joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

04.09.2023.

U skladu sa Programom rada Skupštine opštine Milići održana je Sedamnaesta Redovna sjednica SO-e Milići.

Na dnevnom redu ove sjednice našlo se ukupno 14. tema za raspravu.

Skupština je usvojila Rezoluciju o zaštiti i nepovredivosti prava Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave opštine Milići u Republici Srpskoj.

Odbornici su, između ostalog, razmatrali Informacije o aktivnostima u oblasti stambeno-komunalnih poslova, urbanističkog planiranja i građenja na području opštine.

Na dnevnom redu našle su se i Informacije o aktivnostima u mjesnim zajednicama, kao i saradnji Opštine na regionalnom planu sa višim nivoima vlasti i međunarodnom planu.

Svi akti sa Sedamnaestog Redovnog zasjedanja Skupštine opštine Milići, biće objavljeni u „Službenom glasniku opštine Milići“, broj: 4/23.

ODSJEK ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE