joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

21.02.2014.

13. sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 27.februara 2014.godine u Skupštinskoj Sali Opštine Milići sa početkom u 10:00 časova.

10.02.2014.

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu LEAP-a opštine Milići za period od 2014-2020. godine ,dana 10.02.2014. godine, i z d a j e

J A V N O    S A O P Š T E NJ E

Skupština Opštine Milići dana 31.01.2014. godine usvojila je Nacrt LEAP-a Opštine Milići za period 2014-2020 godina. i isti uputila na javnu raspravu.
Zaključkom ,broj:01-022-20/14 od 31.01.2014. godine otvorena je javna rasprava o Nacrtu LEAP-a opštine Milići za period od 2014-2020. godine ,koja će trajati od 03. februara do 05.marta 2014. godine.
Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:
1. Marko Savić -predsjednik radne grupe
2. Zoran Stjepanović -član
3. Rada Đokanović -član
4. Mirsad Čizmić -član
5.Rajko Dukić-član

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave,koja je sastavni dio ovog Saopštenja.
Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane,pravna i fizička lica,udruženja i ostale asocijacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu LEAP-a opštine Milići za period od 2014. - 2020 godine. Radna grupa tokom javne rasprave davaće građanima odgovore na njihova pitanja,prikupiće date prijedloge ,mišljenja i sugestije,a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga dokumenta.
Konačnu odluku o prijedlozima navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na martovskom zasjedanju.
Na saradnji građanima opštine Milići,Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

P R E D S J E D N I K
 R A D N E  G R U P E

Marko Savić

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU LEAP-a OPŠTINE MILIĆI 

LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN OPŠTINE MILIĆI - LEAP

 

 

 

04.02.2014.

        Радна група за праћење јавне расправе о нацрту Одлуке о мјесним заједницама на 
подручју Општине Милићи , дана 03.02.2014. године, и з д а ј е

Ј А В Н О    С А О П Ш Т Е Њ Е


Скупштина општине Милићи дана 31.01.2014. године прихватила је Нацрт Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи и Закључком број 01-022-153/13 исти упутила на јавну расправу.
Закључком ,број:01-022-153/13 од 03.02.2014. године отворена је јавна расправа о нацрту Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи,која ће трајати од 03.фебруара 2014. године до 20.фебруара 2014. године.
Јавну расправу пратиће Радна група именована од стране Начелника општине, рјешењем број: 02-022-153/13 у саставу:
1.Татјана Пантић -предсједник радне групе
2.Рајко Дукић -члан
3.Раде Јоловић-члан
4.Мурат Авдић-члан.

Радна група је усвојила План провођења и праћења јавне расправе,који је саставни дио овог Саопштења.
Овом приликом позивамо све одборнике СО-е,радна тијела СО-е Милићи (Одбор за МЗ), чланове савјета МЗ-а, политичке партије,као и друга заинтересована правна и физичка лица да узму учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи.
Радна група ће током јавне расправе давати одговоре на постављена питања, прикупиће дате приједлоге ,мишљења и сугестије и исте ће доставити Начелнику општине ради израде приједлога Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи.

Унапријед се захваљујемо на сарадњи грађанима општине Милићи.


ПРЕДСЈЕДНИК
РАДНЕ ГРУПЕ

   Татјана Пантић с.р.

 

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

NACRT ODLUKE O MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

ZAKLJUČAK

27.01.2014.

12. sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 31.januara 2014.godine u Skupštinskoj sali opštine Milići sa početkom u 10:00 časova.