joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

DSCN4043 DSCN4052

Povodom tradicionalnog obilježavanja „ Dječije nedjelje", mališani iz predškolske ustanove „Poletarac" Milići, u pratnji vaspitača, posjetili su Administrativnu službu opštine.

Svojim kostimima i prigodnim recitacijama oduševili su sve zaposlene a nakon toga usledio je prijem kod Načelnika opštine, gdje su im uručeni pokloni.

03.10.2013.

Na Devetoj sjednici Skupštine Opštine Milići, održanoj dana 24.09.2013.godine, donijeta je Odluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Milići.


Radno vrijeme ugostiteljskih objekata određuje se u vremenu od:

  • 06:00 – 23:00 časa u zimskom periodu (01.10. tekuće godine – 30.04. naredne godine), osim u dane vikenda i
  • 06:00 – 00:00 časa u ljetnom periodu (01.05. – 30.09. tekuće godine), osim u dane vikenda.

Radno vrijeme u dane vikenda:

  • 06:00 – 01:00 časa ( zimski i ljetni period).

„Vrijeme tolerancije“ iznosi 30 minuta, računajući od momenta isteka propisanog ili posebnog radnog vremena ugostiteljskog objekta.


U dane državnih i vjerskih praznika u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, osim novogodišnjih praznika kad je radno vrijeme neograničeno, radno vrijeme se produžava za 1 čas.
Ugostiteljski objekti tipa noćni klub mogu raditi od 18:00 do 03:00 časa, ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonom.

23.09.2013.

Na sastanku sa opštinskim rukovodstvom, dana 20.09.2013. godine, načelnik opštine Živojin Jurošević upoznao je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Republike Srpske Željku Cvijanović sa trenutnom ekonomskom situacijom u Milićima.
Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović je istakla da će Vlada Republike Srpske finansijski intervenisati radi stabilizacije opštinskog budžeta i da će podržati investicione aktivnosti opštine Milići.
Nakon sastanka sa rukovodstvom opštine, zvaničnici Republike Srpske su prisustvovali otvaranju Farme za uzgoj koka nosilja u Kompaniji „Boksit“ a.d. Milići, kao glavnog nosioca razvoja ove regije.

slika1

13.09.2013.

 

Nakon održane Javne rasprave na temu „ Studija uticaja na životnu sredinu “ za proizvodni objekat farme za uzgoj pilenki u naselju Johovac, investitora „Boksit“ A.D. Milići, Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno – kominalne poslove i ekologiju će omogućiti uvid u predmetnu dokumentaciju sa produženim rokom do 13.10.2013. godine.


Sve potrebne informacije dobićete u Šalter sali Opštine Milići.

 

 

10.09.2013.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
Odjeljenje za prostorno uređenje,
stambeno - komunalne poslove i ekologiju

 

Na osnovu člana 35.i člana 69.Zakona o zaštiti životne sredine ( Sl.Gl. Republike Srpske broj : 71/12) i člana 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ( Sl.Gl. Republike Srpske broj: 124/12 ) Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Opštine Milići obavještava zainteresovanu javnost


O B A V J E Š T E NJ E

BESPLATAN UVID U DOKUMENTACIJU ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ( STUDIJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ) ZA INVESTITORA „BOKSIT“ A.D. MILIĆI IZ MILIĆA, ZA PROIZVODNI OBJEKAT FARMA ZA UZGOJ PILENKI U NASELJU JOHOVAC, BIO JE OMOGUĆEN DO DANA 09.09.2013. GODINE.


Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu će se održati u sali SO Milići, dana 12.09.2013.godine sa početkom u 12,00 časova.

NAČELNIK ODJELJENJA
Gordana Sarić dipl.ing.arh.s.r.