joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

04.10.2023.

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 89/13 i 83/19), člana 5. i 6. Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići", broj 6/16), Načelnik opštine Milići donosi:

 

N A R E D B U

o promjeni režima saobraćaja i zatvaranju za saobraćaj motornih vozila dijela ulice Solunskih junaka

 

Kompletan tekst Naredbe možete pogledati na linku ispod:

NAREDBA