joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

03.07.2013.

Na sedmoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Milići, održanoj dana 11.06.2013.godine, nakon razmatranja prijedloga Načelnika opštine Milići i utvrđenog prijedloga Komisije za izbor, imenovanje i mandatno – imunitetska pitanja, Skupština opštine je donijela Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja Administrativne službe opštine Milići, kao i Odluku o imenovanju sekretara Skupštine opštine Milići.


Za načelnika Odjeljenja za opštu upravu Administrativne službe opštine Milići imenovana je Gordana Savić, dipl.ekonomista.
Za načelnika Odjeljenja za finansije Administrativne službe opštine Milići imenovana je Milka Todorović, dipl.ekonomista.
Za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Administrativne službe opštine Milići imenovana je Gordana Sarić, dipl.ing.arhitekture.
Za načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Administrativne službe opštine Milići imenovana je Ljiljana Lalović, dipl.ekonomista.
Za sekretara Skupštine opštine Milići imenovan je Mirko Savić, dipl.pravnik.


Sva imenovana lica iz ovih Odluka, imenuju se na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine Milići.