joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

19.06.2014.

U srijedu, 18.06.2014.godine, prigodnom svečanošću otvoren je novoizgrađeni Vatrogasni dom u Milićima. Ceremoniji otvaranja prisustvovali su ambasador Vlade Japana u BiH, gospodin Hideo Jamazaki i Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, gospodin Radislav Jovičić.
Vrijednost ove investicije je 371.000 KM, od čega je Vlada Japana izdvojila 162.000 KM, opština Milići 163.000 KM a ostali dio obezbjedili su Vatrogasni savez Republike Srpske i Republička uprava Civilne zaštite.

vatrogasnidom1vatrogasnidom2

19.06.2014.

U petak, 20.06.2014.godine, u mjesnoj zajednici Toplica, opština Srebrenica, održaće se ceremonija zvaničnog otvaranja projekta Norveške narodne pomoći „ Protuminska akcija u regionu Srebrenice“.
Aktivnosti na projektu Norveške narodne pomoći „Protuminska akcija u regionu Srebrenice“ su otpočele 1. juna 2014. godine i trajaće do 31. maja 2016. godine. Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.
Glavni cilj ovog projekta je implementacija protivminske akcije u regiji Srebrenice (opštine Srebrenica, Bratunac, Milići, Zvornik i Vlasenica) u zajednicama zagađenim minama i eksplozivnim ostacima rata, kako bi se stvorili uslovi za održivi povratak kroz stvaranje sigurnog okruženja za lokalno stanovništvo, rekonstrukciju infrastrukturnih objekata, stvaranje uslova za sigurno korištenje zemljišta kao i deminiranje minski sumnjivih lokacija masovnih grobnica.

17.06.2014.

Obavještavaju se građani Opštine Milići, da će privremeni birački spiskovi za Opšte izbore zakazane za 12.oktobar 2014.godine biti izloženi po Mjesnim zajednicama u periodu od 16.juna do 16.jula 2014.godine. Svi građani sa pravom glasa i koji će to pravo steći do dana izbora, primjećene nedostatke u spiskovima mogu lično prijaviti u navedenom periodu u zgradi Opštine ( kancelarija Opštinske izborne komisije ) svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 časova.

09.06.2014.

Opština Milići potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa UNDP, preuzela je obaveze na provođenju aktivnosti za uspostavu LAG-a regije Birač. LAG regije Birač je regionalno tijelo koje će se uspostaviti na prostoru pet opština regije: Milići, Zvornik, Srebrenica, Bratunac i Vlasenica. Prema planu realizacije projekta uspostava skupštine LAG-a predviđena je za kraj juna ili početak jula mjeseca. Preko LAG-a iz ovog projekta biće finansirano nekoliko projekata od regionalnog značaja do 2016.godine. Skupština LAG-a brojaće 30 članova ( po 6 iz svake opštine ). Sastav članova skupštine, ispred svake opštine predviđen je po ključu: dva člana iz javnog sektora, dva iz sektora privrede i dva iz sektora civilnog društva ( NVO ).
Detaljnije informacije o samom projektu i LAG-u daće na sastanku predstavnici konsultantske kuće koja je angažovana od strane UNDP i radiće na uspostavi LAG-a. Lokalna grupa će na kraju procesa obuke i upoznavanja sa projektom imenovati članove skupštine LAG-a za opštinu Milići.
Inicijalni sastanak za uspostavu Lokalne grupe održaće se u petak 13.06.2014.godine sa početkom u 09:00 časova u Sali za sastanke skupštine opštine Milići. Pozivamo Vas da kao član Lokalne grupe uzmete učešće na ovom sastanku. Sastanak će trajati oko dva sata i istom će prisustvovati članovi konsultantske kuće zadužene za uspostavu LAG-a regije Birač. Nadamo se da ćete prepoznati značaj i interes i uzeti učešće na pomenutom sastanku.

S poštovanjem,

Načelnik opštine
Živojin Jurošević s.r.

POZIVNICA ZA PRVI INFORMATIVNI SASTANAK POVODOM OSNIVANJA LOKALNE AKCIONE GRUPE REGIJE BIRAČ

03.06.2014.

U kabinetu Načelnika opštine, 02.06.2014.godine organizovan je prijem za članove i volontere Omladinskog savjeta Milići, koji su u prethodnom periodu neumorno i aktivno radili na čišćenju i pomaganju ugroženim od poplava.
Svojim učešćem pomogli su u saniranju posledica od poplava u Derventi, Mišićima, Dubničkom mostu, Lukić polju, te u organizovanim akcijama čišćenja grada Doboja i Šekovića.
Takođe, organizovali su zajedno sa Crkvenom opštinom prikupljanje humanitarnih paketa za ugrožene u Doboju.

omladinci