joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 2.Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 33.stav 1. alineja 2. Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08)  ,Skupština opštine Milići na Prvoj vanrednoj sjednici održanoj 10.novembra 2011.godine, d o n i j e l a   j e


                                                     Z  A  K  LJ  U  Č  K  E


1.Skupština opštine Milići zahtjeva od Radio Televizije BiH ,kao državnog Javnog servisa ,da strogo
poštujući Ustav i Zakon po pitanju istinitog i objektivnog informisanja građana ,prestanu sa montiranim
procesom koji vode protiv privrednih i političkih čelnika,protiv svih građana Milića kao i vodećeg
privrednog subjekta Kompanije „Boksit „.

2.Skupština opštine Milići zatražiće od nadležnih državnih organa Republike Srpske a posebno od predstavnika u Organima BiH da se pokrene pitanje kadrovske i uređivačke politike Radio Televizije BiH, te da se uklone organizatori i nosioci koji ,očigledno, zloupotrebom Javnog servisa stvaraju nacionalnu i vjersku netrpeljivost i prave velike štete u srpskim sredinama .

3.Skupština opštine Milići da animira i druge nadležne državne organe ,prije svega pravosudne ,uz dostavu im validnih podataka ,sa ciljem da se diskredituju nosioci veoma štetnih pojava u Milićima ,a da se istovremeno da doprinos utvrđivanju istine ,vezano za ratni period .Sve ovo je doprinos boljem životu svih naroda koji žive na području opštine , koji ulažu značajne napore za održiv zajednički život.

4.Skupština opštine Milići zahtjeva da mediji iz Republike Srpske ,u prvom redu Radiotelevizija Republike Srpske kao dio javnog servisa ,kao i mediji iz Federacije BiH ,kojima je stalo do novinarske etike i morala i kojima je istina ispred svega ,da na adekvatan način prate stanje i ponašanje Radio Televizije BiH kao javnog servisa ,ne samo u slučaju Kompanije „Boksit“,kako bi  javnost odnosno građani imali objektivne informacije .

5.Skupština opštine traži da Savjet – Forum za bezbjednost građana zasjeda po ovom pitanju ,da razmotri ove Zaključke i da zauzme stav .

6.Skupština opštine Milići apeluje na građane opštine Milići da ne nasjedaju na proizvoljne ocjene pojedinaca koje se iznose u programu „Crta“ televizije BHT1.

7.Skupština opštine Milići traži od Regulatorne agencije za komunikacije BiH  da preispita stepen,način i količinu programa posvećenog Milićima u najnegativnijem kontekstu .

8.Ovi Zaključci stupaju na snagu danom donošenja ,a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Milići „.REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE                                                      PREDSJEDNIK
MILIĆI                                                                       SKUPŠTINE OPŠTINE

Broj:01-022-126/11
Datum:10.novembar 2011.godine                                 Branislav Spasojević,s.r.