РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МИЛИЋИ

-ПРЕДСЈЕДНИК

Број:01-022-110-7/20
Милићи, 21.10.2021.године

П О З И В


На основу члана 82.Пословника о раду Скупштине општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17 и 4/20), сазивам Седму редовну сједницу Скупштине општине Милићи за дан, 21. децембар 2021.године.

Сједница ће бити одржана у амфитеатру СШЦ „Милутин Миланковић“ Милићи са почетком рада у 10,00 часова.

Предсједник Скупштине за Седму редовну сједницу Скупштине општине Милићи предлаже следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Усвајање Записника са Шесте редовне сједнице Скупштине општине Милићи одржане 28. октобра 2021.године.
2. Информација о активностима Начелника општине Милићи између двије сједнице Скупштине општине Милићи.
3. Приједлог Одлуке о усвајању Програма рада Скупштине општине Милићи за 2022. годину.
4. Приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета за 2021. годину .
5. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Милићи за 2021. годину
6. Приједлог Одлуке о усвајању Плана инвестиција општине Милићи за 2022. годину.
7. Приједлог Одлуке о процјени вриједности непокретности на подручју општине милићи за 2022. годину.
8. Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава од накнада за експлоатацију минералних сировина за 2022. годину.
9. Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава од накнада за шуме за 2022. годину.
10. Приједлог Одлуке о усвајању Програма кориштења средстава посебних намјена од водних накнада.
11. Приједлог Одлуке о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину.
12. Приједлог Одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности за 2022. годину.
13. Приједлог Одлуке о усвајању Програма развоја спорта на подручју општине Милићи за 2022. годину.
14. Приједлог Одлуке о наплати партиципације за кориснике ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола“
15. Приједлог Одлуке о отпису ненаплативих потраживања .
16. Приједлог Одлуке о сагласности на Програм рада ЈУ „Центар за социјални рад Милићи“ Милићи.
17. Приједлог Одлуке о сагласности на Програм рада ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Полетарац“ Милићи.
18. Приједлог Одлуке о сагласности на Програм рада ЈУ „Спортски центар Милићи“ Милићи.
19. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Милићи за 2022. годину.
20. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Милићи за 2022. годину.
21. Приједлог Одлуке о куповини непокретности.
22. Приједлог Одлуке о именовању Савјета за праћење израде документа Производно-пословне зоне Подгора.
23. Приједлог Одлуке о приступању изради Монографије општине Милићи, поводом јубилеја 30 година општине Милићи.
24. Одборничка питања.


ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Предраг Сушић с.р.

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЈЕДНИЦУ СО-е МИЛИЋИ