17.06.2014.

Obavještavaju se građani Opštine Milići, da će privremeni birački spiskovi za Opšte izbore zakazane za 12.oktobar 2014.godine biti izloženi po Mjesnim zajednicama u periodu od 16.juna do 16.jula 2014.godine. Svi građani sa pravom glasa i koji će to pravo steći do dana izbora, primjećene nedostatke u spiskovima mogu lično prijaviti u navedenom periodu u zgradi Opštine ( kancelarija Opštinske izborne komisije ) svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 časova.

09.06.2014.

Opština Milići potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa UNDP, preuzela je obaveze na provođenju aktivnosti za uspostavu LAG-a regije Birač. LAG regije Birač je regionalno tijelo koje će se uspostaviti na prostoru pet opština regije: Milići, Zvornik, Srebrenica, Bratunac i Vlasenica. Prema planu realizacije projekta uspostava skupštine LAG-a predviđena je za kraj juna ili početak jula mjeseca. Preko LAG-a iz ovog projekta biće finansirano nekoliko projekata od regionalnog značaja do 2016.godine. Skupština LAG-a brojaće 30 članova ( po 6 iz svake opštine ). Sastav članova skupštine, ispred svake opštine predviđen je po ključu: dva člana iz javnog sektora, dva iz sektora privrede i dva iz sektora civilnog društva ( NVO ).
Detaljnije informacije o samom projektu i LAG-u daće na sastanku predstavnici konsultantske kuće koja je angažovana od strane UNDP i radiće na uspostavi LAG-a. Lokalna grupa će na kraju procesa obuke i upoznavanja sa projektom imenovati članove skupštine LAG-a za opštinu Milići.
Inicijalni sastanak za uspostavu Lokalne grupe održaće se u petak 13.06.2014.godine sa početkom u 09:00 časova u Sali za sastanke skupštine opštine Milići. Pozivamo Vas da kao član Lokalne grupe uzmete učešće na ovom sastanku. Sastanak će trajati oko dva sata i istom će prisustvovati članovi konsultantske kuće zadužene za uspostavu LAG-a regije Birač. Nadamo se da ćete prepoznati značaj i interes i uzeti učešće na pomenutom sastanku.

S poštovanjem,

Načelnik opštine
Živojin Jurošević s.r.

POZIVNICA ZA PRVI INFORMATIVNI SASTANAK POVODOM OSNIVANJA LOKALNE AKCIONE GRUPE REGIJE BIRAČ

03.06.2014.

U kabinetu Načelnika opštine, 02.06.2014.godine organizovan je prijem za članove i volontere Omladinskog savjeta Milići, koji su u prethodnom periodu neumorno i aktivno radili na čišćenju i pomaganju ugroženim od poplava.
Svojim učešćem pomogli su u saniranju posledica od poplava u Derventi, Mišićima, Dubničkom mostu, Lukić polju, te u organizovanim akcijama čišćenja grada Doboja i Šekovića.
Takođe, organizovali su zajedno sa Crkvenom opštinom prikupljanje humanitarnih paketa za ugrožene u Doboju.

omladinci

28.05.2014.

U holu zgrade Opštine Milići na javnom uvidu bio je Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine. Javni uvid je bio omogućen svakog radnog dana od 28. marta ove godine. U ostavljenom vremenskom periodu, od strane građana i drugih subjekata, nije bilo primjedbi i prijedloga upisanih u za to namijenjenu knjigu, dostavljenu od strane nadležnog Ministarstva.
Od 28.05.2014.godine plan neće biti javno izložen a svi zainteresovani, ako su imali primjedbe koje nisu dostavili, mogu to učiniti i u narednih sedam dana u Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, koje će eventualne primjedbe stigle u ostavljenom roku, proslijediti nosiocu izrade plana i ministarstvu kako bi se razmotrile i eventualno ugradile u Plan.


NAČELNIK ODJELJENJA
Gordana Sarić s.r.

19.05.2014.

Pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice iz Milića u petak, 16.maja 2014.godine evakusiali su nepokretnog mališana Ljubisava Kovačevića i njegovu majku Mariju iz porodične kuće u naselju Derventa, koja je zbog nabujale Bukovičke rijeke bila odsječena od naselja više od 48 časova.

Milićki vatrogasci su, radeći u otežanim uslovima i uz pomoć mještana, u roku od 20 minuta montirali improvizovani most preko koga je dječak Ljubisav sa majkom evakuisan do porodice u Milićima, gdje će biti na sigurnom. Komandir odjeljenja Teritorijalne vatrogasne jedinice Milići, Vojo Simić istakao je da zbog velikih poplava koje su zahvatile opštinu, vatrogasci danonoćno angažovani na spašavanju građana i njihove imovine od vodene stihije.


vatrogasci
 

16.05.2014.

Prema informacijama iz Službe zaštite i spasavanja Opštine Milići, na području opštine u periodu od 14.05. do 16.05.2014.godine poplavljeno je oko 40 stambenih objekata, i to u mjesnim zajednicama Derventa, Mišići, Milići I, Vukšić polje i Nova Kasaba.

Vodena bujica odnijela je most za Pavkoviće u naselju Dubnički most a van upotrebe trenutno je i most prema Ristijevićima u Lukić polju.

Evidentiran je i veći broj klizišta i odrona na teritoriji cijele opštine.

jadar

12.05.2014.

U skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata u 2014. godini i Konkursom za dodjelu stipendija za školsku 2013/14. godinu, a na osnovu predloga Komisije za dodjelu stipendija za školsku 2013/14. godinu, utvrđena je rang lista studenata kojima se dodjeljuje stipendija:


Studenti društvenih nauka
1. Jelena Mišić, student II godine Ekonomskog fakulteta
2. Drago Pantić, student III godine Poslovne ekonomije
3. Ana Marković, student II godine novinarstva
4. Ranka Kazimirović, student II godine Fakulteta političkih nauka
5. Danijela Lazić, student II godine psihologije


Studenti tehničkih i ostalih nauka
1. Davor Tomić, student III godine Poljoprivrednog fakulteta
2. Jela Vasiljević, student IV godine Fakulteta tehničkih nauka – Saobraćaj i transport
3. Milka Petrović, student IV godine Tehnološkog fakulteta
4. Jelena Joksimović, student IV godine Matematičkog fakulteta
5. Borislav Božičić, student III godine Poljoprivrednog fakulteta
6. Miloš Šalipurević, student III godine Mašinskog fakulteta
7. Nermina Avdić, student III godine Edukacijsko rehabilitacionog fakulteta
8. Aleksandar Lalović, student II godine Poljoprivrednog fakulteta

 

NAČELNIK OPŠTINE

Živojin Jurošević s.r.

09.05.2014.

15. sjednica Skupštine opštine Milići, biće održana 14.maja 2014.godine ( srijeda ) u Skupštinskoj sali Opštine Milići sa početkom u 10:00 časova.