19.11.2013.

U ponedeljak, 18.11.2013.godine Načelnik opštine Milići, Živojin Jurošević, organizovao je prijem za deset najuspješnijih sportista, osvajača medalja, Džudo kluba Milići. Oni su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima i u 2013.godini osvojili su 43.medalje.
Načelnik opštine obećao je rukovodstvu i članovima džudo kluba pomoć u rješavanju problema, kao što su nabavke stručanja za džudo i ustupanje prostora za dovoljan broj treninga u toku sedmice.

11.11.2013.

Skupština opštine Milići na Desetoj sjednici održanoj 05.novembra 2013.godine, prihvatila je nacrt Programa rada Skupštine opštine Milići za 2014.godinu.
Prijedloge, mišljenja i primjedbe mogu dostaviti : odbornici SO-e Milići, radna tijela SO-e Milići, Načelnik opštine, načelnici Odjeljenja opštinske Administrativne službe i rukovodni radnici, Javna preduzeća i ustanove, privredna društva, Savjeti MZ-a, NVO-e i svi zainteresovani subjekti , Stručnoj službi Skupštine opštine Milići od 06. do 22.novembra 2013.godine.

NACRT PROGRAMA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE MILIĆI ZA 2014.GODINU

05.11.2013.

U akciji pošumljavanja „Let's do it – Milion sadnica za 1 dan“, 124 volontera, učenika osnovne škole „Aleksa Jakšić“ i SŠC „Milutin Milanković“ iz Milića, zajedno sa svojim nastavnicima, a uz stručnu pomoć zaposlenih u ŠG „Milići“, zasadili su 3.300 sadnica crnog bora na lokaciji Vrtoče.

25.10.2013.

Akcija pošumljavanja na nivou Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se zasadi milion sadnica drveća, obezbijedi učešće najmanje 20.000 volontera i podigne svijest javnosti o zaštiti životne sredine, izvešće se i u Milićima. Udruženje građana „Ruke“ iz Sarajeva i „Mozaik prijateljstva“ iz Banja Luke su organizatori ove velike akcije, koje će u Milićima biti održane u subotu 26.10.2013.godine i u petak 01.11.2013. godine. Učesnici akcije su mladi volonteri školskog uzrasta.
 Akciju je na lokalnom nivou organizovala opštinska administracija zajedno sa stručnim licima iz J.P. „Šume Republike Srpske“ i ŠG Milići. Šumsko gazdinstvo je organizovalo prevoz volontera do mjesta pošumljavanja, alat i stručnu pomoć, od strane organizatora obezbijeđeni su sendviči i flaširana voda „Vitinka“.
Za ovu akciju je prijavljeno 170 volontera a okupljanje učesnika akcije je u 8.00 časova na platou ispred „Motela“ Milići.

'

DSCN4043 DSCN4052

Povodom tradicionalnog obilježavanja „ Dječije nedjelje", mališani iz predškolske ustanove „Poletarac" Milići, u pratnji vaspitača, posjetili su Administrativnu službu opštine.

Svojim kostimima i prigodnim recitacijama oduševili su sve zaposlene a nakon toga usledio je prijem kod Načelnika opštine, gdje su im uručeni pokloni.

03.10.2013.

Na Devetoj sjednici Skupštine Opštine Milići, održanoj dana 24.09.2013.godine, donijeta je Odluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Milići.


Radno vrijeme ugostiteljskih objekata određuje se u vremenu od:

  • 06:00 – 23:00 časa u zimskom periodu (01.10. tekuće godine – 30.04. naredne godine), osim u dane vikenda i
  • 06:00 – 00:00 časa u ljetnom periodu (01.05. – 30.09. tekuće godine), osim u dane vikenda.

Radno vrijeme u dane vikenda:

  • 06:00 – 01:00 časa ( zimski i ljetni period).

„Vrijeme tolerancije“ iznosi 30 minuta, računajući od momenta isteka propisanog ili posebnog radnog vremena ugostiteljskog objekta.


U dane državnih i vjerskih praznika u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, osim novogodišnjih praznika kad je radno vrijeme neograničeno, radno vrijeme se produžava za 1 čas.
Ugostiteljski objekti tipa noćni klub mogu raditi od 18:00 do 03:00 časa, ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonom.

23.09.2013.

Na sastanku sa opštinskim rukovodstvom, dana 20.09.2013. godine, načelnik opštine Živojin Jurošević upoznao je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Republike Srpske Željku Cvijanović sa trenutnom ekonomskom situacijom u Milićima.
Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović je istakla da će Vlada Republike Srpske finansijski intervenisati radi stabilizacije opštinskog budžeta i da će podržati investicione aktivnosti opštine Milići.
Nakon sastanka sa rukovodstvom opštine, zvaničnici Republike Srpske su prisustvovali otvaranju Farme za uzgoj koka nosilja u Kompaniji „Boksit“ a.d. Milići, kao glavnog nosioca razvoja ove regije.

slika1

13.09.2013.

 

Nakon održane Javne rasprave na temu „ Studija uticaja na životnu sredinu “ za proizvodni objekat farme za uzgoj pilenki u naselju Johovac, investitora „Boksit“ A.D. Milići, Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno – kominalne poslove i ekologiju će omogućiti uvid u predmetnu dokumentaciju sa produženim rokom do 13.10.2013. godine.


Sve potrebne informacije dobićete u Šalter sali Opštine Milići.

 

 

10.09.2013.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
Odjeljenje za prostorno uređenje,
stambeno - komunalne poslove i ekologiju

 

Na osnovu člana 35.i člana 69.Zakona o zaštiti životne sredine ( Sl.Gl. Republike Srpske broj : 71/12) i člana 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ( Sl.Gl. Republike Srpske broj: 124/12 ) Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Opštine Milići obavještava zainteresovanu javnost


O B A V J E Š T E NJ E

BESPLATAN UVID U DOKUMENTACIJU ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ( STUDIJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ) ZA INVESTITORA „BOKSIT“ A.D. MILIĆI IZ MILIĆA, ZA PROIZVODNI OBJEKAT FARMA ZA UZGOJ PILENKI U NASELJU JOHOVAC, BIO JE OMOGUĆEN DO DANA 09.09.2013. GODINE.


Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu će se održati u sali SO Milići, dana 12.09.2013.godine sa početkom u 12,00 časova.

NAČELNIK ODJELJENJA
Gordana Sarić dipl.ing.arh.s.r.

05.09.2013.

U novoj školskoj 2013/2014.godini u prvi razred Osnovne škole „Aleksa Jakšić“ u Milićima, upisano je ukupno 65 učenika, od toga 44 učenika u centralnu školu, 7 učenika će nastavu pohađati u područnoj školi u Dubnici, 9 učenika u područnoj školi u Derventi i 5 učenika u područnoj školi u Skugrićima, dok u područnoj školi u Raševu nije bilo upisanih učenika u prvi razred.


U prve razrede u SŠC „Milutin Milanković“ Milići, upisano je 110 učenika, i to u 5 odjeljenja:
- 2 odjeljenja - gimnazije – ukupno 38 učenika;
- 1 odjeljenje – ekonomski tehničar – 24 učenika;
- 1 odjeljenje – bankarski tehničar – 24 učenika;
- 1 odjeljenje – autoelektričar/električar – 12+12 učenika.

U predškolsku ustanovu „Poletarac“ Milići upisano je 30 djece.