joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

22.05.2023.

Kalendar kulturnih i sportskih manifestacija je okvir koji služi da se lakše planiraju, prate, provode i finansiraju događaji ovog tipa u toku godine.
Ukoliko se u toku godine pojavi potreba za provođenje neke manifestacije, a ista nije obuhvaćena pregledom manifestacija ovog Kalendara, to neće biti smetnja za realizaciju.

Detaljan pregled Kalendara možete pogledati na sledećem linku:

KALENDAR KULTURNIH I SPORTSKIH MANIFESTACIJA 2023.GOD.