joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

БОСНА  И  ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ОПШТИНА op mil МИЛИЋИ

НАЧЕЛНИК   ОПШТИНЕ

_____________________________________________________________
Јована Дучића б.б. 75446 МИЛИЋИ  Тел.  ++ 387 (0) 56 740 195   Факс  745 431
                             Е-маил : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   www.opstinamilici.org

 

Broj: 02-70-5/11
Milići, 14.11.2011.godine


Члан Предсједништва БиХ из Републике Српске
-    Господин Небојша Радмановић

Предсједавајући Савјета министара БиХ
-    Господин Никола Шпирић

Замјеник предсједавајућег у  Представничком дому
Парламентарне Скупштине БиХ
-    Господин Милорад Живковић

Предсједавајући у  Дому народа
Парламентарне Скупштине БиХ
-    Господин Огњен Тадић


Предмет:  Покретање спора пред Уставним судом Босне и Херцеговине о уставности члана 17. Закона о јавном Радио-Телевисијском систему Босне и Херцеговине.-


Поштовани,

Велики број грађана општине Милићи, изразио је своје незадовољство тенденциозним и недобронамјерним извјештавањем Радиотелевизије Босне и Херцеговине, о стању у општини Милићи, посебно за нека дешавања у току рата на овим просторима. Од органа локалне власт, на зборовима грађана и протестном митингу запослених у Компанији „Боксит“ из Милића, која је била на мети Радиотелевизије Босне и Херцеговине, затражено је да се поред осталог преиспита уставност одредби Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, бр. 78/05 и 35/09), односно члана 17. цитираног Закона, којим је утврђена такаса на посједовање пријемника. Став 1. овог члана гласи:  „Свако домаћинство и правно лице на терторији Босне и Херцеговине који посједују радио или телевизијски пријемник дужни су да плаћају мјесечну таксу за посједовање тог пријемника (у даљем тексту РТВ такса) под условима одређеним овим законом.“

Као Начелник општине Милићи, обраћам Вам се у име наведених грађана овим дописом, да као Уставом БиХ овлаштени покретачи спора пред Уставним судом Босне и Херцеговине, покренете спор пред Уставним судом Босне и Хецеговине о томе да ли је члан 17. Закона о Јавном радио-телевизијском систему БиХ, у складу са Уставом БиХ. Такво овлаштење имате ун складу са чланом VI, тачка 3. Устава БиХ.

Овом приликом желим да Вам укажем на неке аспекте неуставности наведене одредбе:
-    Чланом II, тачка 3. под к) Устава Босне и Херцеговине, гарантовано је право на имовину сваком физичком и правном лицу БиХ. Ово право гарантовано је и Протоколом уз Конвенцију о заштити људских права и основних слобода („Први протокол“), од 20.III 1952. године. Чланом 17. Закона о Јавном радио-телевизијском систему БиХ, односно увођењем обавезе плаћања таксе на посједовање ради или телевизијског пријемника, ово право физичких и правних лица у Босни и Херцеговини је нарушено. Познато је да је такса протвнакнада за услугу коју држава чини обвезнику који плаћа таксу. Такса је израз добровољности неког правног или физичког лица да користи те услуге. Ако физичка или правна лица не користе ту услугу државе, нису обавезни ни да плаћају таксу. За плаћање таксе неопходно је да обвезник плаћања таксе, захтјевом покрене одређени поступак, у овом случају то би био захтјев за кориштење услуга Јавног РТВ сервиса БиХ. На начин како је то прописано чланом 17. Закона о Јавном радиотелевизијском систему БиХ држава, односно Јавни радиотелевизијски сервис БиХ, противуставно присвајају имовину физичких и правних лица у Босни и Херцеговини, јер је спорном одредбом Закона прописана обавеза плаћања таксе на посједовање радио или телевизијског пријемника без обзира на то да ли се жели користити услуга Јавног РТВ сервиса. Законодавац овдје свјесно пренебрегава, односно заборавља чињеницу да посједовање радио или телевизијског пријемника само по себи не значи да његов власник слуша или гледа програме РТВ сервиса БиХ. Напротив. Посједовање радио или телевизијског пријемника је једини начин да се слушају или гледају програми других, такозваних комерцијалних радио телевизијских емитера. Ови емитери па тако Јавни РТВ сервис БиХ, имају начин да таксу за слушање њиховог програма обезбједе, уколико то наравно желе, онемогућавањем коришћења њиховог сигнала, а на тај начин и програма, док се не плати такса односно претплата. Регулисање Законом, да свако ко посједује радио или телевизијски пријемник, обавезно плаћа таксу Јавном РТВ сервису БиХ, онемогућено је физичким и правним лицима да гледају и слушају друге, комерцијалне емитере програма, уз плаћање накнаде за слушање и гледање њиховог програма, јер аутоматски поред те накнаде морају плаћати и таксу Јавном РТВ сервису БиХ, без обзира на чињеницу да не жели слушати и гледати програм тог емитера.
-    Плаћање такси у Босни и Херцеговини је регулусано Законима о судским, административним или комуналним таксама, па би и плаћање РТВ таксе трбало регулисати неким од ових закона, што онда подразумјева постојање воље правног или физичког лица, изражену кроз захтјев-поднесак којим изражава жељу да користи услуге Јавног РТВ севиса БиХ а самим тим и обавезу да плаћа таксу за такву улсугу.
-    Такође је могуће регулисати да се Јавни радио телевизијски сервис БиХ финансира из Буџета Босне и Херцеговине или из Буџета Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и Дистрикта Брчко, зависно од тога на који се начин договори финансирање Јавног РТВ сервиса БиХ.
Надам се да ће Вам, овај мој став о неуставности члана 17.  Закона о јавном Радио-Телевисијском систему Босне и Херцеговине, бити довољан аргумент да се утврди да је наведена одредба супротна Уставу Босне и Херцеговине. Утврђивањем наведене неуставности, остварио би се захтјев великог броја грађана општине Милићи да не плаћају претплату Јавном РТВ сервису БиХ, јер се преко тог сервиса не емитују програми које они желе слушати и гледати па их из тих разлога не желе ни плаћати.
Очекујем да у договору, сви заједно или свако од Вас појединачно покренете одговарајући поступак пред Уставним судом БиХ о овом питању.

С поштовањем,


                                                                               Начелник општине
Достављено:                                                            Живојин Јурошевић, с.р.
1.    Предсједнику Републике Српске,
2.    Предсједнику Народне скупштине РС
3.    Предсједнику Владе РС