joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

04.02.2014.

        Радна група за праћење јавне расправе о нацрту Одлуке о мјесним заједницама на 
подручју Општине Милићи , дана 03.02.2014. године, и з д а ј е

Ј А В Н О    С А О П Ш Т Е Њ Е


Скупштина општине Милићи дана 31.01.2014. године прихватила је Нацрт Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи и Закључком број 01-022-153/13 исти упутила на јавну расправу.
Закључком ,број:01-022-153/13 од 03.02.2014. године отворена је јавна расправа о нацрту Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи,која ће трајати од 03.фебруара 2014. године до 20.фебруара 2014. године.
Јавну расправу пратиће Радна група именована од стране Начелника општине, рјешењем број: 02-022-153/13 у саставу:
1.Татјана Пантић -предсједник радне групе
2.Рајко Дукић -члан
3.Раде Јоловић-члан
4.Мурат Авдић-члан.

Радна група је усвојила План провођења и праћења јавне расправе,који је саставни дио овог Саопштења.
Овом приликом позивамо све одборнике СО-е,радна тијела СО-е Милићи (Одбор за МЗ), чланове савјета МЗ-а, политичке партије,као и друга заинтересована правна и физичка лица да узму учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи.
Радна група ће током јавне расправе давати одговоре на постављена питања, прикупиће дате приједлоге ,мишљења и сугестије и исте ће доставити Начелнику општине ради израде приједлога Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи.

Унапријед се захваљујемо на сарадњи грађанима општине Милићи.


ПРЕДСЈЕДНИК
РАДНЕ ГРУПЕ

   Татјана Пантић с.р.

 

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

NACRT ODLUKE O MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

ZAKLJUČAK