joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

10.09.2013.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
Odjeljenje za prostorno uređenje,
stambeno - komunalne poslove i ekologiju

 

Na osnovu člana 35.i člana 69.Zakona o zaštiti životne sredine ( Sl.Gl. Republike Srpske broj : 71/12) i člana 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ( Sl.Gl. Republike Srpske broj: 124/12 ) Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Opštine Milići obavještava zainteresovanu javnost


O B A V J E Š T E NJ E

BESPLATAN UVID U DOKUMENTACIJU ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ( STUDIJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ) ZA INVESTITORA „BOKSIT“ A.D. MILIĆI IZ MILIĆA, ZA PROIZVODNI OBJEKAT FARMA ZA UZGOJ PILENKI U NASELJU JOHOVAC, BIO JE OMOGUĆEN DO DANA 09.09.2013. GODINE.


Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu će se održati u sali SO Milići, dana 12.09.2013.godine sa početkom u 12,00 časova.

NAČELNIK ODJELJENJA
Gordana Sarić dipl.ing.arh.s.r.