joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

11.03.2015.

Obavještavaju se građani opštine Milići da će se dana 15.03.2015.godine, održati izbori za članove Savjeta Mjesnih zajednica, na području opštine Milići, u periodu od 08 – 16 časova.

Izbori će se održati u Mjesnim zajednicama:
1. MZ MILIĆI, u prostorijama Obdaništa
2. MZ MIŠIĆI, u prostorijama Mjesne zajednice
3. MZ ZAKLOPAČA, u prostorijama Mjesne zajednice
4. MZ DERVENTA, u prostorijama Osnovne škole
5. MZ NOVA KASABA, u prostorijama Doma kulture
6. MZ DUBNIČKI MOST, u prostorijama Osnovne škole i
7. MZ SKUGRIĆI-ROVAŠI, u kući Avdić Alije u Kaldrmici.

26.02.2015.

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu plana investicija opštine Milići za 2015. godinu dana 26.02.2015. godine izdaje :

J A V N O     S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 24.02.2015. gdoine prihvatila je Nacrt plana investicija opštine Milići za 2015 godinu i isti uputila na javnu raspravu .

Javana rasprava po Nacrtu plana investicija za 2015. godinu provešće se u periodu od 26.02.2015 do 13.03.2015. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-17/15 od 25.02.2015. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Marko Savić
2. Mile Lalović
3. Aleksandra Lalović
4. Gordana Sarić
5. Senad Hasanović

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja .
Načelnik opštine poziva sve zainteresovane : pravna i fizička lica sa područja opštine Milići i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt plana investicija opštine Milići za 2015. godinu . Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Plana investicija opštine Milići za 2015. godinu .
Konačnu odluku o prijedlogu plana investicija donijeće skupština opštine Milići na martovskom zasijedanju 2015. godine .
Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji .


Predsjednik radne grupe
Marko Savić

 

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU PLANA INVESTICIJA OPŠTINE MILIĆI ZA 2015.GOD.

PLAN INVESTICIJA ZA 2015.GOD.

26.02.2015.

U okviru projekta razvoja i saradnje u regiji Birač, JU Centar za socijalni rad Milići, Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju opštine Milići i Operativni tim, 26.02.2015.godine u 12 časova otvaraju Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i potpisuju Protokol o saradnji nadležnih institucija i organizacija.

Otvaranje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, kao i izradu samog Protokola podržao je UNICEF u okviru komponente jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije, projekta razvoja i saradnje u regiji Birač. Na ovoj svečanosti, između ostalih će prisustvovati : Anna Riatti, zamjenik specijalnog predstavnika UNICEF-a u BiH, Živojin Jurošević, Načelnik opštine Milići, Radovan Višković, narodni poslanik, Branislav Spasojević, predsjednik Skupštine opštine Milići, Selma Kazić, voditelj UNICEF programa socijalne zaštite i inkluzije i Jasmina Babić, voditelj Birač projekta, rukovodioci institucija iz oblasti socijalne zaštite i inkluzije s područja opštine Milići, kao i članovi Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju opštine Milići i Operativnog tima.

25.02.2015.

Omladinski savjet Milići, 24.02.2014.godine, obilježio je 12.godina rada i svoju krsnu slavu Sv.Đorđa Kratovca. Tim povodom svečano su otvorene renovirane prostorije Omladinskog centra u koje je uloženo 5.000 KM. Prema riječima predsjednika Omladinskog savjeta, Stefana Milića, obnova prostorija realizovana je zahvaljujući podršci Kompanije „Boksit“ i „Drina osiguranja“.

osm