slider1

joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

20.03.2014.

Opština Milići je podnijela zahtjev za promjenu granica naseljenog mjesta Milići Ministarstvu uprave i lokalne samouprave dana 06.04.2011.godine. Navedenim zahtjevom tražila je proširenje granica naseljenog mjesta Milići na račun naseljenih mjesta Đurđevići, Vrtoče, Podgora i Bačići. Razlog za proširenje granica je urbani razvoj i izgradnja naseljenog mjesta Milići tako da su neki infrastrukturni objekti kao što su zgrada Opštine Milići, objekat SŠC“Milutin Milanković“ Milići i objekat sportske hale izgrađeni u naseljenom mjestu Bačići, čije je područje bilo neizgrađeno.
Izgradnju ovih objekata pratila je i izgradnja stambenih objekata, putne infrastrukture itd. Područja navedenih naseljenih mjesta za koja smo tražili da se priključe naseljenom mjestu Milići su prostorno i funkcionalno povezana sa užim gradskim jezgrom naseljenog mjesta Milići.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je dostavilo Opštini Milići 21.07.2011.godine Obavještenje, kojim nam je saopšteno da promjene u prostornoj organizaciji Republike Srpske u smislu promjena granica naseljenih mjesta, naziva naseljenih mjesta i sl. nisu dozvoljena dok se ne sprovede popis. Dalji rad na promjeni granica naseljenog mjesta je obustavljen nakon prijema ovog akta.
Rješenjem Načelnika opštine, broj: 02-020-12/14 od 07.02.2014.godine imenovana je Radna grupa za izradu Nacrta nove teritorijalne organizacije i naziva naseljenih mjesta područja opštine Milići. Zadatak Radne grupe je da razmotri postojeće granice naseljenih mjesta i sačini predlog nove teritorijalne organizacije područja Opštine Milići sa eventualnim predlogom izmjena granica i naziva naseljenih mjesta.
Radna grupa će koristeći se zahtjevom iz 2011.godine dostaviti prijedlog za proširenje naseljenog mjesta Milići sa opisanim granicama, a RGU PJ Milići treba uraditi grafički prikaz na katastarskim podlogama područja na koje se promjena odnosi, do nivoa statističkog kruga. Na osnovu ovih podataka SO-e Milići će donijeti inicijativu za pokretanje postupka za promjenu granica naseljenog mjesta Vladi RS posredstvom Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Radna grupa je skoro završila opis granica, koje će biti predložene kao proširenje naseljenog mjesta Milići, a RGU Banja Luka se obavezao da će pružiti pomoć u radu RGU PJ Milići, koja ne raspolaže odgovarajućim katastarskim podlogama na koje će nanijeti predlog promjena granica.


NAČELNIK OPŠTINE
Živojin Jurošević s.r.

21.02.2014.

13. sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 27.februara 2014.godine u Skupštinskoj Sali Opštine Milići sa početkom u 10:00 časova.