsudin Maljević potpisali su Tripartitni memorandum o razumijevanju.

Prema riječima Načelnika opštine Marka Savića, predmet ovog memoranduma je priprema i implementacija Projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“ u opštini Milići, koji finansira njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) uz supervizuju HELP-a, a sufinasira opština Milići i Udruženje pčelara „Matica“ Milići.

Vrijednost projekta je 80.000 eura, od kojih je učešće opštine 35% a krajnjih korisnika projekta 15%.

O terminima za predavanja u vezi apliciranja na projekat, svi zainteresovani građani biće blagovremeno obavješteni.

Memorandum o razumijevanju 16.12.2021

memorandum o razumijevanju 16.12.2021. 2