joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

12.05.2014.

U skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata u 2014. godini i Konkursom za dodjelu stipendija za školsku 2013/14. godinu, a na osnovu predloga Komisije za dodjelu stipendija za školsku 2013/14. godinu, utvrđena je rang lista studenata kojima se dodjeljuje stipendija:


Studenti društvenih nauka
1. Jelena Mišić, student II godine Ekonomskog fakulteta
2. Drago Pantić, student III godine Poslovne ekonomije
3. Ana Marković, student II godine novinarstva
4. Ranka Kazimirović, student II godine Fakulteta političkih nauka
5. Danijela Lazić, student II godine psihologije


Studenti tehničkih i ostalih nauka
1. Davor Tomić, student III godine Poljoprivrednog fakulteta
2. Jela Vasiljević, student IV godine Fakulteta tehničkih nauka – Saobraćaj i transport
3. Milka Petrović, student IV godine Tehnološkog fakulteta
4. Jelena Joksimović, student IV godine Matematičkog fakulteta
5. Borislav Božičić, student III godine Poljoprivrednog fakulteta
6. Miloš Šalipurević, student III godine Mašinskog fakulteta
7. Nermina Avdić, student III godine Edukacijsko rehabilitacionog fakulteta
8. Aleksandar Lalović, student II godine Poljoprivrednog fakulteta

 

NAČELNIK OPŠTINE

Živojin Jurošević s.r.