joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

20.03.2014.

Opština Milići je podnijela zahtjev za promjenu granica naseljenog mjesta Milići Ministarstvu uprave i lokalne samouprave dana 06.04.2011.godine. Navedenim zahtjevom tražila je proširenje granica naseljenog mjesta Milići na račun naseljenih mjesta Đurđevići, Vrtoče, Podgora i Bačići. Razlog za proširenje granica je urbani razvoj i izgradnja naseljenog mjesta Milići tako da su neki infrastrukturni objekti kao što su zgrada Opštine Milići, objekat SŠC“Milutin Milanković“ Milići i objekat sportske hale izgrađeni u naseljenom mjestu Bačići, čije je područje bilo neizgrađeno.
Izgradnju ovih objekata pratila je i izgradnja stambenih objekata, putne infrastrukture itd. Područja navedenih naseljenih mjesta za koja smo tražili da se priključe naseljenom mjestu Milići su prostorno i funkcionalno povezana sa užim gradskim jezgrom naseljenog mjesta Milići.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je dostavilo Opštini Milići 21.07.2011.godine Obavještenje, kojim nam je saopšteno da promjene u prostornoj organizaciji Republike Srpske u smislu promjena granica naseljenih mjesta, naziva naseljenih mjesta i sl. nisu dozvoljena dok se ne sprovede popis. Dalji rad na promjeni granica naseljenog mjesta je obustavljen nakon prijema ovog akta.
Rješenjem Načelnika opštine, broj: 02-020-12/14 od 07.02.2014.godine imenovana je Radna grupa za izradu Nacrta nove teritorijalne organizacije i naziva naseljenih mjesta područja opštine Milići. Zadatak Radne grupe je da razmotri postojeće granice naseljenih mjesta i sačini predlog nove teritorijalne organizacije područja Opštine Milići sa eventualnim predlogom izmjena granica i naziva naseljenih mjesta.
Radna grupa će koristeći se zahtjevom iz 2011.godine dostaviti prijedlog za proširenje naseljenog mjesta Milići sa opisanim granicama, a RGU PJ Milići treba uraditi grafički prikaz na katastarskim podlogama područja na koje se promjena odnosi, do nivoa statističkog kruga. Na osnovu ovih podataka SO-e Milići će donijeti inicijativu za pokretanje postupka za promjenu granica naseljenog mjesta Vladi RS posredstvom Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Radna grupa je skoro završila opis granica, koje će biti predložene kao proširenje naseljenog mjesta Milići, a RGU Banja Luka se obavezao da će pružiti pomoć u radu RGU PJ Milići, koja ne raspolaže odgovarajućim katastarskim podlogama na koje će nanijeti predlog promjena granica.


NAČELNIK OPŠTINE
Živojin Jurošević s.r.