joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

16.04.2014.

Od direktora JU Centar za socijalni rad, Vladana Trivkovića, dostavljena je informacija da je završena izrada Socijalne karte Opštine Milići, koju je finansirala UNDP, kancelarija Srebrenica.
Pojedinačno je obrađeno 2.068 domaćinstava, odnosno 6.311 stanovnika opštine (u odnosu na ukupan broj stanovnika od 12.500, prema preliminarnim rezultatima popisa).
Pored zbirnog pregleda sa nivoa cijelog područja opštine, Socijalna karta posebno obrađuje svaku od 20 mjesnih zajednica.

SOCIJALNA KARTA OPŠTINE MILIĆI