joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

11.12.2023.

Predsjednik SO-e Milići, Predrag Sušić, zakazao je 19. redovnu sjednicu za četvrtak, 14. decembar 2023. godine, koja će biti održana u skupštinskoj sali, opštinske uprave Milići u 10 časova.

Na sjednici Kolegijuma, održanog 30. novembra 2023. godine, utvrđen je prijedlog Dnevnog reda Devetnaeste redovne sjednice, na kojoj će se naći ukupno 17. tačaka za raspravu.
 
Odsjek za skupštinske poslove pripremio je dnevni red i materijal za 19. sjednicu skupštine, koje možete pogledati i preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Milići, u sekciji Skupština, pod kategorijom Materijal za sjednicu SO.

                        
               ODSJEK ZA
                                                                   SKUPŠTINSKE POSLOVE

17.11.2023.

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) neradni dan povodom republičkog praznika - Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH je:

21.11.2023. god. (utorak)

Na dan praznika neće raditi organi jedinice lokalne samouprave opštine Milići.

16.11.2023.

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/07),  člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 97/16, 36/19 i 61/21)  i člana 68. stav (1),tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), Načelnik opštine Milići, d o n o s i

N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu novembru 2023.godine

Član 1.

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznik 21.11.2023. godine je :

- Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
                

Član 2.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 21.11.2023. godine dužni su da rade:

1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom, HES službom i kovid ambulantom;
2. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva);
3. Komunalno preduzeće – kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo;
4. ZU apoteka „ Galen“  Milići: od 8,00-14,00 časova (obavezno isticanje broja telefona za kontakt u slučaju potrebe)            
5. Veterinarska ambulanta Milići (dežurstvo ili pripravnost), gdje raspored pripravnosti mora biti vidljivo istaknut  na veterinarskoj ambulanti.

Član 3.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 21.11.2023. godine mogu  da rade:

1. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redom vožnje;
2. Benzinske pumpe sa redovnim radnim vremenom.


Trgovinski objekti, zanatsko preduzetničke radnje i ostali privredni subjekti, za obavljanje svoje djelatnosti u dane republičkog praznika određenog članom 1. ove Naredbe, dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići.    
                            

Član 4.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se za dan 21.11.2023. godine.


Broj : 02-254/23                                            
Datum:  16.11.2023. godine                                             


NAČELNIK OPŠTINE

Marko Savić s.r.

15.11.2023.

Na Trgu rudara u Milićima 14.novembra 2023.godine održana je promocija kampanje „Dejtonski mirovni sporazum u svakoj porodici“. Cilj ove kampanje je da se građani upoznaju sa sadržajem Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Načelnik opštine Milići Marko Savić tim povodom izjavio je da zahvaljujući udruženju „Politikolog“ na čelu sa gospodinom LJepojevićem, imamo prezentaciju Aneksa 4 i Aneksa 10  Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, što je svakako sagledavajući aktuelni politički trenutak veoma važno za građane, da se upoznaju šta znači Dejtonski mirovni sporazum, on povezuje Republiku Srpsku i nas kao vršioce svih nivoa vlasti u Republici Srpskoj pa i u BiH. „Od udruženja smo dobili značajan broj publikacija koje ćemo u narednom periodu dostaviti  porodicama na području opštine Milići. Jedini okvir u kom se možemo kretati je Dejtonski mirovni sporazum, svjedoci smo da i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svakodnevno ističe da smo svi u Republici Srpskoj posvećeni provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma i da je on jedini temelj i kamen na kom možemo stajati i graditi budućnost u Bosni i Hercegovini“, rekao je načelnik opštine Marko Savić.

„Veliko je zadovoljstvo što smo danas u prilici da budemo ovde u Milićima i veliku zahvalnost dugujemo načelniku opštine Marku Saviću. Ovo je još jedna prilika da promovišemo Dejtonski mirovni sporazum, Aneks 4 Ustav Bosne i Hercegovine i Aneks 10 Sporazum o civilnom sprovođenju mirovnog rješenja. 24.februara 2021.godine Udruženje „Politikolog“ koje okuplja politikologe Republike Srpske, pokrenulo je kampanju da dostavi Dejtonski mirovni sporazum u svaku porodicu u Republici Srpskoj. Nama je ostalo još da obiđemo područje Bijeljine i mi ćemo u prvoj polovini naredne godine ovu aktivnost privesti kraju. Ovaj herojski narod je stvorio Republiku Srpsku i mi smo to međunarodno priznanje dobili Dejtonom i to je njegov značaj. Sam Ustav koji uređuje unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini, od Republike Srpske u pravom smislu riječi pravi i promoviše državu srpskog naroda i svih ostalih građana koji u njoj žive “, izjavio je Milan LJepojević predsjednik udruženja „Politikolog“ iz Banja Luke.

Promociji su prisustvovali i Saša Mićin profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci i Franc Sošnja predsjednik kluba ostalih naroda u Vijeću naroda Republike Srpske.

Удружење Политиколог Бања Лука

13.11.2023.

Dana 14.11.2023.godine (utorak), sa početkom u 13 časova, na Trgu rudara u Milićima, banjalučko udruženje „Politikolog“ održaće promociju kampanje „Dejtonski mirovni sporazum u svakoj porodici“.

Cilj ove kampanje jeste da se građani upoznaju o izvornom sadržaju Dejtonskog sporazuma. Ovom prilikom građanima će biti podijeljeni štampani primjerci Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Promociji će prisustvovati predsjednik udruženja „Politikolog“ Milan LJepojević i načelnik opštine Milići Marko Savić.